Dokument & lagar (830 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-25 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Medborgarskap SfU11 Utskottet behandlade motioner om medborgarskap. Ärendet bordlades. 3 Migration och asylpolitik

2016-02-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-02-25 TID 9.009.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att ta emot motion 2015/16:1505 av Thomas Strand m.fl. S yrkande 1 från

2016-02-25

utskottsdokument 2015/16:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-02-25 TID 09.0809.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 15 Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till

2016-02-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-23 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20. 2 Utsatta EU-medborgare Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet, och Martin Valfridsson, nationell

2016-02-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-02-23 TID 11.0011.11 12.0512.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att P.R.som medföljde ledamoten Patrick Reslow Mfick närvara under sammanträdet förutom vid punkterna 23 och 24 på den särskilda

2016-02-23

utskottsdokument 2015/16:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-02-23 TID 11.1212.02 12.4312.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:26. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

2016-02-23

Skrivelse 2015/16:109

Regeringens skrivelse 2015/16:109 Riksrevisionens rapport om Skr. rehabiliteringsgarantin 2015/16:109 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2016 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning


Utskottsberedning: 2015/16:SfU13

Skrivelse 2015/16:109 (pdf, 1142 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-11 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:19. 2 EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade

2016-02-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-02-11 TID 9.009.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra föredragande Ordföranden välkomnade Kalina Lindahl från riksdagens utredningstjänst som extra föredragande i kansliet under vårens granskning. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-02-11

utskottsdokument 2015/16:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-02-11 TID 09.2510.00 10.1210.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:25. 2 Granskningsärende 44 Statsrådet Helene Hellmark Knutssons agerande när det gäller

2016-02-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-02-11 TID 10.0010.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska ESF-rådet Rådet för Europeiska socialfonden Generaldirektör Lars Lööw informerade om Svenska ESF-rådets verksamhet och aktuella frågor. 2 Skärpta åtgärder

2016-02-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-09 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:18. 2 EU-frågor inom det socialpolitiska området Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet,

2016-02-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-02-09 TID 11.0011.10 12.0112.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26 2 Internationell konferens Kanslichefen anmälde en inbjudan till interparlamentarisk konferens om bekämpning

2016-02-09

utskottsdokument 2015/16:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-02-09 TID 11.1112.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:24. 2 Granskningsärende 4 Regeringens nominering av exekutivdirektör till Internationella valutafonden

2016-02-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-02-04 TID 9.009.05 9.319.47 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:25. 2 Riksdagsbibliotekets kulturnatt Kanslichefen anmälde att utskottets ledamöter inbjudits till

2016-02-04

utskottsdokument 2015/16:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-02-04 TID 09.0609.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:23. 2 Granskningsärende 11 Granskning av regeringen och statsrådet Annika Strandhäll i fråga om tillsättande

2016-02-04

Yttrande 2015/16:KU6y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU6y Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 28 januari 2016 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte och följdmotioner,

2016-02-02

Yttrande 2015/16:KU6y (pdf, 155 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-02-02 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte KU6y Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till justitieutskottet över proposition 2015/16:78 och motion. Utskottet

2016-02-02

utskottsdokument 2015/16:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-02-02 TID 11.3111.48 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:22. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Regeringens

2016-02-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-02-02 TID 11.0011.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet,

2016-02-02