Dokument & lagar (830 träffar)

Skrivelse 2015/16:80

Regeringens skrivelse 2015/16:80 En arbetsmiljöstrategi Skr. för det moderna arbetslivet 20162020 2015/16:80 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2016 Margot Wallström Ylva Johansson Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringens arbetsmiljöpolitik


Utskottsberedning: 2015/16:AU8 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2015/16:80 (pdf, 426 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-28 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Utlänningsdatalag SfU10 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:65 och motioner. Utskottet

2016-01-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-01-28 TID 9.0010.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli, EU-handläggare Livia Spada från EU-samordningen

2016-01-28

utskottsdokument 2015/16:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-01-28 TID 10.2011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:21. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Granskning

2016-01-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-28 TID 10.0010.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Tillförordnad enhetschef Nina Gustafsson Åberg, projektledare Erik Trollius och revisor Fredrik Bonander informerade om Riks-revisionens rapport

2016-01-28

Yttrande 2015/16:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2015/16:AU2y Kommissionens arbetsprogram 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 november 2015 att ge samtliga utskott möjlighet att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2016 Dags för nya tag KOM2015 610 slutligArbetsmarknadsutskottet lyfter i det här yttrandet

2016-01-26

Yttrande 2015/16:AU2y (pdf, 135 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-01-26 TID 11.0011.30 11.5412.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:22. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att ta emot motion 2015/16:3100 av Markus Wiechel SD från

2016-01-26

utskottsdokument 2015/16:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-01-26 TID 11.3111.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:20. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Granskning

2016-01-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-21 TID 10.3012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 Information Generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket och chefen för Gränspolissektionen Patrik

2016-01-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-01-21 TID 9.009.35 10.0110.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20 och 21. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 OECD-konferens Utskottet

2016-01-21

utskottsdokument 2015/16:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-01-21 TID 09.3609.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:19. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Granskning

2016-01-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-21 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetslöshetskassornas Samorganisation SO Ordföranden Harald Petersson informerade om SO:s verksamhet och aktuella frågor. 2 Ett gemensamt ansvar för mottagande

2016-01-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-01-19 TID 11.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön Utskottet höll tillsammans med justitieutskottet en öppen hearing med inbjudna gäster

2016-01-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-01-19 TID 11.00 11.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Inspektionen för arbetslöshets- försäkringen IAF Generaldirektör Jan-Olof Dahlgren informerade om IA F:s verksamhet och aktuella frågor. Vid informationen närvarade

2016-01-19

Yttrande 2015/16:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU4y Kommissionens arbetsprogram för 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2016, KOM2015 610 inklusive bilagor, i de delar som rör utskottets beredningsområde. Konstitutionsutskottet

2016-01-15

Yttrande 2015/16:KU4y (pdf, 127 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-14 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Utlänningsdatalag SfU10 Utskottet beslutade att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

2016-01-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-01-14 TID 9.009.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:19. 2 Skrift om uppföljning och utvärdering Föredragande anmälde skriften Riksdagen utvärderar av Rune Premfors. 3 Fråga

2016-01-14

utskottsdokument 2015/16:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-01-14 TID 09.4409.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:18. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet bordlades. 3 Granskningsärende

2016-01-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-01-14 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Medlingsinstitutet Generaldirektör Carina Gunnarsson informerade om Medlingsinstitutets verksamhet och aktuella frågor. 2 Ett gemensamt ansvar för mottagande av

2016-01-14

Yttrande 2015/16:KU5y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU5y Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 3 december 2015 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:54 och de motioner som kunde komma att väckas med anledning

2016-01-12

Yttrande 2015/16:KU5y (pdf, 141 kB)