Dokument & lagar (1 016 träffar)

Yttrande 2019/20:AU5y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2019/20:AU5y Vårändringsbudget för 2020 Till finansutskottet Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över Vårändringsbudget för 2020 prop. 2019/20:99 samt de eventuella motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som berör utskottets

2020-05-14

Yttrande 2019/20:AU5y (pdf, 108 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-05-12 TID 11.0011.34 NÄRVARANDE Se bilagan 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta Anna Johansson SSaila Quicklund MMagnus Persson SDJosefin Malmqvist MEbba Hermansson SDJohan Andersson

2020-05-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 32 kB)

Yttrande 2019/20:KU7y

Konstitutionsutskottets yttrande 2019/20:KU7y Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek ett enklare förfarande Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 23 april 2020 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2019/20:109 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek

2020-05-08

Yttrande 2019/20:KU7y (pdf, 108 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:36

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36 DATUM 2020-05-07 TID 12.3014.10 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta uppkoppling per telefon för följande ordinarie ledamöter och suppleanter:

2020-05-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 32 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:48

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:48 DATUM 2020-05-07 TID 10.3110.48 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande till ledamöter och suppleanter i utskottet att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ledamöter och suppleanter

2020-05-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:48 (docx, 44 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:47

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:47 DATUM 2020-05-07 TID 9.009.03 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Riksrevisionens årsredovisning för 2019 KU17 Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2019/20:RR1. Utskottet justerade betänkande 2019/20:KU17. 2 Verksamhetsredogörelser

2020-05-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:47 (docx, 48 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:46

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:46 DATUM 2020-05-05 TID 11.0011.57 12.0812.13 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON ELLER VIDEOLÄNK Se bilaga 1 1 Medgivande till ledamöter och suppleanter i utskottet att vara uppkopplade per telefon eller videolänk Utskottet beslutade att

2020-05-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:46 (docx, 48 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:35

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35 DATUM 2020-04-29 TID 9.209.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:31, 2019/20:32 och 2019/20:33. 2 Fråga om förslag till utskottsinitiativ om slopat karensavdrag m.m. Utskottet fortsatte

2020-04-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 33 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 2020-04-29 TID 8.308.35 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta uppkoppling per telefon för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Elisabeth

2020-04-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 31 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:45

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:45 DATUM 2020-04-28 TID 11.0013.00 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon under dagens

2020-04-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:45 (docx, 48 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33 DATUM 2020-04-27 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon:

2020-04-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 31 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 2020-04-23 TID 10.4010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Migration och asylpolitik SfU20 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om migration och asylpolitik. Utskottet justerade betänkande 2019/20:SfU20. M-SD-C-V-KD- och L-ledamöterna

2020-04-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 33 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 2020-04-23 TID 9.009.25 12.0012.55 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade

2020-04-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:31 (docx, 33 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-04-23 TID 11.02-11.16 NÄRVARANDE Se bilagan 1 Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt AU11 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:73

2020-04-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 37 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-04-23 TID 10.00-10.51 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilagan 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta Anna Johansson SMats Green MSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén Pettersson

2020-04-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 31 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:44 DATUM 2020-04-21 TID 11.0013.30 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon under dagens

2020-04-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:44 (docx, 47 kB)

Proposition 2019/20:100

2020 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2019/20:FiU20 2019/20:KU19
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2020-04-30

Proposition 2019/20:100 (pdf, 4258 kB)

Proposition 2019/20:99

Vårändringsbudget för 2020 Regeringens proposition 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens


Utskottsberedning: 2019/20:FiU21 2019/20:KU13
Riksdagsbeslut (34 förslag): , 2 bifall, 32 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-30

Proposition 2019/20:99 (pdf, 1302 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:43

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:43 DATUM 2020-04-14 TID 11.0011.51 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon under dagens

2020-04-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:43 (docx, 46 kB)

Yttrande 2019/20:KU8y

Konstitutionsutskottets yttrande 2019/20:KU8y Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 8 april 2020 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2019/20:155 Tillfälliga bemyndiganden

2020-04-09

Yttrande 2019/20:KU8y (pdf, 153 kB)