Dokument & lagar (757 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-19 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetslöshetsförsäkringen AU7 Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:252 Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa och motioner. Ärendet bordlades.

2015-03-19

Skrivelse 2014/15:84

Regeringens skrivelse 2014/15:84 Riksrevisionens rapport om Skr. informationssäkerhet i den civila 2014/15:84 statsförvaltningen Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Peter Hultqvist Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har,


Utskottsberedning: 2014/15:FöU10 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2014/15:84 (pdf, 1519 kB)

Skrivelse 2014/15:75

prop 2014/15 75 Regeringens skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens Skr. skrivelser till regeringen 2014/15:75 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2014/15:KU21

Skrivelse 2014/15:75 (pdf, 1406 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-03-17 TID 11.0011.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven H.K. till ledamoten Annicka Engblom Mpraoeleverna E.P.M.L. och F.O. till Patrick Reslow M och praoeleven D.B. till Lisbeth

2015-03-17

utskottsdokument 2014/15:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-03-17 TID 11.3712.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:20. 2 Anmälning Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Regeringens uppgifter

2015-03-17

Skrivelse 2014/15:103

Kommittéberättelse 2015 Regeringens skrivelse 2014/15:103 Kommittéberättelse 2015 Skr. 2014/15:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Peter Hultqvist Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för


Utskottsberedning: 2014/15:KU19

Skrivelse 2014/15:103 (pdf, 3627 kB)

Proposition 2014/15:87

Regeringens proposition 2014/15:87 Fortsatt giltighet av lagen om behandling Prop. av personuppgifter vid Institutet för 2014/15:87 arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Ylva Johansson Arbetsmarknadsdepartementet


Utskottsberedning: 2014/15:AU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:87 (pdf, 198 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-03-12 TID 10.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:20 och 2014/15:21. 2 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga SfU10 Utskottet fortsatte behandlingen

2015-03-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-03-12 TID 09.0009.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:27. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2014/15:3037 av Jonas Millard

2015-03-12

utskottsdokument 2014/15:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-03-12 TID 09.3210.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:19. 2 Anmälning Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Statsrådet Annika Strandhälls

2015-03-12

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:26

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-12 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Elsäkerhetsverket Generaldirektör Elisabet Falemo, verksjurist Kim Reenaas och teknisk direktör Anders Richert informerade och svarade på frågor om myndighetens verksamhet. 2 Information

2015-03-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-03-12 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsmarknadspolitik AU5 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:AU5. M-SD-C-V-FP- och KD ledamöterna anmälde reservationer. M-C-V-FP-

2015-03-12

Proposition 2014/15:64

Regeringens proposition 2014/15:64 Genomförande av offshoredirektivet Prop. 2014/15:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets


Utskottsberedning: 2014/15:FöU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2014/15:64 (pdf, 642 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-03-10 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att politiska sekreterare fick närvara på sammanträdet vid informationen om den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Denna

2015-03-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-03-10 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:26. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Tina Acketoft FP utsetts till suppleant i utskottet efter Johan Pehrson

2015-03-10

utskottsdokument 2014/15:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-03-10 TID 11.2211.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17 och 2014/15:18. 2 Granskningsärende 19 Regeringens frysning av projekt E4 Förbifart Stockholm Utskottet

2015-03-10

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-10 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsexportmyndigheten Generaldirektör Ulf Hammarström och Joakim Wallin, chef för marknadsavdelningen, informerade och svarade på frågor om myndighetens verksamhet. 2 Information

2015-03-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-03-10 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen PSFU Kommitténs ordförande Gunnar Axén och huvudsekreterare Ingemar Eriksson informerade utskottet och socialförsäkringsutskottet om

2015-03-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-03-05 TID 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:19. 2 Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor RIF Statssekreteraren Lars Westbratt med medarbetare, Justitiedepartementet,

2015-03-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-05 TID 09.0209.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli och EU-handläggare Livia Spada från EU-samordningen fick närvara under sammanträdet

2015-03-05