Dokument & lagar (11 träffar)

Yttrande 1989/90:KU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU10y Lag om tillfälliga bilförbud Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 8 maj 1990 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:143 om lag om tillfålliga bilförbud

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU10 (pdf, 161 kB)

Yttrande 1989/90:KU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU9y Tillfällig begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt 1989/90 KU9y Till finansutskottet Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle att avge yttrande över det i bilaga 4 till proposition

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU9 (pdf, 119 kB)

Yttrande 1989/90:KU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU8y Godkännande av FN-konvendon om barnets rättigheter 1989/90 KU8y Till socialutskottet Socialutskottet har berett konstitutionsutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU8 (pdf, 349 kB)

Yttrande 1989/90:KU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU7y Våldsskildringar i rörliga bilder Till kulturutskottet För beredning har till kulturutskottet hänvisats proposition 1989/90:70 om våldsskildringar i rörliga bilder m.m. Propositionen innehåller förslag till

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU7 (pdf, 1050 kB)

Yttrande 1989/90:KU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU6y Valbarhetsvillkor för ledamot i skattenämnd 1989/90 KU6y Till skatteutskottet Skatteutskottet har hemställt om yttrande från konstitutionsutskottet över proposition 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. jämte motioner.

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU6 (pdf, 227 kB)

Yttrande 1989/90:KU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU5y Tullregisterlag m.m. Till skatteutskottet Bakgrund Konstitutionsutskottet har den 30 november 1989 till skatteutskottet yttrat sig över proposition 1989/90:40 om tullregisterlag m.m. och yrkanden i tre motioner

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU5 (pdf, 198 kB)

Yttrande 1989/90:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU4y Skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. 1989/90 KU4y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 16 januari 1990 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU4 (pdf, 409 kB)

Yttrande 1989/90:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU3y Godkännande av Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, m.m. 1989/90 KU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat att inhämta konstitutionsutskottets yttrande över

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU3 (pdf, 324 kB)

Yttrande 1989/90:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU2y Tullregisterlag m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 7 november 1989 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1989/90:40 om tullregisterlag m.m. och

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU2 (pdf, 422 kB)

Yttrande 1989/90:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KUly En ny regional statlig förvaltning Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1988/89:154 om en ny regional statlig förvaltning samt

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU1 (pdf, 831 kB)

Yttrande 1972:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande nr 1 år 1972 KU 1972:1 y Till försvarsutskottet Genom beslut den 19 oktober 1972 har försvarsutskottet anhållit om konstitutionsutskottets yttrande över propositionen 1972:103 angående riksdagen och försvarsplaneringen jämte

1972-12-31

Yttrande 1972:KU1 (pdf, 89 kB)