Dokument & lagar (143 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-04-12 TID 08.5909.01 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Ordföranden anmälde att Sven-Erik Österberg s har utsetts som ledamot i utskottet efter Peter Hultqvist S som avsagt sig uppdraget som ledamot. 2 EU-information

2011-04-12

Omröstning 2010/11:NU8p2 Allmänt om regelförenkling

Votering: betänkande 2010/11:NU8 Regelförenklingsarbetet, förslagspunkt 2 Allmänt om regelförenkling Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N19 yrkande 1, 2010/11:C311 yrkande 6, 2010/11:MJ278 yrkande 9, 2010/11:N253, 2010/11:N259, 2010/11:N263, 2010/11:N274, 2010/11:N295, 2010/11:N324, 2010/11:N333 yrkande 6, 2010/11:N347,

2011-04-07

Näringsutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 20110405 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:28. 2 Information om AB Svensk Exportkredit Statssekreterare Gunnar Oom, departementsrådet Eva Walder och ämnesrådet Christian

2011-04-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-04-05 TID 10.3010.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:31. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning 2010/11:RS3 En

2011-04-05

Näringsutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 20110331 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:27. 2 Vissa näringspolitiska frågor NU20 Utskottet behandlade motioner om vissa näringspolitiska frågor. Ärendet bordlades.

2011-03-31

Näringsutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 20110329 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:26. 2 Information från Bergsstaten Bergmästare Åsa Persson, Bergsstaten, informerade om Bergsstatens verksamhet. 3 Vissa

2011-03-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-03-29 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2010/11:75 Redogörelse

2011-03-29

Näringsutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 20110317 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:25. 2 Information från Exportrådet Verkställande direktör Ulf Berg och chefen för Public Affairs Anders Wenström, Sveriges

2011-03-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-03-17 TID 08.3008.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29. 2 Studieresa till Luxemburg Föredraganden redogjorde för den förestående resan till Luxemburg. 3 Redogörelse

2011-03-17

Omröstning 2010/11:NU12p1 Vindkraft

Votering: betänkande 2010/11:NU12 Vissa energipolitiska frågor, förslagspunkt 1 Vindkraft Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N320 och 2010/11:N369 yrkande 6. Datum: 2011-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 109 0 3 M 104 0 0

2011-03-16

Omröstning 2010/11:NU12p4 Biogas

Votering: betänkande 2010/11:NU12 Vissa energipolitiska frågor, förslagspunkt 4 Biogas Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N235, 2010/11:N321, 2010/11:N367, 2010/11:N369 yrkande 8, 2010/11:N398 yrkandena 1-3, 12 och 15 samt 2010/11:N430. Datum: 2011-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S,

2011-03-16

Omröstning 2010/11:NU12p2 Vattenkraft

Votering: betänkande 2010/11:NU12 Vissa energipolitiska frågor, förslagspunkt 2 Vattenkraft Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N204, 2010/11:N238, 2010/11:N242, 2010/11:N411 och 2010/11:N434. Datum: 2011-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-03-16

Omröstning 2010/11:NU7p7 SJ AB

Votering: betänkande 2010/11:NU7 Statliga företag, förslagspunkt 7 SJ AB Riksdagen avslår motion 2010/11:T377 yrkande 5. Datum: 2011-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108 1 0 3 M 104 0 0 3 MP 0 25 0 0 FP 24 0 0 0 C 23

2011-03-16

Omröstning 2010/11:NU7p2 Nordea Bank AB

Votering: betänkande 2010/11:NU7 Statliga företag, förslagspunkt 2 Nordea Bank AB Riksdagen avslår motion 2010/11:N281 yrkande 2. Datum: 2011-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 109 0 3 M 104 0 0 3 MP 21 3 1 0 FP 24 0 0

2011-03-16

Omröstning 2010/11:NU7p6 Vattenfall AB:s uppdrag

Votering: betänkande 2010/11:NU7 Statliga företag, förslagspunkt 6 Vattenfall AB:s uppdrag Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N209, 2010/11:N355, 2010/11:N369 yrkande 9 och 2010/11:N373. Datum: 2011-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-03-16

Omröstning 2010/11:NU7p5 Statens ägande av Vattenfall AB

Votering: betänkande 2010/11:NU7 Statliga företag, förslagspunkt 5 Statens ägande av Vattenfall AB Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att Vattenfall AB ska förbli ett helägt statligt bolag. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:N1 yrkande 2. Datum: 2011-03-16 Omröstning i sakfrågan

2011-03-16

Omröstning 2010/11:NU7p11 Jämställdhet

Votering: betänkande 2010/11:NU7 Statliga företag, förslagspunkt 11 Jämställdhet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C259 yrkande 2 och 2010/11:N408. Datum: 2011-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 109 0 3 M 104 0 0 3 MP 0

2011-03-16

Omröstning 2010/11:NU7p1 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Posten Norden AB och Telia Sonera AB

Votering: betänkande 2010/11:NU7 Statliga företag, förslagspunkt 1 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Posten Norden AB och Telia Sonera AB a Riksdagen återkallar det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2007 om att regeringen får helt eller delvis avyttra statens aktier i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag

2011-03-16

Näringsutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 20110315 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:24. 2 Regelförenklingsarbetet NU8 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2009/10:226 om regelförenklingsarbetet 20062010

2011-03-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-03-15 TID 11.0211.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att föredraganden i EU-nämnden, Pia Törsleff Hertzberg, får vara närvarande under paragrafen om överläggning om aktuella EU-frågor. 2 Överläggning

2011-03-15