Dokument & lagar (153 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 20110210 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:18. 2 Begäran om offentlig utfrågning om vindkraft Utskottet fortsatte behandlingen av begäran om offentlig utfrågning om

2011-02-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-02-10 TID 09.0210.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikes resa Utskottet beslutade att ställa in resan till Luxemburg tills vidare. Planeringen ska göras om. 2 Allmänna helgdagar m.m. KU25 Utskottet fortsatte behandlingen av

2011-02-10

Näringsutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 201102-08 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:17. 2 På väg mot en inre marknadsakt NU10 Utskottet fortsatte behandlingen av kommissionens meddelande KOM2010 608 På väg

2011-02-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 2011-02-08 TID 11.00-12.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:20 och 2010/11:21. 2 Anmälan om kompletteringsval Kanslichefen anmälde att ledamoten Kerstin Nilsson S utsetts

2011-02-08

Näringsutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 201102-03 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Oom och departementsråd Eva Walder, Utrikesdepartementet, lämnade synpunkter på Riksrevisionens granskning av AB Svensk

2011-02-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 2011-02-03 TID 09.0310.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att Pernilla Flanck Zetterström, justitieutskottet, får närvara i dag under 14 2 Besök av Justitiedepartementet Vice ordföranden hade begärt

2011-02-03

Näringsutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 20110201 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:15. 2 Vissa immaterialrättsliga frågor NU11 Utskottet behandlade motioner om vissa immaterialrättsliga frågor. Ärendet bordlades.

2011-02-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 2011-02-01 TID 11.0012.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att riksdagsstipendiaten Maria Johansson får närvara vid utskottets sammanträden under våren 2011 och att föredragande Pia Törsleff Hertzberg

2011-02-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-01-27 TID 09.0009.16 09.3309.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av justitieombudsman Utskottet beslutade enhälligt att föreslå riksdagen att till justitieombudsman välja lagmannen Lars Lindström fr.o.m. den 1 juni 2011. Denna

2011-01-27

Näringsutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 20110125 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om två meddelanden på energiområdet Utskottet överlade med näringsminister Maud Olofsson om dels kommissionens meddelande KOM2010 639 om energi 2020 en strategi för hållbar

2011-01-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 2011-01-25 TID 11.0011.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:17. 2 Kompletteringsval till referensgrupp Vice ordföranden anmälde att Andreas Norlén M avsagt sig sin plats i

2011-01-25

Näringsutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 20110118 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att ledamöter och tjänstemän från finansutskottet får närvara vid sammanträdet under nästa punkt på föredragningslistan. 2 Information från Riksrevisionen

2011-01-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2011-01-18 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:16. 2 Extra suppleanter Antalet suppleanter har utökats från 22 till 24 i utskottet. Caroline Szyber KD och Lars-Axel

2011-01-18

Omröstning 2010/11:NU2p2 EU:s strukturfonder

Votering: betänkande 2010/11:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 2 EU:s strukturfonder Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N20 yrkande 4, 2010/11:C311 yrkande 25 och 2010/11:N245. Datum: 2010-12-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-12-21

Omröstning 2010/11:NU2p1 Den regionala tillväxtpolitikens inriktning

Votering: betänkande 2010/11:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 1 Den regionala tillväxtpolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N20 yrkandena 1-3 och 5-8, 2010/11:Fi263, 2010/11:C311 yrkande 22, 2010/11:N251, 2010/11:N291, 2010/11:N318, 2010/11:N323 yrkandena 1-4 och 18, 2010/11:N362

2010-12-21

Omröstning 2010/11:NU2p5 Stöd till biogaspumpar

Votering: betänkande 2010/11:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 5 Stöd till biogaspumpar Riksdagen avslår motion 2010/11:N398 yrkande 11. Datum: 2010-12-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9

2010-12-21

Omröstning 2010/11:NU2p4 Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Votering: betänkande 2010/11:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 4 Kommersiell och offentlig service på landsbygden Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C311 yrkande 14, 2010/11:N247, 2010/11:N255, 2010/11:N256, 2010/11:N258, 2010/11:N323 yrkandena 12 och 13 samt 2010/11:N360 yrkande 2. Datum: 2010-12-21

2010-12-21

Omröstning 2010/11:NU3p1 Energipolitikens allmänna inriktning

Votering: betänkande 2010/11:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 1 Energipolitikens allmänna inriktning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ240 yrkandena 10-12, 2010/11:N221, 2010/11:N270, 2010/11:N277, 2010/11:N299, 2010/11:N301, 2010/11:N352, 2010/11:N369 yrkandena 1, 7, 10 och 14, 2010/11:N381 yrkande 2, 2010/11:N389,

2010-12-20

Omröstning 2010/11:NU3p2 Energipolitikens mål om hälsa, miljö och klimat

Votering: betänkande 2010/11:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 2 Energipolitikens mål om hälsa, miljö och klimat Riksdagen avslår motion 2010/11:N261 yrkandena 1 och 2. Datum: 2010-12-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 2 0 13

2010-12-20

Omröstning 2010/11:NU1p1 Näringspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2010/11:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 1 Näringspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N216, 2010/11:N219, 2010/11:N226, 2010/11:N227, 2010/11:N264, 2010/11:N266, 2010/11:N303, 2010/11:N308, 2010/11:N336, 2010/11:N356, 2010/11:N357, 2010/11:N361 yrkandena 2-4 och

2010-12-20