Dokument & lagar (153 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 2010-12-16 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:15. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, bilaga 2. 3 Riksrevisionens

2010-12-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 2010-12-14 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:13 och 2010/11:14. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, se bilaga

2010-12-14

Omröstning 2010/11:KU1p1 Anslag m.m. 2011 inom utgiftsområde 1

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 1 Anslag m.m. 2011 inom utgiftsområde 1 a Finansiering av demokratiforskning Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov

2010-12-09

Omröstning 2010/11:KU1p2 Insyn i Kungliga Hovstaten m.m.

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 2 Insyn i Kungliga Hovstaten m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K364, 2010/11:K366 och 2010/11:K397. Datum: 2010-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 1 0

2010-12-09

Omröstning 2010/11:KU1p7 Parlamentarisk översyn av presstödet

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 7 Parlamentarisk översyn av presstödet Riksdagen avslår motion 2010/11:K346. Datum: 2010-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M 96 0 0 11

2010-12-09

Omröstning 2010/11:KU1p3 Effektivisering av Regeringskansliets resurser

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 3 Effektivisering av Regeringskansliets resurser Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det är hög tid att effektivisera Regeringskansliets resurser. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:K390 yrkande 2. Datum: 2010-12-09

2010-12-09

Omröstning 2010/11:KU1p6 Offentlig redovisning av bidrag till politiska partier

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 6 Offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K272, 2010/11:K291 yrkandena 1-6, 2010/11:K302 och 2010/11:K382. Datum: 2010-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S,

2010-12-09

Näringsutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 20101209 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung, Näringsdepartementet, lämnade information dels

2010-12-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 2010-12-09 TID 09.0009.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade medge att föredragande Henrik Paulander från EU-nämnden får närvara under 2. 2 Information om aktuella EU-frågor Statssekreteraren Oscar Wåglund

2010-12-09

Näringsutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 20101207 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 budgetpropositionen såvitt

2010-12-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2010-12-07 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11 och 2010/11:12. 2 Fråga om lördagsutdelning Ordföranden tog upp frågan om utskick av sammanträdeshandlingar på

2010-12-07

Näringsutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 20101202 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:10. 2 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv Utskottet behandlade proposition 2010/11:33. Ärendet

2010-12-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 2010-12-02 TID 09.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 1 och redogörelse 2009/10:RS2 samt motioner. Gällande beslutspunkten

2010-12-02

Näringsutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 20101130 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:9. 2 Utgiftsområde 21 Energi NU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 budgetpropositionen såvitt gäller

2010-11-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 2010-11-30 TID 11.0212.15 12.3013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU16 Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin, justitieombudsmännen Kerstin André, Cecilia Nordenfelt och Hans-Gunnar Axberger åtföljda

2010-11-30

Näringsutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 20101125 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:8. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson och kanslirådet Sara Emanuelsson, Näringsdepartementet,

2010-11-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 2010-11-25 TID 09.0009.07, 09.2109.23, 11.0411.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ändrad dagordning Ordföranden föreslog ändring av dagordningen. Ändrad dagordning godkändes. 2 Överföring av passageraruppgifter PNR-uppgifter till tredjeländer

2010-11-25

Omröstning 2010/11:KU6p2 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

Votering: betänkande 2010/11:KU6 Säkerhetskopiors rättsliga status vilande grundlagsbeslutförslagspunkt 2 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:58 punkt 2 och avslår

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU4p1 Vilande lagförslag

Votering: betänkande 2010/11:KU4 En reformerad grundlag vilande grundlagsbeslut, m.m.förslagspunkt 1 Vilande lagförslag Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 och bilaga 3 delvis till lag om ändring i regeringsformen, lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU2p4 Rättelser av ändring i riksdagsordningen

Votering: betänkande 2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen, förslagspunkt 4 Rättelser av ändring i riksdagsordningen Riksdagen ändrar, i den ordning som anges i 8 kap. 16 andra meningen regeringsformen, sitt beslut under punkt 1 i detta betänkande såvitt avser 4 kap. 18 a och 9 kap. 8 riksdagsordningen och

2010-11-24