Dokument & lagar (153 träffar)

Omröstning 2010/11:KU2p2 Följdlagstiftning m.m.

Votering: betänkande 2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen, förslagspunkt 2 Följdlagstiftning m.m. Riksdagen antar förslaget i bilaga 2 till a lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelserna, med den ändringen att i tilläggsbestämmelsen 7.13.1 läggs orden riksdagens ombudsmän och till

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU2p3 Fråga om inrättande av ett revisionsutskott

Votering: betänkande 2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen, förslagspunkt 3 Fråga om inrättande av ett revisionsutskott Riksdagen avslår motion 2010/11:K265. Datum: 2010-11-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 7 M 103 0 0

2010-11-24

Yttrande 2010/11:NU2y

2010/11:NU2y Hösttilläggsbudget Näringsutskottets yttrande 2010/11:NU2y Hösttilläggsbudget Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över förslag i proposition 2010/11:2 om hösttilläggsbudget för 2011 och eventuella motioner i de delar som berör respektive utskott. Inga motioner

2010-11-23

Yttrande 2010/11:NU2y (pdf, 36 kB)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 20101123 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:7. 2 Information från Konkurrensverket Generaldirektör Dan Sjöblom och avdelningschef Johan Hedelin, lämnade information

2010-11-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 2010-11-23 TID 11.0212.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 och redogörelse 2009/10:RS2 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Uppföljning

2010-11-23

Yttrande 2010/11:NU1y

2010/11:NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Näringsutskottets yttrande 2010/11:NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för

2010-11-22

Yttrande 2010/11:NU1y (pdf, 39 kB)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 20101118 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 2 Tilläggsbudget för 2010 NU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:2

2010-11-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 2010-11-18 TID 09.0009.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Joakim Heuman och Alexander Bengtsson får närvara vid dagens sammnträde. 2 Uppföljning av riksrevisionsreformen KU2 Utskottet

2010-11-18

Yttrande 2010/11:KU1y

2010/11:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2010/11:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 14 oktober 2010 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 om

2010-11-16

Yttrande 2010/11:KU1y (pdf, 26 kB)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 20101116 TID 11.0012.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 2 Utgiftsramar m.m. NU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:1

2010-11-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-16 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Joakim Heuman och Alexander Bengtsson får närvara vid dagens sammnträde. 2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Riksdagsdirektören

2010-11-16

Näringsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 20101111 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:4. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Hans Hegeland från finansutskottet får närvara vid sammanträdet

2010-11-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-11 TID 09.0009.10 10.0411.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Till utskottet har hänvisats redogörelse 2010/11:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. 2 Avsägelse Helén Pettersson i Umeå S har avsagt

2010-11-11

Yttrande 2010/11:KU2y

2010/11:KU2y Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser Konstitutionsutskottets yttrande 2010/11:KU2y Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 30 september 2010 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över kommissionens

2010-11-10

Yttrande 2010/11:KU2y (pdf, 52 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-09 TID 11.0011.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att riksdagsdirektören Kathrin Flossing får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3

2010-11-09

Näringsutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 20101104 TID 09.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3. 2 Information från Vinnova Generaldirektör Charlotte Brogren och avdelningschef Joakim Appelquist lämnade information

2010-11-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-11-04 TID 09.0009.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av motioner Från kammaren har hänvisats 227 motioner från allmänna motionstiden. 2 Överlämnande av motion till FiU Utskottet överlämnade till finansutskottet, under

2010-11-04

Näringsutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 20101102 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:2. 2 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden NU4 Utskottet fortsatte behandlingen av

2010-11-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 2010-11-02 TID 11.0011.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:2 2 Hänvisning av ärenden Till utskottet har hänvisats proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 utgiftsområde

2010-11-02

Näringsutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 20101019 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:1 2 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden NU4 Utskottet behandlade proposition 2009/10:218.

2010-10-19