Dokument & lagar (153 träffar)

Omröstning 2010/11:NU11p4 Det civilrättsliga sanktionsdirektivet

Votering: betänkande 2010/11:NU11 Vissa immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Det civilrättsliga sanktionsdirektivet Riksdagen avslår motion 2010/11:N440 yrkandena 5 och 6. Datum: 2011-03-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 47 1 45 19

2011-03-10

Omröstning 2010/11:NU11p7 Tillsättande av en kommission

Votering: betänkande 2010/11:NU11 Vissa immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 7 Tillsättande av en kommission Riksdagen avslår motion 2010/11:T275 yrkande 3. Datum: 2011-03-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M 94 0 0 13 MP

2011-03-10

Näringsutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 20110310 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktieägaravtal rörande Posten Norden AB Finansmarknadsminister Peter Norman, expeditions- och rättschef Rikard Jermsten samt kansliråden Jenny Lahrin och Richard Reinius,

2011-03-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-03-10 TID 09:00-09:09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:27. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att praoeleverna Deborah Carlander och Jennie Bylander får närvara under

2011-03-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-03-08 TID 11.00-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:26. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att praoeleverna Deborah Carlander och Jennie Bylander får närvara under

2011-03-08

Omröstning 2010/11:KU23p4 Statliga och kommunala servicekontor m.m.

Votering: betänkande 2010/11:KU23 Offentlig förvaltning, förslagspunkt 4 Statliga och kommunala servicekontor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K334, 2010/11:C311 yrkandena 18-20 och 2010/11:N323 yrkande 9. Datum: 2011-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående

2011-03-03

Omröstning 2010/11:KU23p5 Servicenivån i landsbygdsdominerade regioner

Votering: betänkande 2010/11:KU23 Offentlig förvaltning, förslagspunkt 5 Servicenivån i landsbygdsdominerade regioner Riksdagen avslår motion 2010/11:N323 yrkandena 7, 8 och 10. Datum: 2011-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 1 0 18 M

2011-03-03

Omröstning 2010/11:KU14p1 Överskottsmål, utgiftstak och lånefinansiering av infrastruktur

Votering: betänkande 2010/11:KU14 En reformerad budgetlag, förslagspunkt 1 Överskottsmål, utgiftstak och lånefinansiering av infrastruktur Riksdagen antar regeringens förslag till budgetlag, såvitt avser 2 kap. 1, 2 och 4 samt 7 kap. 2, 5 och 6 Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:40 punkt 1 i denna del och avslår

2011-03-03

Näringsutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 20110303 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Vattenfalls verksamhet Ordförande Lars Westerberg och koncernchef Øystein Løseth, Vattenfall AB, lämnade information om Vattenfalls verksamhet varefter finansmarknadsminister

2011-03-03

Omröstning 2010/11:KU24p6 Kommunal kompetens

Votering: betänkande 2010/11:KU24 Kommunala och regionala frågor, förslagspunkt 6 Kommunal kompetens Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K340, 2010/11:K341 yrkande 1 och 2010/11:K379. Datum: 2011-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2011-03-02

Omröstning 2010/11:KU19p3 Riksdagsledamöternas arvode och inkomstgaranti

Votering: betänkande 2010/11:KU19 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 3 Riksdagsledamöternas arvode och inkomstgaranti Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K214, 2010/11:K289 yrkandena 1-5 och 2010/11:K419 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti

2011-03-02

Omröstning 2010/11:KU19p5 Utskottsarbetet

Votering: betänkande 2010/11:KU19 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 5 Utskottsarbetet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K252 och 2010/11:K425. Datum: 2011-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 8 M 101 0 0 6 MP 0

2011-03-02

Näringsutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 20110301 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:21. 2 Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Oom, Utrikesdepartementet, lämnade information om frågor

2011-03-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-03-01 TID 11.00-11.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:24 och 2010/11:25. 2 Utrikes resa Utskottet beslutade att företa studieresa till Luxemburg den 2123 mars 2011.

2011-03-01

Näringsutskottets protokoll 2010/11:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 20110217 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:20. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson och departementssekreterare Fredrik von Malmberg,

2011-02-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-02-17 TID 09.0009.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:23. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 EU-dokument

2011-02-17

Yttrande 2010/11:KU3y

2010/11:KU3y Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG Konstitutionsutskottets yttrande 2010/11:KU3y Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 18 januari 2011 att

2011-02-16

Yttrande 2010/11:KU3y (pdf, 133 kB)

Omröstning 2010/11:NU10p1 Kommissionens meddelande om EU:s inre marknad

Votering: betänkande 2010/11:NU10 På väg mot en inre marknadsakt, förslagspunkt 1 Kommissionens meddelande om EU:s inre marknad Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2011-02-16 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 103 0

2011-02-16

Näringsutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 20110215 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:19. 2 Vissa immaterialrättsliga frågor NU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa immaterialrättsliga frågor.

2011-02-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-02-15 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Framtidsdagen 2012 Forskningssekreterarna från Riksdagens utredningstjänst informerade om framtidsdagen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:22. 3

2011-02-15