Dokument & lagar (332 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-03-03 TID 9.009.25 9.5510.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:31. 2 Hänvisning Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2015/16:PN1 Verksamhetsredogörelse

2016-03-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-03-01 TID 11.0011.35 11.4512.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Kanja Berg från EU-nämndens kansli och föredragande Anna Rune från socialutskottets kansli fick närvara under

2016-03-01

Omröstning 2015/16:NU10 Energipolitik

Votering: betänkande 2015/16:NU10 Energipolitik, förslagspunkt 4 Energipolitik Datum: 2016-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 20 M 68 0 0 16 SD 0 1 37 10 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 17 0 0 4 L 0 0 15 4

2016-02-25

Omröstning 2015/16:NU10 Energipolitik

Votering: betänkande 2015/16:NU10 Energipolitik, förslagspunkt 3 Energipolitik Datum: 2016-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 21 M 0 68 0 16 SD 0 0 38 10 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 17 0 0 4 L 0 0 15 4 KD

2016-02-25

Omröstning 2015/16:NU10 Energipolitik

Votering: betänkande 2015/16:NU10 Energipolitik, förslagspunkt 1 Energipolitik Datum: 2016-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 20 M 0 68 0 16 SD 0 0 38 10 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 17 0 0 4 L 0 15

2016-02-25

Näringsutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 20160225 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. 2 Information från regeringen Statssekreterare Catharina Espmark, rättssakkunniga Linda Kullberg och kansliråd Claes Almberg,

2016-02-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-02-25 TID 9.009.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att ta emot motion 2015/16:1505 av Thomas Strand m.fl. S yrkande 1 från

2016-02-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-02-23 TID 11.0011.11 12.0512.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att P.R.som medföljde ledamoten Patrick Reslow Mfick närvara under sammanträdet förutom vid punkterna 23 och 24 på den särskilda

2016-02-23

Näringsutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 20160211 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:12. 2 Information från Swedish Standards Institute SIS Verkställande direktör Thomas Idermark, lämnade information om betydelsen

2016-02-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-02-11 TID 9.009.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra föredragande Ordföranden välkomnade Kalina Lindahl från riksdagens utredningstjänst som extra föredragande i kansliet under vårens granskning. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-02-11

Omröstning 2015/16:NU9 Handelspolitik

Votering: betänkande 2015/16:NU9 Handelspolitik, förslagspunkt 1 Handelspolitik Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 73 0 11 SD 0 0 44 4 MP 24 0 0 1 C 0 18 0 4 V 16 0 0 5 L 0 12

2016-02-10

Omröstning 2015/16:NU9 Handelspolitik

Votering: betänkande 2015/16:NU9 Handelspolitik, förslagspunkt 2 Handelspolitik Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 0 73 11 SD 44 0 0 4 MP 22 0 1 2 C 0 0 17 5 V 0 16 0 5 L 0 0 12 7 KD

2016-02-10

Omröstning 2015/16:NU9 Handelspolitik

Votering: betänkande 2015/16:NU9 Handelspolitik, förslagspunkt 9 Handelspolitik Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 0 44 0 4 MP 24 0 0 1 C 18 0 0 4 V 16 0 0 5 L 12 0 0 7

2016-02-10

Omröstning 2015/16:NU9 Handelspolitik

Votering: betänkande 2015/16:NU9 Handelspolitik, förslagspunkt 4 Handelspolitik Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 44 0 0 4 MP 24 0 0 1 C 18 0 0 4 V 0 16 0 5 L 12 0 0 7 KD

2016-02-10

Omröstning 2015/16:NU8 Granskning av meddelande om handel för alla

Votering: betänkande 2015/16:NU8 Granskning av meddelande om handel för alla, förslagspunkt 3 Granskning av meddelande om handel för alla Datum: 2016-02-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 73 0 11 SD 0 1 44

2016-02-10

Omröstning 2015/16:NU8 Granskning av meddelande om handel för alla

Votering: betänkande 2015/16:NU8 Granskning av meddelande om handel för alla, förslagspunkt 2 Granskning av meddelande om handel för alla Datum: 2016-02-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 73 0 11 SD 0 1 44 3 MP 24

2016-02-10

Omröstning 2015/16:NU8 Granskning av meddelande om handel för alla

Votering: betänkande 2015/16:NU8 Granskning av meddelande om handel för alla, förslagspunkt 1 Granskning av meddelande om handel för alla Datum: 2016-02-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 0 45 0 3 MP 24

2016-02-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-02-09 TID 11.0011.10 12.0112.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26 2 Internationell konferens Kanslichefen anmälde en inbjudan till interparlamentarisk konferens om bekämpning

2016-02-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-02-04 TID 9.009.05 9.319.47 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:25. 2 Riksdagsbibliotekets kulturnatt Kanslichefen anmälde att utskottets ledamöter inbjudits till

2016-02-04

Omröstning 2015/16:NU7 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen

Votering: betänkande 2015/16:NU7 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen, förslagspunkt 4 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 75

2016-02-03