Dokument & lagar (23 träffar)

Yttrande 1987/88:KrU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:9 y om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län m. m. prop. 1987/88:86 bil. 8 KrU 1987/88:9 y Till arbetsmarknadsutskottet Kulturutskottet har beslutat att yttra sig till arbetsmarknadsutskottet över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU9 (pdf, 144 kB)

Yttrande 1987/88:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:8 y om bidrag till studieförbunden m.m. prop. 1987/ 88:100 bil. 10 delvis KrU 1987/88:8y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 2 februari 1988 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU8 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1987/88:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:7 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 mm KrU 1987/88:7y Till utrikesutskottet Ulrikesutskottet har den 4 februari 1988 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle all yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU7 (pdf, 178 kB)

Yttrande 1987/88:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:6 y om kulturporto/bokporto m.m. KrU 1987/88:6y Till trafikutskottet Trafikutskottet har berett kulturutskottet tillfälle all yttra sig över fyra motioner om införande av etl kullurporto/bokporlo eller, i en av motionerna,

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU6 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1987/88:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:5 y om lagstiftningsåtgärder mot våldsskildringar i videogram, m.m. prop. 1986/87:151 delvis KrU 1987/88:5 y Till konstitutionsutskottet Konslitutionsutskoitet har den 27 maj 1987 beslutat bereda kulturutskottet fillfälle

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU5 (pdf, 561 kB)

Yttrande 1987/88:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:4 y om ny organisation på lokal- och stiftsplanet i svenska kyrkan, m.m. prop. 1987/88:31 KrU 1987/88:4 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskotlel har berett kullurulskotlet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU4 (pdf, 357 kB)

Yttrande 1987/88:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:3 y om Stöd till kulturverksamhet i delar av Bergslagen  och norra Sveriges inland prop. 1987/88:64 bil. 2  1987/88:3 y delvis Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 2 februari 1988 beslutat bereda kulturutskottet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU3 (pdf, 189 kB)

Yttrande 1987/88:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:2 y om offentliga utskottsutfrågningar prop. 1987/88:22 delvis KrU 1987/88:2 y Till konstitutionsutskottet Konslitufionsutskoltet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:22 om vissa

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU2 (pdf, 54 kB)

Yttrande 1987/88:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:1 y om kabel-TV och om etableringsfrihet på TV- området m.m. KrU 1987/88:1y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 27 maj 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle alt yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU1 (pdf, 539 kB)

Yttrande 1987/88:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1987/88:5 y  om höjning av tobaksskatten och energiskatten på Olja prop. 1987/88:150 bil. 3 FiU 1987/88:5 y Till skatteutskottet Regeringen finansdepartementet har i proposifion 1987/88:150 komplef-teringsproposifionen bilaga

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FiU5 (pdf, 262 kB)

Yttrande 1987/88:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1987/88:4 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 FiU 1987/88:4 y Till utrikesutskottet Utrikesutskoftef har den 4 februari 1988 beslutat bereda finansutskottet fillfälle aft yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FiU4 (pdf, 540 kB)

Yttrande 1987/88:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1987/88:3 y om trafikpolitiken inför 1990-talet prop. 1987/88:50 FiU 1987/88:3 y Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 4 februari 1988 beslutat bereda finansutskottet fillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:50

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FiU3 (pdf, 740 kB)

Yttrande 1987/88:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1987/88:2 y om ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden, m.m. prop. 1987/88:11 FiU 1987/88:2 y Till näringsutskottet Näringsufskottet har den 17 november beslutat bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FiU2 (pdf, 667 kB)

Yttrande 1987/88:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1987/88:1 y om offentliga utskottsutfrågningar prop. 1987/88:22 FiU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Konsfitufionsutskottet har den 20 oktober 1987 berett finansutskottet tillfälle aft yttra sig över proposition 1987/88:22

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FiU1 (pdf, 122 kB)

Yttrande 1987/88:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:7 y om inbetalning på likviditetskonto prop. 1987/88:150 bilaga 3 BoU 1987/88: 7 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yftra sig om vissa sparfrägor. I anslutning härtill har

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU7 (pdf, 144 kB)

Yttrande 1987/88:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:6 y om bosparande m. m. prop. 1987/88:150 bilaga 3 BoU 1987/88: 6 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig dels över under allmänna motionstiden 1988 väckta motioner om

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU6 (pdf, 557 kB)

Yttrande 1987/88:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:5 y om energipolitik inför 1990-talet prop. 1987/88:90 BoU 1987/88:5 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:90 om energipolitik inför 1990-talet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU5 (pdf, 390 kB)

Yttrande 1987/88:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets bétänkäiidé i987/88:4y:v.jr:om Sverige och deri västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 yBoU 1987/88:4 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU4 (pdf, 75 kB)

Yttrande 1987/88:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:3 y om Europakonventionen och rätten till domstolsprövning i Sverige prop. 1987/88:69 BoU 1987/88:3 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU3 (pdf, 149 kB)

Yttrande 1987/88:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:2 y om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. prop. 1987/88:60 BoU 1987/88:2 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:60 om vissa ekonomisk-politiska

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU2 (pdf, 150 kB)
Paginering