Dokument & lagar (98 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-22 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om EU:s egna medelssystem för perioden efter 2013 Utskottet godkände att kanslichef Margareta Hjorth närvarar under överläggningen. Överläggning hölls med statssekreterare

2011-11-22

Skatteutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-15 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att två nya subsidiaritetsprövningar kommer att genomföras av utskottet.

2011-11-15

Socialutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 20111206 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2011/12:12 2 Organdonationsfrågor SoU9 Utskottet behandlade motioner om organdonation. Ärendet bordlades. 3 Samordning av stöd

2011-12-06

Yttrande 2011/12:SkU3y

2011/12:SkU3y Kommissionens förslag till EU:s egna medelssystem för perioden efter 2013 Skatteutskottets yttrande 2011/12:SkU3y Kommissionens förslag till EU:s egna medelssystem för perioden efter 2013 Till finansutskottet Finansutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över Europeiska kommissionens

2011-12-05

Yttrande 2011/12:SkU3y (pdf, 48 kB)

Socialutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 20111201 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av SMER Professor Daniel Tarschys och Daniel Brattgård, ordförande resp. sakkunnig i SMER, informerade om organdonationsfrågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2011-12-01

Socialutskottets protokoll 2011/12:15

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2011-12-15 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning. Utskottet höll en öppen utfrågning om Kvaliteten i äldreomsorgen Program med uppgift om deltagare bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Justeras den 20 december Bilagor: 1. Närvarolista

2011-12-15

Socialutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 20111213 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2011/12:13 2 Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning SoU6 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse

2011-12-13

Socialutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 20111129 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2011/12:9 och 2011/12:10 2 Anslag inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandla proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen

2011-11-29

Socialutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 20111220 TID 08.1508.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2011/12:14 och 2011/12:15 2 Organdonationsfrågor SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om organdonation. Utskottet

2011-12-20

Socialutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 20111117 TID 09.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialstyrelsen Lars-Erik Holm, generaldirektör och Per-Anders Sunesson, avdelningschef, tillsynsavdelningen, informerade om dels tillsyn av äldreomsorg dels organdonationsfrågor

2011-11-17

Socialutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 20111122 TID 11:0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Myndigheten för vårdanalys Fredrik Lennartsson, myndighetschef, informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Information

2011-11-22

Socialutskottets protokoll 2011/12:10

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-24 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning. Utskottet höll en öppen utfrågning om Missbruks- och beroendevård vem ska ansvara för vad Program med uppgift om deltagare bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Justeras den

2011-11-24

Skatteutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-24 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansdepartementet och Skatteverket Statssekreterare Hans Lindberg, finansrådet Per Classon och kanslirådet Linda Haggren, Finansdepartementet och generaldirektör Ingemar

2011-11-24

Yttrande 2011/12:SoU2y

2011/12:SoU2y Snus Socialutskottets yttrande 2011/12:SoU2y Snus Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 25 oktober 2011 att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna N319 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP och N401 av Kenneth G Forslund S om exportförbudet för snus. Socialutskottet begränsar

2011-12-21

Yttrande 2011/12:SoU2y (pdf, 32 kB)

Skatteutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-27 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Mats Pertoft MP som ny ledamot i utskottet och Marianne Kierkemann Mextrasuppleant samt Eva Berggren, ny föredragande på kansliet, särskilt välkomna till skatteutskottet.

2011-09-27

Socialutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 20111011 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 andra stycket, att Karin Nordström från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan.

2011-10-11

Yttrande 2011/12:SkU5y

2011/12:SkU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skatteutskottets yttrande 2011/12:SkU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över

2012-05-02

Yttrande 2011/12:SkU5y (pdf, 36 kB)

Socialutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 20120419 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:33 2 Funktionshindersfrågor SoU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om funktionshindersfrågor. Utskottet justerade

2012-04-19

Skatteutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-04-19 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde med att hälsa Jacob Johnson V välkommen åter efter sin sjukfrånvaro och Carina Moberg S välkommen som ny arbetande suppleant i utskottet. Justering av protokoll

2012-04-19

Yttrande 2011/12:SkU7y

2011/12:SkU7y Vissa åtgärder mot illegala vapen Skatteutskottets yttrande 2011/12:SkU7y Vissa åtgärder mot illegala vapen Till justitieutskottet Justitieutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att senast den 3 maj 2012 yttra sig över proposition 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen samt motion 2011/12:Ju12

2012-04-26

Yttrande 2011/12:SkU7y (pdf, 47 kB)