Dokument & lagar (12 träffar)

Yttrande 2015/16:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2015/16:AU3y 2016 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition samt de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

2016-05-27

Yttrande 2015/16:AU3y (pdf, 380 kB)

Yttrande 2015/16:KU9y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU9y Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 22 mars 2015 att ge konstitutionsutskottet möjlighet att yttra sig över skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 och följdmotioner i de delar de berör

2016-04-28

Yttrande 2015/16:KU9y (pdf, 147 kB)

Yttrande 2015/16:KU8y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU8y Informationsutbyte med USA Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 14 april 2016 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:96 Informationsutbyte med USA och motion 2015/16:3347, i de delar som rör konstitutionsutskottets

2016-04-27

Yttrande 2015/16:KU8y (pdf, 165 kB)

Yttrande 2015/16:KU7y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU7y Skolväsendet Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 3 mars 2016, inom ramen för beredningen av motioner i betänkande 2015/16:UbU14 Skolväsendet, att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över angivandet av tidsgränser i tillkännagivanden

2016-04-06

Yttrande 2015/16:KU7y (pdf, 199 kB)

Yttrande 2015/16:KU6y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU6y Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 28 januari 2016 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte och följdmotioner,

2016-02-02

Yttrande 2015/16:KU6y (pdf, 155 kB)

Yttrande 2015/16:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2015/16:AU2y Kommissionens arbetsprogram 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 november 2015 att ge samtliga utskott möjlighet att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2016 Dags för nya tag KOM2015 610 slutligArbetsmarknadsutskottet lyfter i det här yttrandet

2016-01-26

Yttrande 2015/16:AU2y (pdf, 135 kB)

Yttrande 2015/16:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU4y Kommissionens arbetsprogram för 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2016, KOM2015 610 inklusive bilagor, i de delar som rör utskottets beredningsområde. Konstitutionsutskottet

2016-01-15

Yttrande 2015/16:KU4y (pdf, 127 kB)

Yttrande 2015/16:KU5y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU5y Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 3 december 2015 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:54 och de motioner som kunde komma att väckas med anledning

2016-01-12

Yttrande 2015/16:KU5y (pdf, 141 kB)

Yttrande 2015/16:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU3y Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet Till finansutskottet Finansutskottet har gett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:9 Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet finansutskottets protokoll den

2015-11-11

Yttrande 2015/16:KU3y (pdf, 156 kB)

Yttrande 2015/16:KU1y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU1y Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 september 2015 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 22 oktober 2015 yttra sig över Budgetpropositionen för 2016 prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget, finansplan

2015-10-22

Yttrande 2015/16:KU1y (pdf, 146 kB)

Yttrande 2015/16:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2015/16:AU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2016 prop. 2015/16:1 Förslag

2015-10-22

Yttrande 2015/16:AU1y (pdf, 288 kB)

Yttrande 2015/16:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU2y Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Till utbildningsutskottet Sammanfattning Utbildningsutskottet beslutade den 11 juni 2015 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

2015-09-24

Yttrande 2015/16:KU2y (pdf, 106 kB)