Dokument & lagar (11 träffar)

Yttrande 2015/16:UU5y

Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU5y Vårändringsbudget  Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 14 april 2016 att ge övriga utskott tillfälle att inom sina respektive beredningsområden yttra sig över Vårändringsbudget för 2016 prop. 2015/16:99 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av den.

2016-05-27

Yttrande 2015/16:UU5y (pdf, 133 kB)

Yttrande 2015/16:UU3y

Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU3y Regeringens exportstrategi Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 10 december 2015 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi och de motioner som kunde komma att väckas med anledning av

2016-02-24

Yttrande 2015/16:UU3y (pdf, 141 kB)

Yttrande 2015/16:UU4y

Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU4y Politik för hållbart företagande Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 21 januari 2016 att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2015/16:69 Politik för hållbart företagande och motioner. Utrikesutskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen

2016-02-23

Yttrande 2015/16:UU4y (pdf, 132 kB)

Yttrande 2015/16:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU2y Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 20 oktober 2015 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin

2015-11-13

Yttrande 2015/16:UU2y (pdf, 144 kB)

Yttrande 2015/16:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Sammanfattning Konstitutionsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2015 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 och motioner i de delar som berör utrikesförvaltningen.

2015-11-06

Yttrande 2015/16:UU1y (pdf, 141 kB)

Yttrande 1993/94:UU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU6y UD-makars socialförsäkringsvillkor Till Socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har genom beslut den 1 mars 1994 protokoll 1993/94:13 berett utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över motion 1993/94Sf202

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU6 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1993/94:UU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU5y Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling UNCED 1993/94 UU5y Till jordbruksutskottet Regeringen föreslår i proposition 1993/94:111 Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU5 (pdf, 260 kB)

Yttrande 1993/94:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU4y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1993/94 UU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett utrikesutskottet tillfalle att i de delar som har samband

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU4 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1993/94:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU3y Strategi för biologisk mångfald Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 9 november 1993 beslutat bereda utrikesutskottet tilllle yttra sig över bilaga 2 från Utrikesdepartementet i proposition 1993/94:30

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU3 (pdf, 258 kB)

Yttrande 1993/94:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU2y Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG 1993/94 UU2y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 11 oktober 1993 berett utrikesutskottet tillSlle att senast den 21 oktober 1993

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU2 (pdf, 223 kB)

Yttrande 1993/94:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UUly Svensk verksamhet i Antarktis Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 25 maj 1993 JoU protokoll 1992/93:40 berett utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1992/93:140 om svensk

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU1 (pdf, 92 kB)