Dokument & lagar (4 470 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2300

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Det nya coronaviruset 2019-nCoV Diskussion Slutsatser om det nya coronaviruset 2019-nCoV


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FF

Kommenterad dagordning Rådet utbildning, ungdom, kultur och idrott 2020-02-10 U2020/00319/AI Utbildningsdepartementet Rådets möte utbildning den 20 februari 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.ev Godkännande av A-punkterna aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig överläggning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FF (pdf, 170 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FE

Kommenterad dagordning rådet 2020-02-10 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 17 februari 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3.Förberedelser inför Europeiska rådet den 20 februari 2020: Slutsatser Diskussionspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FE (pdf, 75 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FD

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2020-02-10 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 17 februari 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Josep Borrell ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FD (pdf, 78 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FC

Kommenterad dagordning Rådet 2020-02-10 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 18 februari 2020 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 3 februari 2020. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3. Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FC (pdf, 169 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FB

Godkännande av dagordningen Godkännande av A-punkter Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Förbindelserna mellan EU och AU Diskussion Libyen Diskussion Förbindelserna mellan EU och Indien Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22F9

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Den europeiska planeringsterminen 2020 a Slutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22F8

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför rådets möte den 20 februari 2020: slutsatser Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FA

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Icke lagstiftande verksamhet Resolution om utbildning i den europeiska planeringsterminen Antagande Kompetensrörlighet en drivkraft för det europeiska området för utbildning Riktlinjedebatt Övriga frågor Den strategiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1871

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2020-01-08 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 10 januari 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höge Representant Josep Borrell ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1871 (pdf, 70 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1870

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Den senaste utvecklingen i Irak och olika sätt att minska spänningarna i regionen Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D18D6

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2020-01-13 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 20 januari 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Josep Borrell ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D18D6 (pdf, 79 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D18D5

Kommenterad dagordning Rådet 2020-01-13 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 21 januari 2020 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 6 januari 2020. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3. Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D18D5 (pdf, 169 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D18D4

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Sahel Diskussion Klimatdiplomati Diskussion Slutsatser Fredsprocessen i Mellanöstern och regionen i stort Informell lunch Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D18D3

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1BCD

Kommenterad dagordning rådet 2020-01-20 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 28 januari 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3.Presentation av det kroatiska ordförandeskapets prioriteringar Informationspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1BCD (pdf, 93 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1BCC

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Ordförandeskapets arbetsprogram Föredragning av ordförandeskapet JORDBRUK Icke lagstiftande verksamhet Gröna given jordbruksaspekter Föredragning av kommissionen Diskussion Lagstiftningsöverläggningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1BCB

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Icke lagstiftande verksamhet Presentation av det kroatiska ordförandeskapets prioriteringar Konferensen om Europas framtid Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1BCE

Kommenterad dagordning rådet 2020-01-20 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den 27 januari 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning offentlig överläggning i enlighet med artikel


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1BCE (pdf, 160 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D28D1

2020-03-02 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 13 mars 2020. RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR 1. Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D28D1 (pdf, 195 kB)