Dokument & lagar (4 588 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D83A1

Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram Diskussion Övriga frågor a Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Information Handlingsplan för nödlidande lån Diskussion Den europeiska planeringsterminen 2021 a Slutsatser om rapporten om förvarningsmekanismen 2021 Diskussion b Rekommendation om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D83A2

Kommenterad dagordning Rådet 2021-01-11 Finansdepartementet Informell videokonferens med EU:s ekonomi- och finansministrar den 19 januari 2021 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 6 januari 2020. 1.Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram Diskussionspunkt Det portugisiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D83A2 (pdf, 162 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D84FF

Informellt videomöte med Allmänna rådets medlemmar den 18 januari 2021 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Aktuella frågor 2. Presentation av det portugisiska ordförandeskapets prioriteringar Informationspunkt Förslagets innehåll Det portugisiska ordförandeskapet väntas på videomötet i Allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D84FF (docx, 119 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D84FE

Godkännande av dagordningen Presentation av det portugisiska ordförandeskapets prioriteringar Information Framtidskonferensen Information Covid-19 EU-samordning Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D8788

Kommenterad dagordning rådet 2021-01-18 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruks- och fiskeministrarna den 25 januari 2021 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Jennie Nilsson 1.Godkännande av dagordningen 2.ev.A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3.Ordförandeskapets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D8788 (pdf, 119 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D8787

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2021-01-18 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 25 januari 2021 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt EU:s höga representant Josep Borrell väntas ta upp information om aktuella


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D8787 (pdf, 144 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D8786

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Klimat- och energidiplomati främjande av den europeiska grönagivens yttre dimension Diskussion Slutsatser Antagande Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D8785

Godkännande av dagordning ev.A-punkter Icke lagstiftande verksamhet Ordförandeskapets arbetsprogram Information från ordförandeskapet JORDBRUK Handelsrelaterade jordbruksfrågor Information från kommissionen och diskussion Gemensamma forskningscentrumets studie om uppdateringen av 2016 års undersökning av den samlade


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D91E6

Kommenterad dagordning 2021-02-0 8 U2021/00489 Utbildningsdepartementet Sekretariatet för analys och internationell verksamhet Kommenterad dagordning inför informellt videomöte för utbildningsministrarna den 19 februari 2021 Riktlinjedebatt: Likvärdig tillgång till, inkludering i och framgång för alla inom utbildning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D91E6 (docx, 84 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D91E5

Kommenterad dagordning 2021-02-08 Finansdepartementet Inför informellt videomöte med EU:s ekonomi- och finansministrar den 16 februari 2021 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 1 februari 2021. 1.Övriga frågor aAktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Informationspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D91E5 (pdf, 205 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D91E4

Likvärdig tillgång till, inkludering i och framgång för alla inom utbildning Riktlinjedebatt Diskussion Övriga frågor a Rådets resolution om etablerandet av ett europeiskt område för utbildning och ett nytt strategiskt ramverk för europeiskt samarbete inom utbildning efter Utbildning2020 Information från ordförandeskapet b Covid-19 inom utbildning Information från


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D91E3

Övriga frågor a Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Information EU:s ekonomiska återhämtning a Det ekonomiska läget Diskussion b Genomförande av faciliteten för återhämtning och resiliens Diskussion c SURE Information d Finansiering av NGEU Information Rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F6

Kommenterad dagordning rådet 2021-02-03 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad Informell videokonferens inremarknads- och näringsministrarna den 25 februari 2021 Kommenterad dagordning 1.Europeiska terminen De nationella återhämtnings- och resiliensplanerna som ett sätt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F6 (pdf, 135 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F5

Kommenterad dagordning rådet 2021-02-13 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Rådets informella möte konkurrenskraft forskning den 26 februari 2021 Kommenterad dagordning 1.Policydiskussion om återhämtningsplanerna och Europeiska forskningsområdet: synergier för investeringar och reformer Vilken typ


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F5 (pdf, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F4

Kommenterad dagordning rådet 2021-02-15 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Informell videokonferens fiskeministrarna den 22 februari 2021 Kommenterad dagordning 1.Rådets beslut avseende EU:s position vid konsultationerna mellan EU och Storbritannien om totalt tillåtna fångster för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F4 (pdf, 82 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F2

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2021-02-15 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Rådet för utrikes frågor den 22 februari 2021 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt EU:s höga representant Josep Borrell väntas ta upp aktuella frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F2 (pdf, 75 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F1

Godkännande av dagordningen ev Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Information  Ryssland Diskussion Strategiska kompassen Diskussion Hongkong Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F0

Europeiska terminen De nationella återhämtnings- och resiliensplanerna som ett sätt att leverera industripolitikmålen: att stärka den inte marknaden, den gröna och digitala omställningen och den strategiska autonomin i ett öppet EU Riktlinjedebatt Diskussion Konsumentagendan Riktlinjedebatt Diskussion Offentlig land-för-land-rapportering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94EF

Återhämtningsplanerna och Europeiska forskningsområdet: synergier för investeringar och reformer Diskussion Övriga frågor a Status för rådets förordning om inrättande av ett gemensamt företag för högpresterande beräkning High Performance Computing Information från ordförandeskapet b Vägen mot en pakt för forskning och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94EE

Rådets beslut avseende EU:s position vid konsultationerna mellan EU och Storbritannien om totalt tillåtna fångster för 2021 och för vissa djuphavsarter för 2021 och 2022 Lägesrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information