Dokument & lagar (4 511 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D68AE

Kommenterad dagordning Rådet 2020-10-26 Finansdepartementet Informell videokonferens med EU:s finansministrar den 4 november 2020 Kommenterad dagordning Efter den preliminära dagordning som presenterades den 20 oktober 2020. 1.Övriga frågor aAktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Informationspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D68AE (pdf, 179 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D68AF

Kommenterad dagordning rådet 2020-10-26 Socialdepartementet Enheten för EU- och internationell samordning Informell videokonferens med hälso- och sjukvårdsministrarna den 30 oktober 2020 Kommenterad dagordning 1.Rådets slutsatser om EU:s roll i att stärka Världshälsoorganisationen WHO Vilken typ av behandling förväntas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D68AF (pdf, 101 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D64B2

Kommenterad dagordning rådet 2020-10-12 Miljödepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte miljöministrarna den 23 oktober 2020 Kommenterad dagordning 3.Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om EU:s klimatlag Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Beslutspunkt. Rådet väntas eventuellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D64B2 (pdf, 144 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D64B1

Kommenterad dagordning rådet 2020-10-12 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruks- och fiskeministrarna den 19-20 oktober 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter Fiske Icke lagstiftande verksamhet 3.Förordningen om fastställande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D64B1 (pdf, 136 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D64B0

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Förordningen om en europeisk klimatlag ev.Allmän riktlinje Icke lagstiftande verksamhe t ev.EU:s inlämnande av ett uppdaterat nationellt fastställt bidrag till FN:s ramkonvention om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D64AF

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning FISKE Icke lagstiftande verksamhet Förordningen om fastställande för 2021 av fiskemöjligheter i Östersjön Politisk överenskommelse ev.EU/Norge: årliga samråd för 2021 Diskussion JORDBRUK Lagstiftningsöverläggningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D6052

Kommenterad dagordning rådet 2020-10-05 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 13 oktober 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF Informationspunkt Förslagets innehåll Den 1721


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D6052 (pdf, 149 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D6051

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2020-10-05 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 12 oktober 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga representant Josep Borrell ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D6051 (pdf, 79 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D6050

Kommenterad dagordning rådet 2020-10-05 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för EU och internationella frågor Informellt videomöte sysselsättning och socialpolitik den 13 oktober Kommenterad dagordning 1. Arbetstagares deltagande och stöd till arbetstagare i omställning Vilken typ av behandling förväntas i rådet:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D6050 (pdf, 74 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D604F

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor ev.Rådets genomförandebeslut och genomförandeförordning om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus Antagande Ryssland Diskussion Latinamerika och Västindien Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D604E

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Den fleråriga budgetramen Lägesrapport Icke lagstiftande verksamhet Förhandlingarna EUFörenade kungariket Lägesrapport Förberedelser inför Europeiska rådet den 1516 oktober 2020: slutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D5605

Ny pakt om asyl och migration  Presentation av kommissionen Diskussion ansvarigt statsråd Morgan Johansson Samarbete med tredje länder om migration Nordafrika/västra Balkan Presentation av ordförandeskapet och kommissionen Information ansvarigt statsråd Morgan Johansson Europeiskt polispartnerskap EuPP den strategiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D5606

Kommenterad dagordning Rådet 2020-09-28 Finansdepartementet Inför informellt videomöte med EU:s finansministrar den 6 oktober 2020 Kommenterad dagordning Den 27 september meddelade ordförandeskapet att Ekofinrådsmötet som planerades äga rum i Luxemburg den 6 oktober kommer att omvandlas till en informell videokonferens.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D5606 (pdf, 192 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D5604

ev.Faciliteten för återhämtning och resiliens Allmän riktlinje ev.Paketet om digital finansiering Föredragning av kommissionen Diskussion Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Information från ordförandeskapet ev.Rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D5607

2020-09-28 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för informell videokonferens för ministrar inrikes frågor den 8 oktober 2020 och rådets möte rättsliga frågor den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D5607 (pdf, 299 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D53AD

Kommenterad dagordning rådet 2020-09-29 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Rådets möte konkurrenskraft: forskning den 29 september 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3.Förordning om inrättande av Horisont Europa ramprogrammet för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D53AD (pdf, 113 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D53AC

Dagordning för rådet konkurrenskraft


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D50A3

Kommenterad dagordning rådet 2020-09-14 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den 21 september 2020 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Jennie Nilsson 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3.Reformpaketet för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D50A3 (pdf, 99 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D50A2

Kommenterad dagordning rådet 2020-09-14 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 22 september 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF Informationspunkt Förslagets innehåll Lägesrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D50A2 (pdf, 154 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D50A1

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2020-09-14 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 21 september 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Josep Borrell ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D50A1 (pdf, 77 kB)