Dokument & lagar (109 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-ÖVERLÄGGNING MED NÄRINGSDEPARTEMENTET Saksamråd med statsrådet Åsa Torstensson om Galileo samt information om andra aktuella EU-frågor inom trafikutskottets beredningsområde

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM SAMBANDET MELLAN INFRASTRUKTUR OCH HÅLLBAR TILLVÄXT Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3.

2007-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SIKA Generaldirektör Kjell Dahlström och utredare Per-Åke Vikman från SIKA informerar om myndighetens verksamhet, uppföljning av de transportpolitiska

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:1 från den 25 september 2007 2. EN EFFEKTIVARE LAG OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Justering av betänkande 2007/08:TU2

2007-10-18 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. VAL AV ORDFÖRANDE 2. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet, informerar inför rådsmöte

2007-09-25 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggning och information med regeringen, Socialdepartementet, om EU-frågor på det sociala området. 3. Fortsatt behandling

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Ordförande Inger Efraimsson och generaldirektör Curt Malmborg, Försäkringskassan, informerar om Försäkringskassornas kontakter

2007-10-18 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning om arbetslivsinriktad rehabilitering och vägen tillbaka till arbete. Bilagor Preliminärt program och

2007-10-16 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Riksrevisor Eva Lindström m.fl.Riksrevisionen, informerar om Rapport 2007:19 Tas sjukskrivnas arbetsförmåga till vara Försäkringskassornas kontakter med

2007-10-04 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. KU2 Obligatorisk registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen föredr. TL fortsatt beredning 3. KU3 Annonstid i

2007-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr. PN justering 5. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om val av en deputerad 4. EU-bevakning 5. KU2 Obligatorisk registrering av riksdagsledamöternas åtaganden

2007-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar Allmän granskning 3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation föredr. KC BW 4. Regeringskansliet

2007-09-20 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM OPS EN NY VÄG FÖR ATT FINANSIERA VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3. Anmälningar 4. Rapport: Offentlig-privat samverkan kring infrastruktur en

2007-11-22 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET 60 min Infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare informerar inför rådsmöte den 29 november 2007 för transport-

2007-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. AVRAPPORTERING AV UPPFÖLJNINGSPROJEKT OM STORMEN GUDRUN OCH TRANSPORTSYSTEMET Johan Wockelberg Hedlund från RUT/2. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER Beredning II

2007-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:5 från den 30 oktober 2007 2. KOMPETENS HOS YRKESFÖRARE Justering av betänkande 2007/08:TU3 Föredragande Mattias

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM FUNKTIONELL SEPARATION FÖR BÄTTRE BREDBANDSKONKURRENS Generaldirektör Marianne Trechow, avdelningschef David Troeng och enhetschef Eva Liljefors

2008-04-24 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:26 från den 10 april 2008 2. VÄGTRAFIKENS MILJÖANPASSNING Justering av betänkande 2007/08:TU10 Föredragande

2008-04-17 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM UTREDNINGSARBETE OM EFFEKTIVISERAD PLANERINGSPROCESS Information av regionplanedirektören Sven-Inge Nylund, Stockholms läns landsting och konsulten

2008-04-10 09:30:00