Dokument & lagar (528 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:34 EU-nämndens sammanträde 2016-03-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-17 kl. 7:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 07.30 Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 17-18 mars ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:32 EU-nämndens sammanträde 2016-03-11

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2015/16:32 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-11 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista ca 09.00 Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 16 februari Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:30 EU-nämndens sammanträde 2016-03-04

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 4 2015/16:30 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-04 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Lövfen Information och samråd inför informellt möte mellan EU:s


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:29 EU-nämndens sammanträde 2016-02-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-26 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Miljö- och klimatminister Åsa Romson Återrapport från möte i rådet den 16 december Information och samråd inför möte i rådet den 4 mars


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:28 EU-nämndens sammanträde 2016-02-19

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2015/16:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-19 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från möte i rådet den 3-4 december 2015 Återrapport från


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:27 EU-nämndens sammanträde 2016-02-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-17 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 18-19 februari ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:26 EU-nämndens sammanträde 2016-02-12

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-12 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Information om informationssäkerhet Information från säkerhetspolisen och riksdagens IT och informationssäkerhetsenhet ca 09.00 Allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:25 EU-nämndens sammanträde 2016-02-10

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2015/16:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-10 kl. 14:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 15 januari 2016 Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:24 EU-nämndens sammanträde 2016-01-15

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-01-15 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 15 december Information och samråd inför möte i rådet den 18


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4478DA

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4478D9

Epsco, dp. 6 Rådspromemoria 2016-05-29 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö Rådets möte 16 juni 2016 Dagordningspunkt 6. Rubrik: Revision of Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4478D9 (pdf, 216 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4478D7

Epsco Kommenterad dagordning rådet 2016-06-03 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet Kulturdepartementet Näringsdepartementet Rådets möte sysselsättning och socialpolitik den 16 juni 2016 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.ev.Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4478D7 (pdf, 471 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D99

TTE-transport, dp. 11 Rådspromemoria 2016-05-30 Näringsdepartementet Lars Österberg, MRT Rådets möte transporter, TTE den 7 juni 2016 Dagordningspunkt 11 Beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om omfattande luftfartsavtal mellan och och tredje land ASEAN, Förenade Arabemiraten, Qatar och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D99 (pdf, 217 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D98

TTE-transport Kommenterad dagordning 2016-05-30 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor TTE-rådet transport den 7 juni 2016 Lagstiftningsöverläggningar Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen Luftfart 8.Förslag till Europaparlamentets och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D98 (pdf, 371 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D97

RIF, RadsPM Fardplan för informationsutbyte, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D97 (doc, 60 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D96

RIF, Råds-PM Viseringsfrihet för Turkiet, dp. 14 c


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D96 (doc, 62 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D95

Rådspromemoria 2016-05-30 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 910 juni 2016 Dagordningspunkt 13 Vapen: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen första behandlingen =Riktlinjedebatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D95 (docx, 42 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D94

RIF, radspm digitala agendan, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D94 (doc, 63 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D93

RIF, Rådspm ECRIS, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D93 (doc, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D92

RIF, radspm SEFI, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D92 (doc, 71 kB)