Dokument & lagar (291 träffar)

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar EUAM Ukraina respektive GNSS Samrådet avslutades den 16 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-07-16

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter v. 26 Samrådet avslutades den 27 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-06-27

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 25 Samrådet avslutades den 19 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-06-19

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2CB566

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 17 mars 2014 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan 3. Östra Partnerskapet och Ukraina Diskussions och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2CB566 (docx, 30 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2CB565

Kommenterad dagordning rådet 2014-03-10 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 18 mars 2014 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. A-punkter ev.Information från ordförandeskapet om aktuella lagförslag. Icke lagstiftande verksamhet 4. Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2CB565 (docx, 37 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2CB55E

Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan Det östliga partnerskapet Ukraina Bosnien och Hercegovina Fredsprocessen i Mellanöstern Syrien och det regionala sammanhanget EUAfrika-toppmötet Bryssel den 23 april 2014 Energidiplomati Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2CB55D

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2CB8D6

GAC Kommenterad dagordning Rådet 2014-03-10 Reviderad 2014-03- Statsrådsberedningen 11, inklusive punkt 8 EU-kansliet Allmänna rådets möte den 18 mars 2014 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. A-punkter 3.Övriga frågor ev.Information från ordförandeskapet om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2CB8D6 (pdf, 256 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:28 EU-nämndens sammanträde 2014-03-14

EU-nämnden Utskick 2 2013/14:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-03-14 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Allmänna frågor Från Statsrådsberedningen: Kompletterad kommenterad dagordning Implementation of the European Semester Synthesis report, dp. 7 European Council 20 and 21


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C8423

Dnr U2014/1015/IS Kommenterad dagordning rådet 2014-02-17 Utbildningsdepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte utbildning, ungdom, kultur och idrott den 24 februari 2014 Kommenterad preliminär dagordning inför samråd med riksdagens EU-nämnd den 21 februari 2014. UTBILDNING 1. Godkännande av den preliminära


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C8423 (docx, 40 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C8422

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Utkast till rådets slutsatser om effektiv och innovativ utbildning för att investera i kompetens till stöd för den europeiska planeringsterminen för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C929A

Rådspromemoria 2014-02-24 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 3-4 mars 2014 Dagordningspunkt: 3 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning Europol om upphävande av beslut


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C929A (docx, 38 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C92A6

Rådspromemoria 2014-02-24 Miljödepartementet Miljömålsenheten Rådets möte Miljö den 3 mars 2014 Dagordningspunkt 5 Rubrik: Miljöanpassning av den europeiska terminen Dokument: Kommissionens årliga tillväxtrapport 2014 KOM 2013 800 samt ett diskussionsunderlag från kommissionen 6349/14. Tidigare dokument: Fakta-PM:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C92A6 (docx, 26 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C92A5

Rådspromemoria 2014-02-24 Miljödepartementet Kemikalieenheten Rådets möte miljö den 3 mars 2014 Dagordningspunkt 3: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2001/18/EG som ger medlemsstaterna möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av GMO inom sina territorier. Interinstitutionellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C92A5 (doc, 76 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C9299

Promemoria Ju2014/468/EU 2014-02-24 Justitiedepartementet EU-enheten EU-nämnden Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 3-4 mars 2014 1. Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C9299 (docx, 68 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C92A4

Kommenterad dagordning rådet 2014-02-24 Miljödepartementet Internationella sekretariatet M2014/342/I EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Rådets möte miljö den 3 mars 2014 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsärenden 2. ev. se även punkten 4 nedan Godkännande av A-punkter A-punktslistan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C92A4 (docx, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C928F

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Meddelande från kommissionen Energipriser och energikostnader i Europa Riktlinjedebatt Meddelande från kommissionen En klimat- och energipolitisk ram för perioden 20202030


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C928E

INRIKES FRÅGOR Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning Europol och om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C92A3

Promemoria 2014-02-24 Näringsdepartementet Kommenterad dagordning rådsmötet TTE energi den 4 mars 2014 Icke lagstiftande verksamhet 4. Meddelande från kommissionen Energipriser och energikostnader i Europa, KOM 201421 Utbyte av ståndpunkter Dok: KOM 2014 21 Meddelande från kommissionen Energipriser och kostnader


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C92A3 (doc, 63 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C928D

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2001/18/EG om medlemsstaternas fria rätt att fatta beslut om odling av genetiskt modifierade grödor Diskussion Icke lagstiftande verksamhet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information