Dokument & lagar (528 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D98

TTE-transport Kommenterad dagordning 2016-05-30 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor TTE-rådet transport den 7 juni 2016 Lagstiftningsöverläggningar Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen Luftfart 8.Förslag till Europaparlamentets och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D98 (pdf, 371 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D97

RIF, RadsPM Fardplan för informationsutbyte, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D97 (doc, 60 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D96

RIF, Råds-PM Viseringsfrihet för Turkiet, dp. 14 c


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D96 (doc, 62 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D95

Rådspromemoria 2016-05-30 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 910 juni 2016 Dagordningspunkt 13 Vapen: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen första behandlingen =Riktlinjedebatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D95 (docx, 42 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D94

RIF, radspm digitala agendan, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D94 (doc, 63 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D93

RIF, Rådspm ECRIS, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D93 (doc, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D92

RIF, radspm SEFI, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D92 (doc, 71 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D91

Rådspromemoria 2016-05-30 Justitiedepartementet Åklagarenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 9 10 juni 2016 Dagordningspunkt 3 Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten Partiell allmän inriktning Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D91 (docx, 46 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D90

Promemoria 2016-05-30 Justitiedepartementet EU-enheten EU-nämnden Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 910 juni 2016 RÄTTSLIGA FRÅGOR 1. Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D90 (docx, 80 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448C04

Miljö, dp. 5 Rådspromemoria 2016-06-13 Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Gemensamberedning med Fi, N, SB avslutad Rådets möte Miljö den 20 juni 2016 Dagordningspunkt 3. Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448C04 (pdf, 277 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448C03

Miljö M2016/01361/I Kommenterad dagordning 2016-06-13 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte miljö- och klimatministrarna den 20 juni 2016 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen Lagstiftningsärenden 2.Ev.godkännande av A-punkter A-punktslistan är ännu inte känd.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448C03 (pdf, 327 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448C02

FAC REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 20 juni 2016 Utrikesministrarnas möte 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.Godkännande av A-punktslistan 3.Arktis Diskussions- och beslutspunkt Rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448C02 (pdf, 245 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448C01

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Arktis Sahel f.d. jugoslaviska republiken Makedonien Fredsprocessen i Mellanöstern Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448C00

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451DB

KKR, dp. 10 a Rådspromemoria 2016-05-11 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad Konkurrenskraftsrådets möte den 26 maj 2016 Dagordningspunkt 10 a Rubrik: e-handelspaketet Information från kommissionen Dokument: Något dokument har ännu inte kommit. Tidigare dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451DB (pdf, 254 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451CF

FAC REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 23 maj 2016 Utrikesministrarnas möte 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.Godkännande av A-punktslistan 3.Uppföljning av EU:s regionala strategi för Syrien/Irak/Daesh


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451CF (pdf, 248 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451DA

KKR, dp. 9 Rådspromemoria 2016-05-10 Näringsdepartementet Enheten för främjande och förenkling Björne Hegefeldt 55515 Konkurrenskraftsrådets möte den 26 maj 2016 Dagordningspunkt 9 Rubrik: Utkast rådsslutsatser om bättre lagstiftning för att stärka konkurrenskraften Policydebatt Antagande Dokument: 8550/16, 8551/16


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451DA (pdf, 253 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451CE

GAC Kommenterad dagordning Rådet 2016-05-16 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 24 maj 2016 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2.Ev.A-punkter 3.Ev.Övriga frågor Aktuella lagförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451CE (pdf, 283 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451CD

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan EU:s regionala strategi för Syrien och Irak och mot hotet från Isil/Daish Utkast till rådets slutsatser De yttre aspekterna av migration Informell lunch: EU:s globala strategi för utrikes- och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451CC

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan ev.Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470790 MHz i unionen första behandlingen Allmän riktlinje Icke


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information