Dokument & lagar (558 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:48

Riksdagsskrivelse 2015/16:48 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:48 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:48 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:47

Riksdagsskrivelse 2015/16:47 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU4 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:47 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:47 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:46

Riksdagsskrivelse 2015/16:46 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU4 Senarelagt införande av redovisningscentraler får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:46 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:46 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:45

Riksdagsskrivelse 2015/16:45 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU3 Ändring i lagen om vägtrafikregister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:45 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:45 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:44

Riksdagsskrivelse 2015/16:44 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU5 Godkännande och marknadskontroll av fordon får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:44 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:44 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:43

Riksdagsskrivelse 2015/16:43 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:43 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:43 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:42

Riksdagsskrivelse 2015/16:42 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:42 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:42 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:41

Riksdagsskrivelse 2015/16:41 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:41 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:41 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:40

Riksdagsskrivelse 2015/16:40 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU7 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:40 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:40 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:39

Riksdagsskrivelse 2015/16:39 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU8 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:39 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:39 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:38

Riksdagsskrivelse 2015/16:38 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU7 Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:38 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:38 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:37

Riksdagsskrivelse 2015/16:37 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU8 Ny instansordning för va-målen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:37 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:37 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:36

Riksdagsskrivelse 2015/16:36 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU6 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:36 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:36 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:35

Riksdagsskrivelse 2015/16:35 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU9 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott genomförande av det nya CBE-direktivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:35 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:35 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:34

Riksdagsskrivelse 2015/16:34 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU8 Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:34 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:34 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:33

Riksdagsskrivelse 2015/16:33 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU6 Domstolsdatalag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:33 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:33 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:32

Riksdagsskrivelse 2015/16:32 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU6 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:32 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:32 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:31

Riksdagsskrivelse 2015/16:31 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU5 En mer jämställd föräldrapenning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:31 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:31 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:30

Riksdagsskrivelse 2015/16:30 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU2 Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:30 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:30 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:70

Riksdagsskrivelse 2015/16:70 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:70 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:70 (pdf, 54 kB)