Dokument & lagar (688 träffar)

Föredragningslista 2015/16:10

Föredragningslista 2015/16:10 Torsdagen den 1 oktober 2015 Kl. 12.00 Val Interpellationssvar 14.00 Frågestund Val 1 Val av tjugo ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation 2 Val av tjugo suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation Avsägelser 3 Anna-Lena Sörenson S som ledamot i utrikesutskottet

2015-10-01

Föredragningslista 2015/16:10 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2015/16:10 (pdf, 106 kB)

Föredragningslista 2015/16:9

Föredragningslista 2015/16:9 Tisdagen den 29 september 2015 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena torsdagen den 17 och fredagen den 18 september Anmälan om ny riksdagsledamot 2 Lawen Redar S som ny ledamot i riksdagen fr.o.m.

2015-09-29

Föredragningslista 2015/16:9 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2015/16:9 (pdf, 111 kB)

Föredragningslista 2015/16:8

Föredragningslista 2015/16:8 Fredagen den 25 september 2015 Kl. 13.30 Aktuell debatt 1 Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2014/15:765 av Jabar Amin MP Den turkiska regeringens agerande 3 2015/16:15 av Amineh Kakabaveh V Turkiets krigspolitik Ärende för

2015-09-25

Föredragningslista 2015/16:8 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2015/16:8 (pdf, 78 kB)

Föredragningslista 2015/16:7

Föredragningslista 2015/16:7 Torsdagen den 24 september 2015 Kl. 12.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 14.00 Statsministerns frågestund Återrapportering från Europeiska rådets möte 1 Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från Europeiska rådets extrainsatta möte onsdagen den 23 september Justering

2015-09-24

Föredragningslista 2015/16:7 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2015/16:7 (pdf, 98 kB)

Föredragningslista 2015/16:6

Föredragningslista 2015/16:6 Tisdagen den 22 september 2015 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 1 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor Utgiftsområde 1 Utgiftsområde

2015-09-22

Föredragningslista 2015/16:6 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2015/16:6 (pdf, 106 kB)

Föredragningslista 2015/16:5

Föredragningslista 2015/16:5 Måndagen den 21 september 2015 Kl. 13.00 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 1 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Justering av protokoll 2 Protokollen från sammanträdena torsdagen den 27 augusti, torsdagen den 3 september och torsdagen den 10

2015-09-21

Föredragningslista 2015/16:5 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2015/16:5 (pdf, 65 kB)

Föredragningslista 2015/16:4

Föredragningslista 2015/16:4 Fredagen den 18 september 2015 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelser 1 Olof Lavesson M som ledamot i skatteutskottet och suppleant i finansutskottet 2 Kristina Yngwe C som suppleant i utbildningsutskottet Anmälan om kompletteringsval 3 Olof Lavesson M som ledamot i kulturutskottet

2015-09-18

Föredragningslista 2015/16:4 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2015/16:4 (pdf, 86 kB)

Föredragningslista 2015/16:3

Föredragningslista 2015/16:3 Torsdagen den 17 september 2015 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Avsägelser 1 Annie Lööf C som ledamot i Utrikesnämnden 2 Emil Källström C som suppleant i skatteutskottet Anmälan om ersättare 3 Anders Lönnberg S som ersättare fr.o.m. den 1 november 2015 t.o.m. den

2015-09-17

Föredragningslista 2015/16:3 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2015/16:3 (pdf, 128 kB)

Föredragningslista 2015/16:11

Föredragningslista 2015/16:11 Fredagen den 2 oktober 2015 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena måndagen den 21, tisdagen den 22 och torsdagen den 24 september Avsägelse 2 Anna-Lena Sörenson S som ledamot i EU-nämnden Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2015-10-02

Föredragningslista 2015/16:11 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2015/16:11 (pdf, 115 kB)

Föredragningslista 2015/16:2

Föredragningslista 2015/16:2 Tisdagen den 15 september 2015 Kl. 14.00 Riksmötets öppnande 1 Riksmötets öppnande

2015-09-15

Föredragningslista 2015/16:2 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2015/16:2 (pdf, 46 kB)

Föredragningslista 2015/16:1

Föredragningslista 2015/16:1 Tisdagen den 15 september 2015 Kl. 11.00 Upprop 1 Hälsningsanförande av talmannen Anmälan om ersättare 2 Göran Lindell C som ersättare fr.o.m. den 11 september 2015 t.o.m. den 31 mars 2016 under Annie Lööfs C ledighet 3 Anmälan om ledigheter från dagens sammanträde 4 Upprop Avsägelse

2015-09-15

Föredragningslista 2015/16:1 (docx, 38 kB) Föredragningslista 2015/16:1 (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:48

Riksdagsskrivelse 2015/16:48 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:48 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:48 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:47

Riksdagsskrivelse 2015/16:47 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU4 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:47 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:47 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:46

Riksdagsskrivelse 2015/16:46 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU4 Senarelagt införande av redovisningscentraler får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:46 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:46 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:45

Riksdagsskrivelse 2015/16:45 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU3 Ändring i lagen om vägtrafikregister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:45 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:45 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:44

Riksdagsskrivelse 2015/16:44 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU5 Godkännande och marknadskontroll av fordon får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:44 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:44 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:43

Riksdagsskrivelse 2015/16:43 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:43 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:43 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:42

Riksdagsskrivelse 2015/16:42 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:42 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:42 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:41

Riksdagsskrivelse 2015/16:41 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:41 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:41 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:40

Riksdagsskrivelse 2015/16:40 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU7 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:40 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:40 (pdf, 53 kB)