Dokument & lagar (289 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:2 Torsdag 2015-09-24 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-09-24 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Samordnare inom olika politikområden Föredragande: ACB Bilagor 1. Protokoll 2. Granskningsanmälan 3.

2015-09-24 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:3 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-10-13 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Beredning Föredragande: SS 4. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande:

2015-10-13 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:1 Torsdag 2015-09-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1 Datum och tid: 2015-09-17 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Föredragande: SS 3. Regeringsprotokollen Föredragande: CB 4. Vissa förvaltningsärenden Föredragande:

2015-09-17 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:6 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Samordnare inom olika politikområden Beredning Föredragande: ACB Bilagor 1. Särskilt protokoll 3. Skrivelse från

2015-11-03 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:5 Torsdag 2015-10-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-10-22 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande: CB 4. Statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning Beredning Föredragande:

2015-10-22 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:4 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-20 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Beredning Föredragande: SS 4. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande:

2015-10-20 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:9 Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande: CB 4. Vissa förvaltningsärenden Beredning Föredragande: CB 5. Konsulärt stöd till

2015-11-17 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:8 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Information till och överläggning med Utrikesnämnden Beredning Föredragande: KD Bilagor 1. Särskilt protokoll 3. KansliPM delas vid smtr

2015-11-10 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:7 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Konsulärt stöd till frihetsberövade personer utomlands Beredning Föredragande: CB 4. Statsråds medverkan i konstitutionsutskottets

2015-11-05 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:45 Måndag 2016-05-09 kl. 13:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:45 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:45 Datum och tid: 2016-05-09 13:00 Plats: Se kallelse 2015/16:48, bilaga under punkt 1 1. Genomgång av vårens granskningsärenden Bilagor 1. Uppteckning från utfrågningen med Peter Hultqvist Uppteckning från utfrågningen med

2016-05-09 13:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:44 Fredag 2016-04-29 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:44 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:44 Datum och tid: 2016-04-29 09:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven Statsminister Stefan Löfvens och regeringens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen

2016-04-29 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:43 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:43 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:43 Datum och tid: 2016-04-28 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens agerande i samband med beredningen av biståndsbudgeten G19 Beredning Föredragande: HH 4. Socialförsäkringsministerns

2016-04-28 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:41 Torsdag 2016-04-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:41 Datum och tid: 2016-04-21 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Offentlig utfrågning med närings- och innovationsminister Mikael Damberg Statsrådet Mikael Dambergs uttalande i en tidning ärende 13 Lokal: RÖ7-08 2. Kl. 10.00

2016-04-21 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:40 Tisdag 2016-04-19 kl. 10:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:40 Datum och tid: 2016-04-19 10:30 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens agerande i samband med beredningen av biståndsbudgeten G19 Beredning Föredragande: HH Lokal: Skandiasalen, N3-04

2016-04-19 10:30:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:39 Måndag 2016-04-18 kl. 14:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:39 Datum och tid: 2016-04-18 14:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Offentlig utfrågning med infrastrukturminister Anna Johansson Regeringens och ansvarigt statsråds inblandning i driftstöd till flygplatser ärende 14 2. Kl. 15.30

2016-04-18 14:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:38 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum och tid: 2016-04-14 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Offentlig utfrågning med f.d. migrationsminister Tobias Billström Förre statsministern Fredrik Reinfeldt och den förra regeringens hantering av flyktingmottagandet

2016-04-14 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:37 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid: 2016-04-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Utrikesministerns samråd med EU-nämnden om EU:s militära operation i Medelhavet G29 Beredning Föredragande: KL 3. Klimat- och miljöministerns hantering av

2016-04-12 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:36 Torsdag 2016-04-07 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum och tid: 2016-04-07 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om utlämnande av allmänna handling ar Ev. beslut Föredragande: KD 4. Dåvarande näringsministerns agerande avseende handläggningen

2016-04-07 08:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:35 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Dåvarande näringsministerns agerande avseende handläggningen av gruvtillstånd G8 Beredning Föredragande: KÖ 4. Sjöfartsverkets

2016-04-05 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:34 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34 Datum och tid: 2016-03-22 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Befattningen vice statsminister och uppgiften att ersätta statsministern G10 Beredning Föredragande: HH 4. Granskning av huruvida

2016-03-22 11:00:00