Dokument & lagar (546 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:431C01

Godkännande av dagordningen Situationen för den europeiska stålindustrin Diskussion Övrigt Utsläpp från verklig körning presentation och fortsatt arbete Information från kommissionen på begäran av den franska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:431C00

Godkännande av dagordningen Förberedelser för förlikningsmötet med Europaparlamentet Resultatet av förlikningsmötet med Europaparlamentet Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:431BFF

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan ev.Kommissionens handlingsplan för en kapitalmarknadsunion Rådets slutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:17 EU-nämndens sammanträde 2015-11-20

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-20 kl. 8:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Anders Ygeman deltar per telefon Information och samråd inför extra möte i rådet den 20 november


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:16 EU-nämndens sammanträde 2015-11-13

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:16 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-13 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 13 oktober Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:43346A

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Terroristattentatet i Paris Informationsutbyte Unionsåtgärder Antagande av rådets slutsatser Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:433469

U2015/05260/AI Ku2015/02719/KI Kommenterad dagordning Rådet utbildning, ungdom, kultur och idrott 2015-11-16 Utbildningsdepartementet Rådets möte utbildning, ungdom, kultur och idrott den 23-24 november 2015 Kommenterad dagordning inför samråd med riksdagens EU-nämnd den 20 november 2015. Godkännande av dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:433469 (docx, 71 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:43335C

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Rådets slutsatser om handel Antagande Förberedelser inför Världshandelsorganisationens tionde ministerkonferens Lägesrapport Förhandlingar om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar TTIP mellan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:43335B

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan UNGDOM Statsrådet Aida Hadzialic Utkast till 2015 års gemensamma rapport från rådet och kommissionen om genomförandet av de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:43335A

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:433359

U2015/05260/AI Ku2015/02719/KI Kommenterad dagordning Rådet utbildning, ungdom, kultur och idrott 2015-11-16 Utbildningsdepartementet Rådets möte utbildning, ungdom, kultur och idrott den 23-24 november 2015 Kommenterad dagordning inför samråd med riksdagens EU-nämnd den 20 november 2015. Godkännande av dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:433359 (docx, 69 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:433358

Kommenterad dagordning rådet 2015-11-16 TTE- energi Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte TTE energi 26 november 2015 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen Lagstiftning 2. A-punkter Icke lagstiftning 3. A-punkter 4.Förslag till Europaparlamentets och rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:433358 (pdf, 302 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:433357

FAC handel FAC handel REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor handel den 27 november 2015 Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan Rådets slutsatser om handel Beslutspunkt Kommissionen presenterade


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:433357 (docx, 36 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:432856

Nya försvarsinitiativ Kapacitetsuppbyggnad till stöd för säkerhet och utveckling Militära GSFP-


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4478DA

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4478D9

Epsco, dp. 6 Rådspromemoria 2016-05-29 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö Rådets möte 16 juni 2016 Dagordningspunkt 6. Rubrik: Revision of Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4478D9 (pdf, 216 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4478D7

Epsco Kommenterad dagordning rådet 2016-06-03 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet Kulturdepartementet Näringsdepartementet Rådets möte sysselsättning och socialpolitik den 16 juni 2016 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.ev.Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4478D7 (pdf, 471 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D99

TTE-transport, dp. 11 Rådspromemoria 2016-05-30 Näringsdepartementet Lars Österberg, MRT Rådets möte transporter, TTE den 7 juni 2016 Dagordningspunkt 11 Beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om omfattande luftfartsavtal mellan och och tredje land ASEAN, Förenade Arabemiraten, Qatar och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D99 (pdf, 217 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D98

TTE-transport Kommenterad dagordning 2016-05-30 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor TTE-rådet transport den 7 juni 2016 Lagstiftningsöverläggningar Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen Luftfart 8.Förslag till Europaparlamentets och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D98 (pdf, 371 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D97

RIF, RadsPM Fardplan för informationsutbyte, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D97 (doc, 60 kB)