Dokument & lagar (546 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451CA

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Åtgärdspaketet mot skatteflykt Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion Allmän riktlinje Meddelande från kommissionen om en


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451C9

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan ev.Övriga frågor Aktuella lagförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D8

KKR, dp. 7 Kommenterad dagordning rådet 2016-05-12 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad Konkurrenskraftsrådets möte den 26 maj 2016 dp 7 Säkerställande av att konkurrenskraft ska genomsyra samtliga EU:s politikområden Digitala inre marknaden Presentation av ordförandeskapet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D8 (pdf, 226 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D7

KKR, dp. 6 Rådspromemoria 2016-05-10 Näringsdepartementet Enheten för företag och företagande Konkurrenskraftsrådets möte 26 maj 2016 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Avstämning konkurrenskraft: Läget i ekonomi Dokument: Tidigare dokument: Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 2016-02-26 Bakgrund En avstämning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D7 (pdf, 241 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D6

KKR, dp. 5 Rådspromemoria 2016-05-12 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö Dp 5 Utstationeringsdirektivet KKR-rådets möte den 25- 26 maj 2016 Dagordningspunkt 5 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D6 (pdf, 277 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D5

KKR, dp. 4 Rådspromemoria 2016-05-13 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Konkurrenskraftsrådet KKR den 26 maj 2016 Dagordningspunkt 4 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D5 (pdf, 309 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D4

KKR Konkurrenskraftsrådets möte den 26-27 maj 2016 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter icke lagstiftningsärenden 3. A-punkter lagstiftningsärenden Inre marknad och Industri 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D4 (pdf, 462 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D3

TTE-telekom, dp. 5 Slutlig Rådspromemoria 2016-05-12 Näringsdepartementet Rådets möte TTE den 26 maj 2016 Dagordningspunkt 5 Rubrik: Riktlinjedebatt om översynen av ramverket för elektroniska kommunikationer Dokument: 8630/16 Review of the Regulatory Framework- Policy debate Tidigare dokument: KOM 2015 192 slutlig


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D3 (pdf, 222 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D2

TTE-telekom, dp. 4 Slutlig Rådspromemoria 2016-05-11 Näringsdepartementet Enheten för It-politik Rådets möte Transport, Telekommunikation och Energi TTE den 26 maj 2016 Dagordningspunkt 4 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470-790 MHz i Unionen Första läsningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D2 (pdf, 273 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D1

TTE-telekom Slutlig Kommenterad dagordning 2016-05-12 Näringsdepartementet TTE-rådets möte telekom den 26 maj 2016 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D1 (pdf, 338 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D0

Ekofin Annotering 2016-05-16 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 25 maj 2016 i Bryssel Kommenterad dagordning enligt den preliminära dagordning som framkom den 4 maj 2016. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2.Godkännande av A-punktslistan 3.Åtgärdspaketet mot skatteflykt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4451D0 (pdf, 245 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4493F9

Slutlig Kommenterad dagordning Näringsdepartementet 2016-06-16 Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 27-28 juni 2016 Lagstiftande verksamhet JORDBRUK 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4493F9 (pdf, 400 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4493F8

Kommenterad dagordning Rådet 2016-06-17 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 24 juni 2016 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2.Ev.A-punkter 3.Ev.Övriga frågor Aktuella lagförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4493F8 (pdf, 272 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4493F7

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan JORDBRUK Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44BB1F

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Ordförandeskapets arbetsprogram Föredragning av ordförandeskapet Förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken Översyn av miljöanpassning efter ett år Föredragning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44BB1E

Näringsdepartementet 2016-07-11 Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 18 juli 2016 Icke lagstiftande verksamhet 4.Ordförandeskapets arbetsprogram =Föredragning av ordförandeskapet Dokumentbeteckning Rättslig grund Bakgrund Det slovakiska ordförandeskapet kommer att presentera sitt arbetsprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44BB1E (pdf, 255 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44BB30

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Latinamerika och Västindien Kina Migration Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44801D

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Direktivet mot skatteflykt Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion Politisk överenskommelse Det fördjupade samarbetet på området


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44801C

Ekofin Annotering 2016-06-10 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 17 juni i Luxemburg Kommenterad dagordning enligt den preliminära dagordning som framkom den 2 juni 2016. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2.Godkännande av A-punktslistan 3.Direktivet mot skatteundandraganden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44801C (pdf, 363 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44B4EF

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Rådets position om EU:s budget 2017 Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information