Dokument & lagar (743 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2016:16

Länsstyrelsen i Örebro län utsåg den 7 oktober 2016 en ny ledamot, AA, och en ny ersättare, BB, i kommunfullmäktige i Lindesberg för Folkpartiet liberalerna med anledning av att en ledamot avsagt sig sitt ledamotsuppdrag. Redogörelse för överklagandet CC har överklagat Länsstyrelsen i Örebros beslut att utse BB till ny

2017-01-25

Valprövningsnämndens beslut 2017:17

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att utse AA som ny ledamot för Moderaterna i landstingsfullmäktige i Jönköpings län. Redogörelse för överklagandet AA har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Jönköpings län den 14 augusti 2017 avsagt sig platsen som ledamot för Moderaterna i regionfullmäktige i Region

2017-09-27

Valprövningsnämndens beslut 2017:15

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att utse AA till ny ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Gislaveds kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att hon inte kan åta sig uppdraget som ersättare för ledamot. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Jönköpings

2017-09-27

Valprövningsnämndens beslut 2017:13

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att utse AA till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige i Nässjö kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att hon inte vill vara ersättare för ledamot. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Jönköpings län har vidhållit

2017-09-27

Valprövningsnämndens beslut 2017:12

Länsstyrelsen i Gotlands län beslutade att utse AA som ny ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Redogörelse för överklagandet AA har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Gotlands län den 9 juni 2017 överklagat beslutet och anfört att han inte kommer att ha tid att vara ersättare.

2017-09-27

Valprövningsnämndens beslut 2017:24

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade den 22 september 2017 att utse AA som ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Norbergs kommun efter det att en tidigare ledamot befriats från sitt uppdrag. Den 29 september 2017 befriade ordföranden i kommunfullmäktige i Norbergs kommun AA från uppdraget med hänvisning

2017-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2017:23

Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutade den 19 september 2017 att utse AA som ny ersättare för Sverigedemokraterna i Nordanstigs kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Hon förstår inte hur detta har kunnat gå till då hon inte vare sig är medlem eller

2017-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2017:05

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade att utse AA till ny ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Trollhättans kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att han inte vill vara ledamot. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Västra Götalands län har

2017-05-17

Valprövningsnämndens beslut 2014:73

Länsstyrelsen i Blekinge län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Olofströms kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:91

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade den 10 november 2014 att utse en ny ledamot och en ny ersättare i kommunfullmäktige i Östersund. Avgången ledamot var AA. Bakgrunden till beslutet var att Östersunds kommun meddelat länsstyrelsen att AA inte längre var folkbokförd inom valområdet och begärt ny röstsammanräkning. Redogörelse

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:61, 75-79, 83

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 25 september 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län den 14 september 2014. Valresultatet kungjordes genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 25 september 2014. Redogörelse för överklagandena Begäran

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:49

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 3 oktober 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Skåne den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 3 oktober 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:45, 46(del), 47(del),50

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i beslut den 23 september 2014 utgången av valen till kommunfullmäktige i länets kommuner den 14 september 2014. Valresultaten tillkännagavs genom att protokollen med besluten lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandena Kandidaternas fördelning

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:46, 47

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i beslut den 24 september 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Dalarnas läns landsting den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 24 september 2014. Redogörelse för överklagandena Tveksamhet

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:101

Länsstyrelsen i Gävleborgs län fastställde i ett beslut den 24 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Söderhamn den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 24 september 2014. Därmed var valet avslutat. AA har i en skrivelse som kom

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2015:3,4,5

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 3 oktober 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Båstad den 14 september 2014. Beslutet överklagades av Socialdemokraterna i Båstad genom AA dnr 44-2014Valprövningsnämnden beslutade den 17 december 2014 att upphäva valet och förordnade att omval ska ske i kommunen.

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2015:14

Valmyndigheten beslutade den 9 juli 2015 att registrera partibeteckningen Nordiska motståndsrörelsen för val till riksdagen. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 14 juli 2015. Redogörelse för överklagandet Det registrerade partiet Spiritvs Neronis har i ett epostmeddelande överklagat beslutet och yrkat

2015-09-30

Valprövningsnämndens beslut 2015:13

Valmyndigheten beslutade den 18 maj 2015 att registrera partibeteckningen Sverigepartiet i Välfärden för val till riksdagen och att samtidigt avregistrera partibeteckningen SPI Välfärden för samma val. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 21 maj 2015. Redogörelse för överklagandet AA, ordförande för

2015-09-30

Valprövningsnämndens beslut 2015:17

I skrivelse den 5 oktober 2015 av kommunfullmäktiges ordförande i Arvika kommun konstaterades att ledamoten AA MP inte längre är folkbokförd i Arvika kommun och därmed inte längre valbar. Någon avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige hade inte inkommit. I skrivelsen angavs att kommunfullmäktige därför begärde en

2015-12-02

Valprövningsnämndens beslut 2015:1

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Pajala den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 30 september 2014. AA har den 23 december 2014 till Länsstyrelsen i Norrbottens

2015-01-28