Dokument & lagar (591 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:18

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar LÄNSSTYRELSERNAS KRISBEREDSKAPSARBETE. SKYDD MOT OLYCKOR, KRISBEREDSKAP OCH CIVILT FÖRSVAR EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-10-09 DNR:

2015-10-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:18 (pdf, 288 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:19

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: MEDBORGARNA OCH FÖRVALTNINGEN Rehabiliteringsgarantin fungerar inte tänk om eller lägg ner RIR 2015:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk insyn, medverka till

2015-10-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:19 (pdf, 501 kB)

Valprövningsnämndens beslut 2014:73

Länsstyrelsen i Blekinge län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Olofströms kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:91

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade den 10 november 2014 att utse en ny ledamot och en ny ersättare i kommunfullmäktige i Östersund. Avgången ledamot var AA. Bakgrunden till beslutet var att Östersunds kommun meddelat länsstyrelsen att AA inte längre var folkbokförd inom valområdet och begärt ny röstsammanräkning. Redogörelse

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:61, 75-79, 83

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 25 september 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län den 14 september 2014. Valresultatet kungjordes genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 25 september 2014. Redogörelse för överklagandena Begäran

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:49

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 3 oktober 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Skåne den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 3 oktober 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:45, 46(del), 47(del),50

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i beslut den 23 september 2014 utgången av valen till kommunfullmäktige i länets kommuner den 14 september 2014. Valresultaten tillkännagavs genom att protokollen med besluten lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandena Kandidaternas fördelning

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:46, 47

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i beslut den 24 september 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Dalarnas läns landsting den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 24 september 2014. Redogörelse för överklagandena Tveksamhet

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:101

Länsstyrelsen i Gävleborgs län fastställde i ett beslut den 24 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Söderhamn den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 24 september 2014. Därmed var valet avslutat. AA har i en skrivelse som kom

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2015:3,4,5

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 3 oktober 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Båstad den 14 september 2014. Beslutet överklagades av Socialdemokraterna i Båstad genom AA dnr 44-2014Valprövningsnämnden beslutade den 17 december 2014 att upphäva valet och förordnade att omval ska ske i kommunen.

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2015:14

Valmyndigheten beslutade den 9 juli 2015 att registrera partibeteckningen Nordiska motståndsrörelsen för val till riksdagen. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 14 juli 2015. Redogörelse för överklagandet Det registrerade partiet Spiritvs Neronis har i ett epostmeddelande överklagat beslutet och yrkat

2015-09-30

Valprövningsnämndens beslut 2015:13

Valmyndigheten beslutade den 18 maj 2015 att registrera partibeteckningen Sverigepartiet i Välfärden för val till riksdagen och att samtidigt avregistrera partibeteckningen SPI Välfärden för samma val. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 21 maj 2015. Redogörelse för överklagandet AA, ordförande för

2015-09-30

Valprövningsnämndens beslut 2015:17

I skrivelse den 5 oktober 2015 av kommunfullmäktiges ordförande i Arvika kommun konstaterades att ledamoten AA MP inte längre är folkbokförd i Arvika kommun och därmed inte längre valbar. Någon avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige hade inte inkommit. I skrivelsen angavs att kommunfullmäktige därför begärde en

2015-12-02

Valprövningsnämndens beslut 2015:1

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Pajala den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 30 september 2014. AA har den 23 december 2014 till Länsstyrelsen i Norrbottens

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:85

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 30 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Nacka kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 30 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:74

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Munkedals kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet Sverigedemokraterna

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:90

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 30 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Sigtuna kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 30 september 2014. Redogörelse för överklagandet Sverigedemokraterna

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:61 (delvis)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Mölndals kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:71, 72

Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställde i ett beslut den 22 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun den 14 september 2014. Valresultatet kungjordes genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 11 oktober 2014. Redogörelse för överklagandena Tingsrydsalternativet

2015-01-15

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar EUAM Ukraina respektive GNSS Samrådet avslutades den 16 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-07-16