Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (591 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:13

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2013:13 Landsbygdsprogrammet från jordbruksstöd till landsbygdsstöd RIKSREVISIONEN EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-10-29 DNR: 31-2012-1504 RIR 2013:3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m.

2013-11-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:13 (pdf, 694 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:18

rygg 136 sidor TÅGFÖRSENINGAR ORSAKER, ANSVAR OCH ÅTGÄRDER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN Tågförseningar är inget nytt fenomen. Redan innan konkurrensutsättningen av den svenska järnvägen påbörjades 1988 var kraftiga tågförseningar ett faktum. Antalet tågresenärer har ökat väsentligt de senaste 20 åren

2013-12-03

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:18 (pdf, 2506 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:17

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2013:17 Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända ETT STEG IN OCH EN NY START HUR FUNGERAR SUBVENTIONERADE ANSTÄLLNINGAR FÖR NYANLÄNDA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-11-14

2013-11-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:17 (pdf, 525 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:19

SLUTRAPPORT: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT RiR 2013:19 Klimat för pengarna Granskningar inom klimatområdet 20092013 KLIMAT FÖR PENGARNA GRANSKNINGAR INOM KLIMATOMRÅDET 20092013 SLUTRAPPORT: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-11-22 DNR: 31-2011-1078 RIR 2013:19 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2013-12-05

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:19 (pdf, 646 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:22

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA RiR 2013:22 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser FÖRSVARSMAKTENS FÖRMÅGA TILL UTHÅLLIGA INSATSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-12-09 DNR: 31-2012-0189 RIR 2013:22 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2013-12-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:22 (pdf, 767 kB)

Valprövningsnämndens beslut 2013:8-11

Valmyndigheten lämnade den 12 april 2013 i fyra olika beslut förbundet Förenta Partikoalitionen Spiritvs Neronis, nedan kallat förbundet, anmälningar enligt 2 kap 1 vallagen 2005:837 om att få registrera partibeteckningarna Allians för Sverige, Direktdemokratisk Samling, Familjepartiet och Nya Arbetarpartiet utan åtgärd.

2013-06-12

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:5 EU-nämndens sammanträde 2015-10-02

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:5 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-10-02 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 14 juli Återrapport från informellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E20A

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan LANDTRANSPORT Fjärde järnvägspaketet marknadspelaren första behandlingen a Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E209

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan ev.Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E208

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Frågor med anknytning till gemensamma kommittén Viseringspolitik Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en unionskodex om viseringar omarbetning Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E207

Fastställande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E206

Epsco Kommenterad dagordning rådet 2015-09-28 Arbetsmarknadsdepartementet A2015/02393/IE Socialdepartementet Internationella enheten Enheten för EU- och internationell samordning Rådets möte sysselsättning och socialpolitik den 5 oktober 2015 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av den preliminära dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E206 (pdf, 368 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E205

TTE transport, dp. 5 13 Rådspromemoria 2015-09-25 Näringsdepartementet Rådets möte TTE den 8 oktober 2015 Dagordningspunkt 5 Vitboken om transporter Riktlinjedebatt Dokument: Inte presenterat Tidigare dokument: Fakta-PM Näringsdepartementet 2010/11:FPM103 Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 14 juni


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E205 (pdf, 267 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E204

TTE transport, dp. 4 Rådspromemoria 2015-09-24 Näringsdepartementet Enheten för marknad och regelverk på transportområdet Rådets möte den 8 oktober 2015 Dagordningspunkt 4 Rubrik: Fjärde järnvägspaketet Dokument: Dokumenten har ännu inte kommit. Tidigare dokument: 5985/13 TRANS 36 CODEC 216, 6015/13 TRANS 41 CODEC


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E204 (pdf, 249 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E203

TTE transport Kommenterad dagordning rådet 2015-09-28 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte transport, telekom och energi den 8 oktober 2015 1.Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E203 (pdf, 288 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E202

RIFradspmatervandandegemensamma


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E202 (doc, 60 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E201

RIF, radspm Eppo, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E201 (doc, 80 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E200

RIF, radspm dataskyddsdirektivet, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E200 (doc, 69 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E1FF

Rådspromemoria 2015-09-28 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 89 oktober 2015 Dagordningspunkt 13 Rubrik: Kampen mot organiserad brottslighet: genomförande av EU:s prioriteringar kriminella motorcykelgäng Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E1FF (docx, 40 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E1FE

RIF, radspm kampen mot terrorism, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E1FE (doc, 75 kB)