Dokument & lagar (838 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen 2015/16:FPM1 för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM2015 365 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EU

2015-09-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365 (pdf, 62 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:14

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2015:14 Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser ÖVERSKULDSÄTTNING HUR FUNGERAR SAMHÄLLETS STÖD OCH INSATSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-05-28 DNR: 31-2014-0933 RIR 2015:14 Härmed överlämnas enligt 9 lagen

2015-06-16

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:14 (pdf, 801 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:13

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:13 Regeringens jämställdhets satsning tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar REGERINGENS JÄMSTÄLLDHETSSATSNING TILLFÄLLIGHETER ELLER LÅNGSIKTIGA FÖRBÄTTRINGAR EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-05-28 DNR: 31-2014-0328 RIR

2015-06-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:13 (pdf, 686 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:12

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2015:12 Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet PATIENTSÄKERHET HAR STATEN GETT TILLRÄCKLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN HÖG PATIENTSÄKERHET RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-05-26 DNR: 31-2013-0103

2015-06-10

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:12 (pdf, 643 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:11

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:11 Regeringens styrning av SOS Alarm viktigt för människors trygghet REGERINGENS STYRNING AV SOS ALARM VIKTIGT FÖR MÄNNISKORS TRYGGHET EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-05-18 DNR: 33-2014-1325 RIR 2015:11 Härmed överlämnas enligt

2015-05-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:11 (pdf, 12965 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:10

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:10 Transporter av farligt avfall fungerar tillsynen TRANSPORTER AV FARLIGT AVFALL FUNGERAR TILLSYNEN EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-04-28 DNR: 31-2014-0184 RIR 2015:10 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av

2015-05-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:10 (pdf, 493 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:17

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2015:17 Nyanländas etablering är statens insatser effektiva NYANLÄNDAS ETABLERING ÄR STATENS INSATSER EFFEKTIVA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-06-16 DNR: 31-2014-0342 RIR 2015:17 Härmed överlämnas enligt 9 lagen

2015-07-02

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:17 (pdf, 1722 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:16

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:16 Statens finansiella tillgångar något att räkna med STATENS FINANSIELLA TILLGÅNGAR NÅGOT ATT RÄKNA MED EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-06-16 DNR: 31-2014-0930 RIR 2015:16 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2015-06-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:16 (pdf, 1096 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:15

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:15 Regeringens hantering av risker i statliga bolag REGERINGENS HANTERING AV RISKER I STATLIGA BOLAG EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-06-05 DNR: 31-2014-1203 RIR 2015:15 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2015-06-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:15 (pdf, 1139 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:4

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:4 Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre ÅTERFALL I BROTT HUR KAN SAMHÄLLETS SAMLADE RESURSER ANVÄNDAS BÄTTRE EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-03-17 DNR: 31-2013-1415 RIR 2015:4 Härmed överlämnas

2015-03-30

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:4 (pdf, 304 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:3

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2015:3 Den officiella statistiken en rättvisande bild av samhällsutvecklingen DEN OFFICIELLA STATISTIKEN EN RÄTTVISANDE BILD AV SAMHÄLLSUTVECKLINGEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-03-05 DNR: 31-2014-0101 RIR 2015:3 Härmed överlämnas

2015-03-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:3 (pdf, 384 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:2

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:2 Kontrollen av försvars underrättelseverksamheten KONTROLLEN AV FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-01-20 DNR: 31-2014-0188 RIR 2015:2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av

2015-02-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:2 (pdf, 516 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:1

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2015:1 Utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars omskolad till arbete UTBILDNINGSSTÖDET TILL VARSLADE VID VOLVO CARS OMSKOLAD TILL ARBETE RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-02-09 DNR: 31-2013-0722 RIR 2015:1 Härmed överlämnas

2015-02-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:1 (pdf, 312 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:9

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2015:9 Transparensen i Årsredovisning för staten 2014 TRANSPARENSEN I ÅRSREDOVISNING FÖR STATEN 2014 RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-05-06 DNR: 3.1.1-2015-0230 RIR 2015:9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2015-05-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:9 (pdf, 433 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:8

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:8 Arktiska rådet vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar ARKTISKA RÅDET VAD SVERIGE KAN GÖRA FÖR ATT MÖTA RÅDETS UTMANINGAR EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-04-14 DNR: 31-2013-0043 RIR 2015:8 Härmed överlämnas enligt

2015-05-05

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:8 (pdf, 2330 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:7

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:7 Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet AKTIVITETSERSÄTTNING EN ERSÄTTNING UTAN AKTIVITET EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-04-29 DNR: 31-2014-0102 RIR 2015:7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av

2015-04-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:7 (pdf, 471 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:6

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:6 Vattenfall konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen VATTENFALL KONKURRENSKRAFTIGT OCH LEDANDE I ENERGIOMSTÄLLNINGEN EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-04-01 DNR: 33-2014-0777 RIR 2015:6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen

2015-04-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:6 (pdf, 1240 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:5

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2015:5 Digitalradio varför och för vem E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 5 0 3 1 9 D N R 3 1 2 0 1 4 0 4 0 3 R I R 2 0 1 5 5 Härmed överlämnas enligt

2015-04-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:5 (pdf, 423 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM4 KOM(2015) 451

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM4 Provisoriska åtgärder på området 2015/16:FPM4 internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland och Ungern Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM2015 451 Förslag till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM4 KOM(2015) 451 (doc, 79 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM4 KOM(2015) 451 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM14 JOIN(2015) 33

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM14 Samarbete med AVS-länderna efter 2015/16:FPM14 Cotonou-avtalet Utrikesdepartementet 2015-11-10 Dokumentbeteckning JOIN2015 33 Gemensamt samrådsdokument: På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

2015-11-10

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM14 JOIN(2015) 33 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM14 JOIN(2015) 33 (pdf, 83 kB)