Dokument & lagar (2 928 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:14 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2015/06611/FF Dnr N2015/06612/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:13 och 2015/16:14 av Jesper Skalberg Karlsson M Näringslivspaket för Gotland Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka åtgärder som är möjliga inom näringslivspaket för Gotland, om

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:14 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:13 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2015/06611/FF Dnr N2015/06612/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:13 och 2015/16:14 av Jesper Skalberg Karlsson M Näringslivspaket för Gotland Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka åtgärder som är möjliga inom näringslivspaket för Gotland, om

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:13 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:12 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/04453 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:12 av Boriana Åberg M Kronofogdemyndighetens uppgifter Boriana Åberg har frågat finansministern Magdalena Andersson om ministern avser att vidta några åtgärder för att förhindra att Kronofogdemyndigheten oavsiktligt underlättar

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:12 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:11 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/06579/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:11 av Åsa Coenraads M Minknäringen Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att förbjuda minknäringen eller ändra i den förordning som styr näringen. Inledningsvis vill jag understryka att djurskydd är en prioriterad fråga

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:11 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/04407/K Dnr Fi2015/04440/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:780 av Cecilia Widegren M Ordning och reda i välfärdsverksamheter och fråga 2015/16:1 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Utredning av regelverk för välfärdstjänster Cecilia Widegren har frågat barn-äldre- och

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:98 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2015/06428/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:98 av Anette Åkesson M Hur ökningen av sjukskrivningar ska hejdas Anette Åkesson har frågat mig varför jag och regeringen drar igång ett nytt åtgärdsprogram i stället för att bygga vidare på det som redan framgångsrikt

Svarsdatum: 2015-10-21 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:98 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:90 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:90 av Markus Wiechel SD Turkiskt förtryck av kurder Markus Wiechel har frågat mig vad jag avser vidta för konkreta åtgärder för att försöka förhindra förtrycket av kurder i Turkiet. Ett avgörande första steg för att skapa förutsättningar för

Svarsdatum: 2015-10-15 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:90 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:57 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:57 av Hans Linde V Sveriges dialog med Myanmar om mänskliga rättigheter Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att Sverige som medlem av FN ska utnyttja den kommande granskningen av Myanmar i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Svarsdatum: 2015-10-15 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:57 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:56 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:56 av Hans Linde V Kommande parlamentsval i Myanmar Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige som enskilt land, såväl som medlem i EU, ska verka för att de komman-de parlamentsvalen i Myanmar blir fria, rättvisa

Svarsdatum: 2015-10-15 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:56 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:171 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2015/06839/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:171 av Hans Rothenberg M 55-plus och karenstid Hans Rothenberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en ändring av regeln som innebär att den som har fyllt 55 år inte kan ändra sin karenstid till en kortare

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:171 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:169 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/07281/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:169 av Jesper Skalberg Karlsson M Kreditgarantier till lantbruket Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka satsningar på svenskt produktionsjordbruk jag är redo att göra för de medel som har gjorts tillgängliga då

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:169 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:168 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/02561/DISK Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:168 av Robert Halef KD Våld och hot mot troende flyktingar Robert Halef har frågat inrikesminister Anders Ygeman på vilket sätt han kommer att verka för att alla som kommer till vårt land respekterar de lagar

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:168 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:166 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/07904 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:166 av Sten Bergheden M Onyktra förare Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att få bort de onyktra förarna och att åklagarna verkligen ser till att åtala de brottsmisstänkta. Onyktra förare innebär en stor

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:166 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:164 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/07878/POL Justitiedepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:164 av Sten Bergheden M Gränskontroller Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag planerar att vidta för att mottagandet ska ske på ett tillfredsställande sätt. Sverige har en human asylpolitik och är en fristad för den som flyr undan

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:164 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:163 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/07877/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:163 av Sten Bergheden M Bosättning på rastplatser Sten Bergheden har frågat mig vad jag utifrån mitt ansvarsområde tänker göra för att få bort det olagliga boendet på rastplatserna utmed våra vägar. Att

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:163 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:162 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/07256/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:162 av Jesper Skalberg Karlsson M Beredskapsjobb i Skogsbruket Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig hur jag och regeringen för närvarande jobbar för att möjliggöra för att fler arbetstillfällen ska skapas inom de gröna

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:162 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:161 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/07255/PUB Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:161 av Jesper Skalberg Karlsson M Bromma flygplats Jesper Skalberg Karlsson har frågat infrastrukturministern vilka initiativ hon tänker ta för att regeringen ska följa riksdagens tillkännagivanden

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:161 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:160 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/07251/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:160 av Jesper Skalberg Karlsson M Ekologiska grödor i Sverige Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om regeringen, genom mig, driver en tydlig linje i Europeiska unionen om att detta förslag måste avslås. Frågan om växthus

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:160 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:158 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr 2015/07883 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:158 av Roger Haddad FP Antiterrorismarbetet i Åklagarmyndighetens regleringsbrev Roger Haddad har frågat mig om regeringen i regleringsbrevet för 2016 kommer att förtydliga Åklagarmyndighetens uppdrag kring terrorism så att detta

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:158 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:157 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/07876/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:157 av Roger Haddad FP Tillämpning och kontroll av tillfälliga uppehållstillstånd Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att undvika att ärenden med tillfälliga uppehållstillstånd

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:157 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)