Dokument & lagar (310 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 26 Samrådet avslutades den 30 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler vad avser Coreper II avvikande mening på dagordningspunkterna 4 och 7-10.

2016-06-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Syrien Samrådet avslutades den 30 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening eftersom relevant beslutsunderlag saknas.

2016-06-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande uppdatering och ändring av förteckning terroristbekämpning Samrådet avslutades den 29 juni. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-06-29

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 25 Samrådet avslutades den 22 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM V Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: p.16 på Coreper II Vi vill att Sverige ska verka för att terrorlistan ska hävas. De personer som begår terrorhandlingar ska lagföras

2016-06-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Ryssland och fyra civila insatser EUBAM Rafah, EUPOL COPPS, EUPOL Afghanistan och EUTM RCA Samrådet avslutades den 22 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-06-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande Eunavfor MED Sophia operationsplan och insatsregler Samrådet avslutades den 20 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: Vi hänvisar till vår avvikande mening i ärendet.

2016-06-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande Eunavfor MED Sophia Samrådet avslutades den 19 juni. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: Vänsterpartiet anmäler avvikande mening mot en förlängning av Eunavfor Med/Operation Sophia. Vi hänvisar till tidigare ståndpunkt där vi motsätter oss militära insatser mot människor på flykt.

2016-06-19

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 24 Samrådet avslutades den 16 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD, V Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på 2-3, 5-7 på Coreper I samt 6-8, 12-13, 15-25, 28-32 och 36-39 på Coreper

2016-06-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Liberia och Ryssland Samrådet avslutades den 15 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-06-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för vecka 18 Samrådet avslutades den 9 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkt 4 på Coreper II, då vi vänder oss denna form av utvidgning

2016-05-09

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 23 Samrådet avslutades den 9 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på följande dagordningspunkter: Coreper I 7-9, 11 Coreper II 3-4, 8, 12-13, 16-18

2016-06-09

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande sanktioner mot Syrien och Libyen Samrådet avslutades den 4 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2016-05-04

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för vecka 17 inklusive komplettering Samrådet avslutades den 29 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har anmälts av Moderaterna: Moderaterna anmäler avvikande mening Coreper II ang associeringsavtal med Turkmenistan. Vi menar

2016-04-29

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande Syrien och Nordkoreasanktioner Samrådet avslutades den 29 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2016-04-29

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för vecka 16 Samrådet avslutades den 21 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD, V Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening gällande Coreper I på dagordningspunkterna 3, 6 och 8 samt

2016-04-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 20 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande: Sverigedemokraterna invänder mot att vi inte fått någon information om vad det är för typ av organisation

2016-04-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om restriktiva åtgärder Myanmar/Burma respektive uppdatering av särskilda terrorismbekämpningsåtgärder/avlistning Samrådet avslutades den 20 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande: Sverigedemokraterna vill

2016-04-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om bemyndigande att inleda förhandlingar med Centralafrikanska republiken om ett avtal om status för Europeiska unionens militära utbildningsuppdrag i Centralafrikanska republiken Samrådet avslutades den 19 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-04-19

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande godkännande av krishanteringsövningen Multi-Layer 2016 Samrådet avslutades den 17 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-04-17

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande upphävande av sanktioner Elfenbenskusten respektive förlängning av sanktioner EULEX Kosovo Samrådet avslutades den 8 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening.

2016-06-08