Dokument & lagar (310 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför antagande av rådsbeslut avseende antagande av rådsförordning om Ryssland- sanktioner Samrådet avslutades den 7 oktober. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-10-07

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande troliga A-punkter v. 41 Samrådet avslutades den 6 oktober. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM V Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande: Vänsterpartiet anmäler avvikande mening ang punkt 2 om exportkrediter till kolkraftverk. Vi tycker inte att Sverige ska stödja kolkraft med exportkediter.

2015-10-06

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande troliga A-punkter v. 40 Samrådet avslutades den 1 oktober. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM V Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande: Vi kan inte stödja den svenska ståndpunkten när vi inte kunnat få ta del av EUs ståndpunkt. Vi

2015-10-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande troliga A-punkter v. 40 Samrådet avslutades den 1 oktober. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-10-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder Liberia, Ukraina Samrådet avslutades den 30 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-09-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande troliga A-punkter v. 39 Samrådet avslutades den 25 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM V Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande: Till COR1, punkt 4 om förbud mot försäljning av sälprodukter Eftersom vi inte har fått se den

2015-09-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande regeringsbeslut inför antagande av rådsbeslut om sanktioner mot Burundi respektive undantag från sanktionsregim mot Ryssland Samrådet avslutades den 23 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-09-23

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 201520 september 2020 Samrådet avslutades den 18 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-09-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande troliga A-punkter v. 38 kompletteringar Samrådet avslutades den 17 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-09-17

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande troliga A-punkter v. 38 Samrådet avslutades den 16 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-09-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande godkännande av brev inom ramen för restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-11-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 45 Samrådet avslutades den 6 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening har anmälts av Moderaterna enligt följande: Från Moderaterna. Avvikande mening Coreper I punkt 18 och 19: Utan mer information kan vi inte ta ställning

2015-11-06

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EU:s årsbudget för 2016 Samrådet avslutades den 24 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande: Sverigedemokraterna ansluter sig till den avvikande mening som partiet avgav i vid samrådet i

2015-11-24

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 47 inkl. komplettering Samrådet avslutades den 20 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts. Följande medskick har inkommit från Centerpartiet: För Centerpartiets del är det av stor vikt att arbeta mot

2015-11-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden Centralafrikanska republiken, Afghanistan och Burundi Samrådet avslutades den 15 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-11-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 46 Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening har anmälts av Moderaterna enligt följande: Från moderaterna vill vi anmäla följande avvikande meningar: 1 Till Coerper II punkt 18 vill vi moderater

2015-11-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter vecka 48 Samrådet avslutades den 29 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2015-11-29

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 48 Samrådet avslutades den 26 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening/medskick har anmälts av Moderaterna enligt följande: Vad gäller punkt 5 instämmer vi och vill betona vikten av att beakta kostnadseffektivitet och

2015-11-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsbeslut om restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 25 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2015-11-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsbeslut om reform- och förvaltningsuppdrag i Ukraina respektive Libyen Samrådet avslutades den 25 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Följande medskick har inkommit av Moderaterna: Vi anser att det är angeläget att Sverige fortsatt är drivande vad

2015-11-25