Dokument & lagar (310 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande troliga A-punkter vecka 4. Samrådet avslutades den 29 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har anmälts av Centerpartiet: Detta vill Centerpartiet skicka in för A-punkter, Coreper I, punkt 11. Centerpartiet välkomnar införandet av den

2016-01-29

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om restriktiva åtgärder Tunisien Samrådet avslutades den 27 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2016-01-27

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 22 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2016-01-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför FAC den 18 januari rådsslutsatser Libyen och fredsprocessen i Mellanöstern Samrådet avslutades den 17 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande medskick har inkommit från Liberalerna: Det är för Liberalerna viktigt att Sverige och EU för en konsekvent politik

2016-01-17

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande fastställande av kraftträdandedatum sanktioner Iran Samrådet avslutades den 15 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande medskick har lämnats av Vänsterpartiet: Sverige och EU bör inte glömma att lyfta i sammanhanget mänskliga rättigheter i synnerhet kvinnors rättigheter som är under all kritik i Iran.

2016-01-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande troliga A-punkter vecka 3. Samrådet avslutades den 14 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: Vänsterpartiet anmäler avvikande mening på COR 1, punkt 2, EU-domstolen och förnybar energi Vi anser att regeringen

2016-01-14

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande troliga A-punkter vecka 2. Samrådet avslutades den 14 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har anmälts av Moderaterna: Punkt 17 Vi lämnar avvikande mening om att fastställa EU:s position eftersom vi inte fått ta del av EU:s position.

2016-01-14

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande förlängning av suspendering av Iransanktioner Samrådet avslutades den 14 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2016-01-14

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 39 inkl. kompletteringar Samrådet avslutades den 25 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande: Avvikande mening på punkterna 8 och 9 om EU-partier Vänsterpartiet hänvisar till våra

2014-09-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 36 Samrådet avslutades den 5 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-09-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering från UD inför rådsbeslut rörande Syrien Samrådet avslutades den 26 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-09-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 39 komplettering Samrådet avslutades den 29 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-09-29

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering från UD inför rådsbeslut rörande Syrien Samrådet avslutades den 26 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-09-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering II till troliga A-punkter v. 23 Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-06-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter v. 23 Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-06-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 38 Samrådet avslutades den 19 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-09-19

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande annotering från UD inför rådets godkännande av brevsvar inom ramen för restriktiva åtgärder Syrien Samrådet avslutades den 16 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-09-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 37 Samrådet avslutades den 12 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-09-12

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar från UD inför antagande av rådsbeslut rörande restriktiva åtgärder Ryssland Samrådet avslutades den 8 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-09-08

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande annotering från Statsrådsberedningen inför skriftlig procedur gällande antagande av förteckningen över övriga personer utöver ORDF och HR som rådet föreslår till ledamöter av kommissionen Samrådet avslutades den 5 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM S, MP, V

2014-09-05