Dokument & lagar (2 959 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:156 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/07881/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:156 av Beatrice Ask M Säkerheten vid landets asylboenden och flyktingmottagningar Beatrice Ask har frågat mig hur jag ser på frågan om säkerheten i och omkring landets boenden för nyanlända samt om jag bedömer att ytterligare

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:156 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:155 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr 2015/07880/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:155 av Magnus Oscarsson KD Brott mot areella näringsidkare Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag tänker göra för att stoppa den brottslighet som riktar sig mot areella näringsidkare, i synnerhet i norra Sverige och på landsbygden.

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:155 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:154 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2015/03569/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:154 av Rickard Nordin C Ett nordiskt elcertifikatssystem Rickard Nordin har frågat mig om det förs några diskussioner med Finland, eller andra länder anslutna till Nordpool, om att ingå i ett framtida elcertifikatssystem,

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:154 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:153 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/02547/KI Kulturdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:153 av Saila Quicklund M Jamtli i budgetpropositionen för 2016 Saila Quicklund har frågat mig hur jag och regeringen avser att arbeta för att stärka länsmuseet i Jämtlands län, Jamtlis, betydelse i och med de aviserade budgetsatsningarna och

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:153 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:152 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/02546/DISK Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga2015/16:152 av Eva Lohman M Regeringens stopp av utbyggnad av förvaltningsområden Eva Lohman har frågat mig varför inte fler kommuner släpps in i förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska, och hur jag har

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Eva Lohman (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:152 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:151 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/02548/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:151 av Cecilia Magnusson M Fri entré och dess finansiering Cecilia Magnusson har frågat finansministern om vilken dialog som har förekommit mellan henne och mig kring fri entré-reformen och vilket manöverutrymme

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Cecilia Magnusson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:151 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:150 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:150 av Hans Linde V Politiska fångar i Ryssland Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att Sverige ska verka för att Ryssland ska släppa de så kallade Bolotnajafångarna. Låt mig först slå fast att det ligger i Sveriges och

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:150 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:147 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/07780/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:147 av Isak From S Kvalificerade kontroller av tung trafik Isak From har frågat mig vad regeringen och jag gör för att säkerställa säkerheten på våra vägar. Trafiksäkerhet är en självklar och viktig del av Polismyndighetens

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Isak From (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:147 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:146 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/07192/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:146 av Kristina Yngwe C Svensk ekologisk produktion Kristina Yngwe har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att den svenska ekologiska produktionen inte ska få försämrade konkurrensvillkor. Frågan om växthus

Svarsdatum: 2015-10-28 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:146 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:145 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:145 av Fredrik Schulte M Indirekt stöd till dömda terrorister i Palestina Fredrik Schulte har frågat mig hur jag reagerar på uppgifter om att den Palestinska myndigheten betalar ut löner till palestinier i israeliska fängelser som dömts för terroristbrott

Svarsdatum: 2015-10-21 Frågeställare: Fredrik Schulte (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:145 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:144 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:144 av Christian Holm Barenfeld M Vitryssland Christian Holm Barenfeld har frågat mig ifall frågan om att luckra upp och avlägsna sanktionerna mot den vitryska regimen diskuterats vid rådsmötet utrikesministerformat den 12 oktober 2015, om det

Svarsdatum: 2015-10-21 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:144 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:143 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2015/06619/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:143 av Betty Malmberg M Ökad takt i statens tillgänglighetsarbete Betty Malmberg har frågat folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern vilka åtgärder som kommer att vidtas för att de statliga myndigheterna

Svarsdatum: 2015-10-21 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:143 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:142 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Dnr U2015/04912/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:142 av Sten Bergheden M Sveriges behov av fler utbildade hantverkare Sten Bergheden har frågat mig om vilka initiativ jag avser att ta för att säkra att vi får fler utbildade hantverkare i Sverige.

Svarsdatum: 2015-10-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:142 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:141 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/02649/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:141 av Elisabeth Svantesson M om 100-klubben Elisabeth Svantesson har frågat mig på vilket sätt 100-klubben innebär att hela Arbetsförmedlingens arbetssätt läggs om. En av våra största samhällsutmaningar handlar

Svarsdatum: 2015-10-21 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:141 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:140 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2015/04921/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:140 av Betty Malmberg M Försöksverksamhet med undantag från kösystemet Betty Malmberg har frågat mig om jag och regeringen är beredda att inrätta en försöksverksamhet och förordna om ett undantag då det gäller urvalskriterierna,

Svarsdatum: 2015-10-21 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:140 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:139 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/07144/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:139 av Anders Åkesson C Satsningar på infrastruktur Anders Åkesson har frågat mig vad, utöver de satsningar som redan ingår i Alliansens beslut till nationell transportplan, är det som avses i den drygt 40-procentiga

Svarsdatum: 2015-10-27 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:139 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:137 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/06596/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:137 av Lotta Olsson M Kriterier för en feministisk regering Lotta Olsson har frågat mig om det är förenligt med en feministisk regering på regional och riksnivå att väntetiderna är mer än sex veckor

Svarsdatum: 2015-10-21 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:137 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:136 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/07126/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:136 av Sten Bergheden M Nya försök att särbehandla mc-åkare Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att det nu finns möjlighet att ändra gällande lagstiftning så att det ges möjlighet att införa ägaransvar för motorcyklister,

Svarsdatum: 2015-10-27 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:136 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 53 kB) Svar på skriftlig fråga 2015/16:136 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 29 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:135 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/07125/SUN Näringsdepartementet Landsbygdsministern Svar på fråga 2015/16:135 av Jesper Skalberg Karlsson M Nyanländas jobb i de gröna näringarna Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig hur jag och regeringen ska möjliggöra tusentals nya jobb i de gröna näringarna och skogsbruket när regeringens politik med

Svarsdatum: 2015-10-22 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:135 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:134 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/01354/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:134 av Jesper Skalberg Karlsson M Tofta skjutfält på Gotland Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig hur jag som försvarsminister och regeringen arbetar för att säkerställa att regeringsprövningen sker inom rimlig tid,

Svarsdatum: 2015-10-21 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:134 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 35 kB)