Dokument & lagar (1 855 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:8 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/06922/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:8 av Sten Bergheden M Åtgärder för att stoppa rattonykterheten Sten Bergheden har frågat mig vad jag tänker göra åt den ohållbara situationen med rattonykterheten på våra vägar. Trafiksäkerhetsarbetet är en självklar och

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:8 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:7 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:7 av Markus Wiechel SD Turkiets agerande gentemot kurder Markus Wiechel har frågat mig om regeringen avser att offentligt fördöma Turkiets agerande mot kurder och vad jag avser att göra för att skydda kurder i Mellanöstern. Jag känner djup oro

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:7 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:6 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/06892 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:6 av Richard Jomshof SD Halvering av asylsökandes ersättning Richard Jomshof har frågat mig om jag är villig att genomföra en liknande kampanj som den i Danmark i syfte att minska flyktingtrycket på Sverige,

Svarsdatum: 2015-09-24 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:6 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:5 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:5 av Allan Widman FP Svensk angränsande zon Allan Widman har frågat mig om jag fortfarande avser att verka för att en proposition angående inrättande av en svensk angränsande zon läggs fram för riksdagen så skyndsamt som lagstiftningsprocessens

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:5 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:4 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/02240/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:4 av Olof Lavesson M Regeringens finansiering av fri entré Olof Lavesson har frågat mig på vilket beräkningsunderlag min budget på 80 miljoner kronor för att införa fri entré bygger. Reformen innebär att under

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Olof Lavesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:4 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:34 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2015/04594/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:34 av Erik Bengtzboe M Skolgång för barn till EU-migranter Erik Bengtzboe har frågat mig hur stor andel av EU-migranternas barn som får utbildning, hur det ser ut i Sveriges olika kommuner och vilka åtgärder som jag

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:34 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:31 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/04589/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:31 av Erik Bengtzboe M Försämrade drivkrafter för högre utbildning Erik Bengtzboe har frågat mig hur jag ser på försämrade ekonomiska drivkrafter för högre utbildning, och om jag ser några problem

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:31 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:30 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/04588/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:30 av Erik Bengtzboe M Blekinge tekniska högskolas framtid Erik Bengtzboe har frågat mig hur jag ser på Blekinge tekniska högskolas framtid. Är det utbyggnad eller neddragningar Blekinge tekniska

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:30 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:3 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/06891/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:3 av Mats Persson FP Missbruket av ersättningssystemen bland oseriösa företag Mats Persson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att få stopp på missbruket av ersättningssystemen bland

Svarsdatum: 2015-09-24 Frågeställare: Mats Persson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:3 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:28 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/06653/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:28 av Birgitta Ohlsson FP Sjukdomar vid hundavel Birgitta Ohlsson har frågat mig vad jag kan göra för att uppmärksamma sjukdomar vid hundavel, så som t.ex. andningssvårigheter hos trubbnosade hundraser. Djurskyddsutredningen

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:28 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:25 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/06651/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:25 av Erik Bengtzboe M De svenska mjölkböndernas situation Erik Bengtzboe har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit för att underlätta situationen för de svenska mjölkbönderna, vilka åtgärder som regeringen ser

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:25 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:24 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2015/03305/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:24 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Elområden samt förseningen av Sydvästlänken Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig om jag är beredd att snarast vidta någon av de åtgärderna som han föreslår för att minska risken

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:24 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:22 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/04577/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:22 av Per Åsling C Regionaliserad läkarutbildning i norra Sverige Per Åsling har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förhindra en nedläggning, vilken enligt frågeställaren

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:22 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:20 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/03301/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:20 av Jesper Skalberg Karlsson M Beredningen av nya Natura 2000-områden på norra Gotland Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om det är svenska eller euro-peiska mål som ligger

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:20 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:2 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/03249/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:2 av Patrik Björck S Småskalig vattenkraft Patrik Björck har frågat mig om jag tänker göra något åt situationen där Länsstyrelsen utövar tillsyn över småskalig vattenkraft. Av miljöbalken

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Patrik Björck (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:2 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:19 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/06613/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:19 av Eskil Erlandsson C Neddragningar av landsbygdsprogrammet Eskil Erlandsson har frågat mig vad det är för prioriterade satsningar som regeringen avser i budgetpropositionen och som föranleder att regeringen avser att

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Eskil Erlandsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:19 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:18 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Dnr U2015/04572/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:18 av Erik Bengtzboe M Resultatuppföljning på anordnar- och utbildningsnivå Erik Bengtzboe har frågat mig om hur jag ser på öppet redovisad kvalitetsuppföljning för enskilda anordnare av yrkeshögskoleutbildningar

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:18 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:17 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/04484/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:17 av Lars Hjälmered M Regeringens förslag att göra det mindre lönsamt för äldre att arbeta Lars Hjälmered har frågat mig hur många färre jobb och hur mycket minskad sysselsättning jag räknar med att regeringens höjda skatter

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:17 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:16 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/04482/E3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:16 av Lars Hjälmered M Hur många människor som får sänkt disponibelinkomst 2016 Lars Hjälmered har frågat mig hur många människor som får en sänkt disponibel inkomst 2016 som en effekt av förslagen i regeringens budgetproposition.

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:16 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:15 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/04481/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:15 av Lars Hjälmered M Ökat skattekrångel med nya regler för RUT och ROT Lars Hjälmered har frågat mig hur mycket extra kostnader de föreslagna reglerna för RUT- och ROT-avdragen kommer att medföra för Skatteverket respektive

Svarsdatum: 2015-09-30 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:15 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)