Dokument & lagar (1 855 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1504 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05681/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1504 av Yasmine Larsson S Flyktingbarn som misstänks bli sålda som sexslavar Yasmine Larsson har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att säkerställa att polisen kan prioritera de fall där det misstänks att barn

Svarsdatum: 2016-08-25 Frågeställare: Yasmine Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1504 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1526 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/05402 Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1526 av Markus Wiechel SD Rätt till stöd från Försäkringskassan Markus Wiechel har frågat Annika Strandhäll om vad hon och regeringen avser att göra för att säkerställa att de som är i behov av stöd också

Svarsdatum: 2016-09-01 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1526 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1515 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2016/05291/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1515 av Betty Malmberg M Behovet av fler företagare Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att fler individer ska våga bli företagare. I sin fråga hänvisar Betty Malmberg till

Svarsdatum: 2016-09-01 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1515 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1513 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05796/POL Dnr Ju2016/05829/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1508 av Roger Haddad L Regeringens agerande mot bilbränderna samt fråga 2015/16:1513 av Markus Wiechel SD Anlagda bilbränder Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen avser att be Myndigheten

Svarsdatum: 2016-08-31 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1513 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1509 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05797/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1509 av Sotiris Delis M Medborgargarden Sotiris Delis har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag tänker vidta mot medborgargarden och andra liknande företeelser. Att säkerställa lika rätt till att känna trygghet på våra

Svarsdatum: 2016-08-31 Frågeställare: Sotiris Delis (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1509 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1508 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05796/POL Dnr Ju2016/05829/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1508 av Roger Haddad L Regeringens agerande mot bilbränderna samt fråga 2015/16:1513 av Markus Wiechel SD Anlagda bilbränder Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen avser att be Myndigheten

Svarsdatum: 2016-08-31 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1508 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1527 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05356/PUB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1527 av Caroline Szyber KD Geodata Caroline Szyber har frågat mig vad jag avser att göra för att skapa för-utsättningar för en digital transformation till öppna och avgiftsfria geodata. Jag delar Caroline

Svarsdatum: 2016-09-06 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1527 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1525 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/02922/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1525 av Anette Åkesson M Information om minskade skatteintäkter till följd av BEPS Anette Åkesson har frågat mig när finansministern kommer att informera oppositionen, och även den allmänhet som kommer att drabbas av de sänkta

Svarsdatum: 2016-09-06 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1525 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1524 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05920/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1524 av Roger Haddad L Polisens handläggningstider för vapenlicensärenden Roger Haddad har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att säkerställa att handläggningstiden för vapenlicensärenden nedbringas

Svarsdatum: 2016-09-05 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1524 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1523 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01085/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1523 av Markus Wiechel SD Nya gripenplan Markus Wiechel har framfört till mig att det inte är rimligt att nästan nya plan som kostat skattebetalarna så mycket pengar skrotas till förmån för nya plan. Markus Wiechel har

Svarsdatum: 2016-09-05 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1523 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1522 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02017/Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1522 av Karin Svensson Smith MP Problem med miljöbilsstödet Karin Svensson Smith har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att svenska miljöbilsstöd i en mer betydande grad än i dag ska bidra till att antalet

Svarsdatum: 2016-09-05 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1522 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1574 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06252/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1574 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Kommunal ersättning från Migrationsverket Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att ta initiativ till för att lösa den uppkomna

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1574 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1571 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06246/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1571 av Boriana Åberg M Långa väntetider för vapenlicenser Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att väntetiderna för handläggning av vapenlicenser kortas ned från dagens nivåer.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1571 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1570 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1570 av Lotta Johnsson Fornarve V Marockos kränkning av Västsaharas territorium Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om jag avser agera mot Marocko mot bakgrund av den spända situationen i buffertzonen mellan Marocko och Västsahara. Vidare

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Lotta Johnsson Fornarve (V)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1570 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1551 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06170/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1551 av Margareta Cederfelt M Moderniserad rekrytering Margareta Cederfelt har frågat arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vilka åtgärder hon avser att vidta för att annonsering av lediga

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1551 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1550 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/05578/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt M Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro Margareta Cederfelt har frågat mig om vilka konkreta åtgärder som jag avser att vidta för att sänka sjukfrånvaron. För att bryta den negativa utvecklingen

Svarsdatum: 2016-09-07 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1550 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/03001/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1547 av Anders Åkesson C Energiskatt för mindre färjor och pendelfartyg Anders Åkesson har frågat mig hur jag kommer att verka för att även mindre fartyg under 400 brutto får samma ekonomiska skatteincitament att öka användningen

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1546 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1546 av Karin Enström M Förhandlingarna kring Transatlantic Trade and Investment Partnership Karin Enström har frågat mig var förhandlingarna kring TTIP befinner sig och hur min plan ser ut för det fortsatta svenska arbetet med TTIP. Jag vill

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1546 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1545 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01116/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1545 av Daniel Bäckström C Motorn till det nya Gripenplanet Daniel Bäckström har uttryckt oro över att ingen lösning har nåtts avseende produktstödet för den nya motorn till JAS 39E Gripen och därför ställt frågan till

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1545 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1544 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02065/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1544 av Jesper Skalberg Karlsson M Den invasiva amerikanska hummern Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med den invasiva amerikanska hummern, efter att

Svarsdatum: 2016-09-12 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1544 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 42 kB)