Dokument & lagar (1 855 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1543 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05437/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1543 av Jesper Skalberg Karlsson M Slutdatum för livsmedelsstrategin Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vad orsaken till förseningen samt när jag och regeringen avser att presentera livsmedelsstrategin. En av utgångspunkterna

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1543 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1542 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05435/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1542 av Jesper Skalberg Karlsson M Ändamålsenlig förvaltning av skarvfåglar Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag avser att verka för en förändring av skarvförvaltningen med hänsyn till den stora obalans som fågeln

Svarsdatum: 2016-09-08 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1542 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1541 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05434/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1541 av Magnus Oscarsson KD Stöd vid skördeskador Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta för de svenska bönder som drabbas av omfattande skördeskador. Det tidigare skördeskadeskyddet

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1541 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1540 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1540 av Hans Linde V Våld och övergrepp i Etiopien Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att förmå Etiopien att upphöra med våldet mot demonstranter. Regeringen är starkt oroad över den senaste tidens våldsamheter på flera

Svarsdatum: 2016-09-12 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1540 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1539 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05432/PUB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1539 av Caroline Szyber KD Brister i digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet Caroline Szyber har frågat mig vad jag avser att göra för att åtgärda bristerna i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocesserna.

Svarsdatum: 2016-09-12 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1539 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1538 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05515/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1538 European Medicines Agency av Jenny Petersson M Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder som jag och regeringen avser vidta för att få EMA att etablera sig i Sverige. Det brittiska folket har

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1538 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1537 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06039/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1537 av Roza Güclü Hedin S Flytt av etablerade asylsökande och stängning av asylboenden Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser göra för att säkerställa att Migrationsverkets hantering ska ta hänsyn

Svarsdatum: 2016-09-08 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1537 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1536 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06037/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1536 av Saila Quicklund M Flytt av länskommunikationscentralen från Östersund till Umeå Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att verka för att de samordningsvinster som kommer av Trygghetens hus i Östersund ska

Svarsdatum: 2016-09-12 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1536 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1534 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05997/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1534 av Ellen Juntti M Kraftig ökning av ungdomsbrotten i Göteborg Ellen Juntti har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att motverka den kraftiga ökningen av ungdomsbrotten i Göteborg. Regeringen

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1534 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1533 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02054/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1533 av Betty Malmberg M Kritik mot Kemikalieinspektionen Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att verksamheten vid Kemikalieinspektionen ska bli effektivare och att Kemikalieinspektionen

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1533 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1532 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/02690/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1532 av Betty Malmberg M Skatt på investeringar i solenergi Betty Malmberg har frågat mig om jag efter EU-kommissionens uttalande kommer att avskaffa skatten på större solenergianläggningar. Bakgrunden till frågan är den förändring

Svarsdatum: 2016-09-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1532 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1531 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1531 av Sofia Damm KD Situationen för flyktingar vid den jordanska gränsen Sofia Damm har frågat statsministern om han tagit upp situationen i the berm med Jordaniens premiärminister Hani Mulki och kung Abdullah II, och vad överläggningen rörande

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1531 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1530 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05457/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1530 av Johan Hultberg M Växande vårdköer Johan Hultberg har frågat mig om jag kommer ta initiativ till att återinföra en prestationsbaserad ersättning i syfte att förbättra tillgängligheten i hälso-

Svarsdatum: 2016-09-06 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1530 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1529 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05936/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1529 av Per Åsling C Trygghet i Jämtland Per Åsling har frågat mig vilka åtgärder jag är villig att vidta för att säkerställa att invånarnas säkerhet och trygghet inte påverkas negativt av polisens omorganisation. En av

Svarsdatum: 2016-09-07 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1529 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1528 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05935/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1528 av Beatrice Ask M Åtgärder mot gängkriminalitet Beatrice Ask har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att stoppa våldsspiralen inom gängkriminaliteten där barn faller offer. Mycket tyder på att

Svarsdatum: 2016-09-07 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1528 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1569 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02146/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1569 av Caroline Szyber KD Strandskyddet Caroline Szyber har frågat bostads- och digitaliseringsministern när han avser påbörja ett arbete för ett mer ändamålsenligt strandskydd. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1569 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1568 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1568 av Johanna Jönsson C Möjlighet till familjeåterförening Johanna Jönsson har frågat vad justitie- och migrationsministern och regeringen avser att göra för att ge splittrade familjer som har rätt till återförening praktisk möjlighet att återförenas

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Johanna Jönsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1568 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1567 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/05672/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1567 av Mats Persson L Försörjningsstödet och semesterresor utomlands Mats Persson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en förändring av lagstiftningen kring försörjningsstödet och semesterresor.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1567 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1566 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1566 av Birgitta Ohlsson L Den kamerunska statens övergrepp mot den egna befolkningen Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt Sverige arbetar för att motverka den kamerunska statens övergrepp mot civilbefolkningen i kampen mot terrorismen.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1566 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1565 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2016/03690/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1565 av Betty Malmberg M Korrespondensgymnasiet i Torsås Betty Malmberg har frågat ministern för högre utbildning och forskning om vilka åtgärder hon kommer att vidta för att verksamheten vid Korrespondensgymnasiet

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1565 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 39 kB)