Dokument & lagar (1 855 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1564 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06198/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1564 av Roger Haddad L Renodling av polisens arbetsuppgifter Roger Haddad har frågat mig när regeringen, i enlighet med riksdagens tillkännagivanden, kommer att återuppta utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1564 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1563 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/02001/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1563 av Niklas Karlsson S Bevarandet av minnet av varvsindustrin Niklas Karlsson har frågat mig om jag anser att Sveriges varvsindustri är ett historiskt och kulturellt intresse som förtjänar att bevaras, och

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Niklas Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1563 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1561 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1561 av Birgitta Olsson L Fördelning av biståndsmedel till regimnära organisationer Birgitta Olsson har frågat mig på vilket sätt Sverige ska förhindra att svenska biståndsmedel tilldelas regimnära organisationer i Syrien, och hur detta kan kontrolleras.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1561 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1560 av Kerstin Lundgren C Homa Hoodfar iransk frihetsfånge Kerstin Lundgren har frågat mig om jag avser att engagera mig i den kanadensiska universitetsprofessorn Homa Hoodfars fall. Jag delar Kerstin Lundgrens oro över den iranska regimens

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Kerstin Lundgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1558 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06122/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1558 av Boriana Åberg M Migrationsverkets sena utbetalningar till skånska kommuner Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kommunerna ska få ersättning från Migrationsverket

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1558 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1557 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06121/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1557 av Tina Acketoft L Migrationsverkets skulder till kommunerna Tina Acketoft har frågat mig vad jag avser att göra för att kommunerna snabbare ska bli ersatta av Migrationsverket. I kölvattnet av 2015

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1557 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1556 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/03650/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1556 av Kalle Olsson S Validering för tandläkare Kalle Olsson har frågat folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström om han tänker ta initiativ till en översyn av nuvarande urvalskriterier

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Kalle Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1556 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1554 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr 2016/ 05503/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1554 av Margareta Cederfeldt M Fler företag i Sverige Margareta Cederfeldt har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag är beredd att vidta för att öka lönsamheten i svenska företag i syfte att fler företagare

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1554 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1553 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/03020/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1553 av Margareta Cederfelt M Regelförenklingar för näringslivet Margareta Cederfelt har frågat mig om, och i så fall när, jag avser att genomföra regelförenklingar för näringslivet som de facto inte innebär en skattehöjning.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1553 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1552 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2016/050606/FÖF Näringsdepartementet Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas senast den 15 september 2016 Svar på fråga 2015/16:1552 av Jonas Jocobsson Gjörtler M Nord Stream 2 Jonas Jacobsson Gjörtler M har frågat miljöminister Karolina Skog MP på vilket sätt ministern avser att agera för att förebygga, hantera

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1552 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1573 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05725/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1573 av Saila Quickland M Ökat antal fall av tbc Saila Quickland har frågat mig hur jag ser på det ökande antalet fall av tbc, och hur jag avser att agera för att stärka arbetet mot TBC i Sverige. Sverige

Svarsdatum: 2016-09-16 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1573 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1572 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/02033/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1572 av Cecilia Magnusson M Framtiden för Riksutställningar Cecilia Magnusson har frågat mig när och hur jag avser att återkomma med besked om Riksutställningars framtid. Besked om Riksutställningars framtid

Svarsdatum: 2016-09-19 Frågeställare: Cecilia Magnusson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1572 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1562 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05541/PUB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1562 av Niklas Karlsson S Social housing i Sverige Niklas Karlsson har frågat om mitt ställningstagande är att social housing bör införas i Sverige, och i så fall av vilka skäl. Boverket har nyligen publicerat

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Niklas Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1562 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1559 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06123/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1559 av Boriana Åberg M Antal uppklarade brott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skapa förutsättningar för Polismyndigheten att klara upp fler brott. Resultatutvecklingen inom brottsutredningsverksamheten

Svarsdatum: 2016-09-16 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1559 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1549 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03622/S Dnr U2016/03651/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1548 av Boriana Åberg M Jämställd skolidrott och fråga 2015/16:1549 av Boriana Åberg M Könsseparerad skolidrott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla elever,

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1549 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1548 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03622/S Dnr U2016/03651/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1548 av Boriana Åberg M Jämställd skolidrott och fråga 2015/16:1549 av Boriana Åberg M Könsseparerad skolidrott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla elever,

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1548 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1535 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05400/ITP Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1535 av Betty Malmberg M Postnord Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att Postnord ska leva upp till det förtroende och till den kvalitet vi har rätt att ställa krav

Svarsdatum: 2016-09-16 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1535 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1576 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/02034/D Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1576 av Björn Söder SD Pilotverksamheten med nationell stödtelefon Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att regeringens stödtelefon ska börja fungera och att inte

Svarsdatum: 2016-09-19 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1576 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1503 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05219/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1503 av Barbro Westerholm L Konsekvensanalys av flytten av eHälsomyndigheten till Kalmar Barbro Westerholm har frågat vilka åtgärder civilministern och regeringen vidtagit för att säkerställa att de

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1503 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1500 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05210/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1500 Lång väntan på organdonation av Johan Hultberg M Johan Hultberg har frågat mig när jag och regeringen kommer att, utifrån utredningen om donations- och transplantationsfrågor, överlämna en proposition

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1500 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)