Dokument & lagar (3 744 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:951 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:951 av Jessika Roswall M Statistik över varsel Jessika Roswall har frågat om jag avser att ta något initiativ så att konfliktstatistiken kompletteras. Avtalsrörelsen 2017 var omfattande. Under året tecknades 497 nya kollektivavtal som omfattade cirka 2,3 miljoner anställda. Det förlorades inga arbetsdagar

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:951 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:931 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Svar på fråga 2017/18:931 av Maria Stockhaus M Personaltätheten i förskolan Maria Stockhaus har frågat mig om jag avser att följa upp huruvida personaltätheten i förskolan verkligen har ökat. Att hålla mig informerad om det aktuella läget inom skolväsendets olika delar är en viktig del av mitt arbete. Att följa utvecklingen

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Maria Stockhaus (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:931 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:922 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

U2018/U00972/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:922 av Betty Malmberg M Social sammansättning i skolan Betty Malmberg har frågat mig om jag avser att presentera något förtydligande av vad som är god social sammansättning, exempelvis genom socioekonomiska nyckeltal för

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:922 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:920 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Svar på fråga 2017/18:920 av Erik Andersson M Lärares arbetsmiljö samt 2017/18:916 av Betty Malmberg M Ökad trygghet i skolan Erik Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att lärares arbetsmiljö förbättras vad gäller hot och våld. Betty Malmberg har frågat mig vad jag avser att göra

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Erik Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:920 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:916 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Svar på fråga 2017/18:920 av Erik Andersson M Lärares arbetsmiljö samt 2017/18:916 av Betty Malmberg M Ökad trygghet i skolan Erik Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att lärares arbetsmiljö förbättras vad gäller hot och våld. Betty Malmberg har frågat mig vad jag avser att göra

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:916 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:915 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

U2018/00957/S, U2018/00967/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:914 av Ida Drougge M Ett treterminssystem och fråga 2017/18:915 av Betty Malmberg M Utökad undervisningstid Ida Drougge har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att tillsätta en utredning om

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:915 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:914 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

U2018/00957/S, U2018/00967/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:914 av Ida Drougge M Ett treterminssystem och fråga 2017/18:915 av Betty Malmberg M Utökad undervisningstid Ida Drougge har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att tillsätta en utredning om

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Ida Drougge (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:914 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:907 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:907 av Erik Andersson M Arbetsmiljöstrategin och kompletterande åtgärder Erik Andersson har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som ligger till grund för sjukskrivningar och som inte har kunnat hanteras inom ramen för arbetsmiljöstrategin Den psykiska

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Erik Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:907 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:898 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/ 00467/MF Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:898 av Carl-Oskar Bohlin M om biografmomsen Carl-Oskar Bohlin har frågat mig hur de små biograferna kan använda det nyinrättade investeringsstödet för att täcka de höjda driftskostnader som momshöjningen har skapat.

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:898 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:889 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/00465/DISK Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:889 av Erik Andersson M Förebyggande åtgärder mot diskriminering Erik Andersson har frågat arbetsmarknads- och etableringsministern hur hon avser att adressera problemet med att arbetsgivare inte är medvetna om

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Erik Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:889 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:852 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:852 av Lars Beckman M Direktdemokrati i fackliga organisationer Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att tillsätta en utredning som ser över möjligheten att ge alla medlemmar i fackliga organisationer ett direkt inflytande inför avgörande och viktiga beslut i fackförbundet. Fackliga och andra

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:852 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:850 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2018/ 00849/KO Fi2018/00875/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:837 av Maria Malmer Stenergard M Miljöcertifieringar och 2017/18:850 av Jesper Skalberg Karlsson M Miljömärkningen Svanen Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag avser

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:850 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:837 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2018/ 00849/KO Fi2018/00875/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:837 av Maria Malmer Stenergard M Miljöcertifieringar och 2017/18:850 av Jesper Skalberg Karlsson M Miljömärkningen Svanen Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag avser

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:837 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:940 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/00955/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:940 av Lotta Finstorp M Exitskatten Lotta Finstorp har frågat mig hur jag resonerade när jag lät Skatteverkets förslag om en exitskatt gå ut på remiss. Remittering är ett viktigt inslag vid beredningen av ärenden inom Regeringskansliet.

Svarsdatum: 2018-03-07 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:940 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:825 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:825 av Jessika Roswall M Minskad sysselsättningsgrad bland utrikes födda Jessika Roswall har frågat mig hur jag ställer mig till att sysselsättningsgraden bland utrikes födda minskar trots högkonjunkturen. Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt. Idag går över 250 000 fler till jobbet än när

Svarsdatum: 2018-02-28 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:825 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:823 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:823 av Suzanne Svensson S Nordiska utvecklingsfonden Suzanne Svensson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att nordiska utvecklingsfonden kan fortsätta sin verksamhet på oförändrad nivå efter 2020. Låt mig inledningsvis

Svarsdatum: 2018-02-28 Frågeställare: Suzanne Svensson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:823 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:822 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:822 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Granskningsrapporten om kandidaturen till FN:s säkerhetsråd Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig när och på vilket sätt jag avser tillse att riksdagen får ta del av hela utvärderingen av FN-kampanjen, inte

Svarsdatum: 2018-02-28 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:822 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:819 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/00717/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:819 av Per-Arne Håkansson S Yrkesutbildningar Per-Arne Håkansson har frågat mig hur jag avser att gå vidare för att ytterligare stärka yrkesutbildningarna. Jag håller med om att det är med kunskap och kvalitet

Svarsdatum: 2018-02-28 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:819 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:815 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 00519/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:815 av Johan Hultberg M Föreningen Skydda Skogens rapport Johan Hultberg har frågat mig hur jag och regeringen ställer sig till att Naturvårdsverket har beviljat finansiering till en organisation som enligt Johan Hultberg

Svarsdatum: 2018-02-28 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:815 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:814 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:814 av Margareta Cederfelt M Ökade krav och villkor i palestinskt bistånd Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att säkerställa att bistånd inte går till organisationer som uttrycker sitt stöd till terrorister.

Svarsdatum: 2018-02-28 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:814 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 66 kB)