Dokument & lagar (47 125 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:4 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02404/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:4 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Rättvisa transportförhållanden i hela landet Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig om regeringen kommer att vidta åtgärder för att uppnå mer rättvisa transportförhållanden för

Svarsdatum: 2019-09-17 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:4 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1 av Björn Söder SD om UNRWA:s uppvigling i de palestinska skolböckerna Björn Söder SD har bett mig att förtydliga mitt svar till fråga 2018/19:892 ställd av Boriana Åberg M där jag lyfter UNRWA:s arbete för att motverka antisemitism i organisationens

Svarsdatum: 2019-09-20 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:5 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02408/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga av 2019/20:5 av Rickard Nordin C om Havsplanering Rickard Nordin har frågat mig om jag anser att förslaget till havsplanering bidrar tillräckligt till uppfyllandet av Sveriges mål om 100 procent förnybar energi

Svarsdatum: 2019-09-18 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:5 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 119 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:3 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03116 S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:3 av Joar Forssell L Dubbelbeskattningsavtal med Hongkong Joar Forssell har frågat mig om jag och regeringen är beredda att underteckna ett dubbelbeskattningsavtal med Hongkong. Hongkong har ett skattesystem med omfattande territoriella

Svarsdatum: 2019-09-18 Frågeställare: Joar Forssell (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:3 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2 av Ludvig Aspling SD Stöd till Hongkongs demokratirörelse Ludvig Aspling har frågat mig om Sverige eller EU för någon dialog med företrädare för demokratirörelsen eller andra politiska partier/rörelser än de som representerar Hongkongs verkställande

Svarsdatum: 2019-09-18 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:7 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:7 av Ann-Sofie Alm M Värnande av mänskliga rättigheter för Kinas medborgare Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag eller regeringen är beredd att initiera diskussioner med övriga länder inom EU och FN i syfte att vidta adekvata åtgärder för att

Svarsdatum: 2019-09-19 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:7 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:13 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2019 01672/A Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:13 av Lars Beckman M Ökad arbetslöshet Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att minska arbetslösheten i Sverige och bland kvinnor i synnerhet. En väl utformad aktiv arbetsmarknadspolitik bidrar till att fler kan komma i arbete. Arbete

Svarsdatum: 2019-09-24 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:13 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:19 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2019/01672/A Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:19 av Lars Beckman M om Arbetsförmedlingens omställningsarbete Lars Beckman har frågat mig om vilka åtgärder regeringen vidtagit och vilka åtgärder regeringen avser att vidta när det gäller Arbetsförmedlingens omställningsarbete. Under 2019 har förutsättningarna för

Svarsdatum: 2019-09-24 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:19 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:12 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2019/20:12 av Lars Beckman M Utvecklingstid Lars Beckman har frågat mig vad utgiften för statskassan förväntas bli för utvecklingstid på årsbasis när färre timmar kommer att arbetas. I budgeten för 2020 föreslår regeringen att utvecklingstid i upp till ett år ska införas. Möjligheterna för anställda att utveckla

Svarsdatum: 2019-09-24 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:12 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:8 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 03015 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:8 av Fredrik Lindahl SD Jaktsabotage Fredrik Lindahl har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om han och regeringen avser att ta några initiativ mot djurrättsextremisters brottslighet i Sverige. Frågan

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:8 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:23 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2019-09-25 I2019/02443/D Infrastruktur departementet Energi- och digitaliseringsministern Svar på fråga 2019/20:23 av Erik Ottoson M Takten i utbyggnaden av bredband Erik Ottoson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att bredbandsmålen kan nås i tid.

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:23 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:21 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03172 S E Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:21 av Mattias Bäckström Johansson SD Kemikalieskattens effektivitet Mattias Bäckström Johansson har frågat om miljö- och klimatministern bedömer att kemikalieskatten har haft konkret effekt för att göra produkter mindre farliga

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:21 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:9 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02626/JL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:9 av Lars Mejern Larsson S Beredskapskrav Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder som jag tänker vidta med anledning av det som han har framfört kring beredskapskrav avseende livsmedel. Den nationella livsmedelsstrategin

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:9 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:15 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03161/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:15 av Lars Beckman M Förmånsbeskattning av fyrhjulingar för Sveriges bönder och skogslantbrukare Lars Beckman har frågat mig om vilka initiativ till förändrad lagstiftning jag avser att vidta för att lantbrukare och andra småföretagare

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:15 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:18 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03167/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:18 av Lars Beckman M Straffskatt på husbilar Lars Beckman har frågat infrastrukturministern vilka åtgärder ministern planerar att vidta för att den årliga kostnaden inte ska bli så stor för husbilar när skatten nu beräknas enligt

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:18 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:27 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03207/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:27 av Margareta Cederfelt M Tullverkets befogenheter Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att omgående vidta åtgärder för att Tullverket ska få de legala och budgetmässiga resurser som behövs för att kunna beslagta

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:27 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:11 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01675 Ke M2019/01686/Ke Miljö departementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:11 av Jörgen Berglund M Gifttunnor i Östersjön och fråga 2019/20:20 av Lars Beckman M Dumpade gifttunnor Jörgen Berglund har frågat mig hur mycket pengar och resurser regeringen

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:11 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:20 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01675 Ke M2019/01686/Ke Miljö departementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:11 av Jörgen Berglund M Gifttunnor i Östersjön och fråga 2019/20:20 av Lars Beckman M Dumpade gifttunnor Jörgen Berglund har frågat mig hur mycket pengar och resurser regeringen

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:20 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:14 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03027 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:14 av Lars Beckman M Bilbränder Lars Beckman har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta i närtid så att de omfattande bilbränderna i Sverige upphör och de som utför bilbränderna

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:14 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:10 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/20:10 av Arman Teimouri L Massiv elmarknadshubb som medför säkerhetsrisker Arman Teimouri har frågat mig om vad jag anser om att remissinstanser anser att nationella säkerhetsobjekt och nationella säkerhetsaspekter inte är analyserade och om jag och regeringen kommer att göra en grundlig genomlysning

Svarsdatum: 2019-09-25 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:10 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)