Dokument & lagar (659 träffar)

KU-anmälan 2015/16:14 (212-2015/16) av Said Abdu (FP) och Lars Tysklind (FP)

Said Abdu och Lars Tysklind Riksdagsledamöter FP 2015-10-05 Dnr 212-2015/16 Begäran om granskning av regeringens och ansvarigt statsråds inblandning i driftstöd till flygplatser Enligt förordningen 1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur ska driftbidrag till flygplatser ges i enlighet med EU:s

2015-10-05

KU-anmälan 2015/16:14 (212-2015/16) av Said Abdu (FP) och Lars Tysklind (FP) (pdf, 517 kB)

KU-anmälan 2015/16:13 (85-2015/16) av Josef Fransson (SD)

JOSEF FRANSSON Riksdagsledamot SD 2015-09-22 Dnr 85-2015/16 Begäran om granskning av statsrådet Mikael Damberg i samband med ministerns uttalande i Dagens Industri den 16 september 2015 På senare tid har det uppmärksammats i media att Sverigedemokraterna har approcherats av och samtalat med ett antal intresseorganisationer,

2015-09-22

KU-anmälan 2015/16:13 (85-2015/16) av Josef Fransson (SD) (pdf, 475 kB)

KU-anmälan 2015/16:61 (2908-2015/16) av Eva-Lena Jansson (S)

EVA-LENA JANSSON Riksdagsledamot S 2016-08-03 Dnr 2908-2015/16 Begäran om granskning av dåvarande ministrarna Annie Lööf och Catharina Elmsäter-Svärds agerande med anledning av ett brev från EU:s industrikommissionär I ett brev som diarieförts på näringsdepartementet den 8 augusti 2012 uppmanar dåvarande industrikommissionären

2016-08-03

KU-anmälan 2015/16:61 (2908-2015/16) av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 394 kB)

KU-anmälan 2015/16:44 (1271-2015/16) av Betty Malmberg (M)

BETTY MALMBERG Riksdagsledamot M 2016-01-29 Dnr 1271-2015/16 Begäran om granskning av statsrådet Helene Hellmark Knutssons agerande när det gäller riksdagens budgetbeslut Den 17 december 2015 beslutade riksdagen om nästkommande års budget för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningDå det gäller högre

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:44 (1271-2015/16) av Betty Malmberg (M) (pdf, 333 kB)

KU-anmälan 2015/16:41 (1263-2015/16) av Fredrik Schulte (M)

FREDRIK SCHULTE Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1263-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens efterlevnad av tryckfrihetsförordningens krav rörande handlingsutlämnande Sveriges relation till Saudiarabien var under våren 2015 ansträngd. Statsminister Stefan Löfven skickade därför, enligt ett uttalande han

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:41 (1263-2015/16) av Fredrik Schulte (M) (pdf, 105 kB)

KU-anmälan 2015/16:40 (1258-2015/16) av Jörgen Warborn (M)

JÖRGEN WARBORN Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1258-2015/16 Begäran om granskning av statsminister Stefan Löfvens beslut att Innovationsrådets möten inte ska dokumenteras När statsminister Löfven läste upp regeringsförklaringen den 3 oktober 2014 förklarades att ett innovationsråd skulle inrättas. Sedan dess har

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:40 (1258-2015/16) av Jörgen Warborn (M) (pdf, 90 kB)

KU-anmälan 2015/16:39 (1257-2015/16) av Johan Hultberg (M)

JOHAN HULTBERG Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1257-2015/16 Granskning av miljöminister och vice statsminister Åsa Romsons MP agerande angående den förbjudna båtfärgen Den 6 oktober år 2014 publicerade tidningen Expressen en artikel som handlade om att miljöminister och vice statsminister Åsa Romson MP hade bottenmålat

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:39 (1257-2015/16) av Johan Hultberg (M) (pdf, 110 kB)

KU-anmälan 2015/16:38 (1255-2015/16) av Mikael Cederbratt (M)

MIKAEL CEDERBRATT Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1255-2015/16 Begäran om granskning av inrikesminister Anders Ygemans uttalanden om en åklagares bedömning av skälen för häktning i ett enskilt ärende Inrikesministern kommenterar i en intervju med Nyheterna i TV4 den 13 augusti 2015 ett ärende i Kista där en misstänkt

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:38 (1255-2015/16) av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 68 kB)

KU-anmälan 2015/16:37 (1254-2015/16) av Edward Riedl (M)

EDWARD RIEDL Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1254-2015/16 Regeringens beslut att ändra uppdraget för samordnaren för Bromma flygplats Den 18 december 2014 beslutade regeringen att utse en samordnare med uppdrag att efter en förväntad hemställan från Stockholms kommun pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:37 (1254-2015/16) av Edward Riedl (M) (pdf, 191 kB)

KU-anmälan 2015/16:36 (1240-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1240-2015/16 Granskning av kulturminister Alice Bah Kuhnkes brist på agerande i Europeiska unionens ministerråd Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:36 (1240-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 143 kB)

KU-anmälan 2015/16:35 (1239-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1239-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens brist på samråd i EU-nämnden om ändrad ståndpunkt gällande Dublinförordningen Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:35 (1239-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 170 kB)

KU-anmälan 2015/16:33 (1237-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1237-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens och utrikesminister Margot Wallströms bristande samråd i samband med toppmötet i Valletta Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:33 (1237-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 143 kB)

KU-anmälan 2015/16:60 (2714-2015/16) av Josef Fransson (SD)

JOSEF FRANSSON Riksdagsledamot SD 2016-06-22 Dnr 2714-2015/16 Hemställan om granskning av statsrådet Margot Wallström Tisdagen den 21 juni 2016 behandlade kammaren Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU16. Betänkandet behandlade bland annat en av de viktigaste frågorna i vår tid, nämligen att kraftigt

2016-06-22

KU-anmälan 2015/16:60 (2714-2015/16) av Josef Fransson (SD) (pdf, 85 kB)

KU-anmälan 2015/16:54 (2088-2015/16) av Olof Lavesson (M)

OLOF LAVESSON Riksdagsledamot M 2016-04-25 Dnr 2088-2015/16 Granskning av Utbildningsdepartementets försök att påverka Sveriges Television och utbildningsministerns ansvar för detta Enligt uppgifter i media Så försökte Miljöpartiet utöva påtryckningar mot Aktuellt, svt.se 20/4-16 har en chefstjänsteman MP i utbildningsminister

2016-04-25

KU-anmälan 2015/16:54 (2088-2015/16) av Olof Lavesson (M) (pdf, 162 kB)

KU-anmälan 2015/16:55 (2177-2015/16) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD)

JONAS MILLARD och FREDRIK ERIKSSON Riksdagsledamöter SD 2016-05-04 Dnr 2177-2015/16 Hemställan om granskning av statsrådet Anders Ygeman, med anledning av hans uttalanden i en intervju samt utfrågning med Konstitutionsutskottet. I en intervju med TT, vilken publicerades på SVT:s hemsida 160211, om förändringar i Sveriges

2016-05-04

KU-anmälan 2015/16:55 (2177-2015/16) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 456 kB)

KU-anmälan 2015/16:59 (2634-2015/16) av Maria Abrahamsson (M)

MARIA ABRAHAMSSON Riksdagsledamot M 2016-06-17 Dnr 2634-2015/16 Begäran om granskning av statsministerns efterlevnad av konstitutionsutskottets uttalande vad gäller tidigare statsråds medverkan i utskottets granskning Konstitutionsutskottet har i betänkandet 2015/16:KU10 uttalat att mot bakgrund av kontrollmaktens

2016-06-17

KU-anmälan 2015/16:59 (2634-2015/16) av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 749 kB)

KU-anmälan 2015/16:58 (2491 2015/16) av Kent Ekeroth (SD)

KENT EKEROTH Riksdagsledamot SD 2016-06-09 Dnr 2491-2015/16 Hemställan om granskning av inrikesminister Anders Ygeman och Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Saken Det har förekommit många och motstridiga uppgifter i media om vad regeringen i själva verket drivit för linje i förhandlingen om EU:s nya

2016-06-09

KU-anmälan 2015/16:56 (2224-2015/16) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD)

JONAS MILLARD och FREDRIK ERIKSSON Riksdagsledamöter SD 2016-05-12 Dnr 2224-2015/16 Hemställan om att KU ska granska kultur- och demokratiministerns hantering av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Den senaste tidens medieuppgifter visar på en hel del oklarheter kring regeringens hantering av

2016-05-12

KU-anmälan 2015/16:56 (2224-2015/16) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 617 kB)

KU-anmälan 2015/16:15 (257-2015/16) av Hans Hoff (S)

HANS HOFF Riksdagsledamot S 2015-10-08 Dnr 257-2015/16 Begäran om granskning angående Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar Enligt uppgifter i media, Uppdrag Granskning den 7 oktober 2015, har Sjöfartsverket tecknat avtal om inköp av helikoptrar, trots att riksdagen ännu inte fattat beslut om budget. Sjöfartsverket

2015-10-08

KU-anmälan 2015/16:15 (257-2015/16) av Hans Hoff (S) (pdf, 77 kB)

KU-anmälan 2015/16:20 (953-2015/16) av Anti Avsan (M)

ANTI AVSAN Riksdagsledamot M 2015-12-15 Dnr 953-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens och inrikesminister Anders Ygemans uttalanden om en dom från Göteborgs tingsrätt Göteborgs tingsrätt meddelade den 14 december 2015 dom i ett mål B 9086-15 mot två personer som åtalats för terroristbrott alternativt

2015-12-15

KU-anmälan 2015/16:20 (953-2015/16) av Anti Avsan (M) (pdf, 111 kB)