Dokument & lagar (999 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:25

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då börjar vi med punkten 1, Fråga om medgivande till deltagande på distans för ledamöter och tjänstemän. Kan detta medges Jag finner så. 2  Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor

2021-01-22

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:25 (pdf, 282 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:24

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 15.00, och vi påbörjar dagens sammanträde i EU-nämnden. Detta är ett Skypesammanträde, och vi börjar med frågan om medgivande till deltagande på distans. Jag finner så. 2  Information inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer

2021-01-21

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:24 (pdf, 156 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:23

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi har frågan om medgivande till deltagande på distans. Jag finner så. 2  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från videomöte den 1 december 2020 Information och samråd inför videomöte den 19 januari 2021

2021-01-15

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:23 (pdf, 243 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:22

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi börjar med punkt 1, Fråga om medgivande till deltagande på distans. Jag finner frågan besvarad med ett ja. 2  Frihandelsavtalet mellan EU och Förenade kungariket Statsrådet Hans Dahlgren deltar per telefon Information om frihandelsavtalet mellan

2020-12-28

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:22 (pdf, 149 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:20

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  FÖRSTE VICE ORDFÖRANDEN: Jag förklarar dagens sammanträde med EU-nämnden öppnat. Jag finner att det finns medgivande om deltagande på distans. 2  Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Mikael Damberg deltar via Skype Information och samråd inför möte i Europeiska

2020-12-11

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:20 (pdf, 322 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:21

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  FÖRSTE VICE ORDFÖRANDEN: Klockan är 09.00, och EU-nämnden inleder sitt extra sammanträde, Nobeldagen till ära. Vi samlas dock inte i fysik och kemi i dag, utan det är politik på hög nivå som gäller. Kan vi medge deltagande på distans Ja. 2  Europeiska rådet Statsminister

2020-12-10

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:21 (pdf, 126 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:19

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 14.00, och EU-nämnden inleder sitt sammanträde. Kan vi medge deltagande på distans Ja. 2  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1011 december 2020 Anf. 2  ORDFÖRANDEN: Vi

2020-12-09

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:19 (pdf, 206 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:18

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Medges deltagande på distans Jag finner så. 2  Transport, telekommunikation och energi Statssekreterare Sebastian de Toro deltar via Skype Återrapport från videomöte den 5 juni 2020 Återrapport från informellt ministermöte den 15 oktober 2020 Information

2020-12-04

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:18 (pdf, 245 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:17

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är slagen 8.30, och jag hälsar alla ärade kollegor och tjänstepersoner välkomna till dagens maraton-EU-nämndssammanträde. Det är inte mindre än åtta statsråd och en statssekreterare som kommer att föredra sina ärenden. Kan vi medgiva deltagande

2020-11-27

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:17 (pdf, 505 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:16

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi börjar med fråga om medgivande till deltagande på distans. Detta medges. 2  Utrikes frågor utveckling Statsrådet Peter Eriksson deltar via Skype Återrapport från videomöte den 8 juni 2020 Återrapport från informellt ministermöte Gymnich den 29

2020-11-20

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:16 (pdf, 172 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:15

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 13.00. Vi inleder dagens EU-nämndssammanträde. Det är information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer. Det var meningen att detta skulle vara enbart ett informationssammanträde med statsrådet Hans Dahlgren som

2020-11-19

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:15 (pdf, 168 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:14

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon, ärade kollegor i riksdagens EU-nämnd Jag vill påminna om begreppet kompletterande mervärde, som vi tog upp förra gången. Vi har en ganska diger dagordning. Det som har sagts i utskotten behöver inte nödvändigtvis återupprepas vid dagens

2020-11-13

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:14 (pdf, 421 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:13

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 09.00, och vi inleder dagens EU-nämndssammanträde. Punkt 1 är fråga om medgivande till deltagande på distans. Medger EU-nämnden deltagande på distans Jag finner så. 2  EU-nämndens arbetsrutiner Inga uppteckningar gjordes. Se protokoll 2020/21:13.

2020-11-06

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:13 (pdf, 245 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:12

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ANDRE VICE ORDFÖRANDEN: Jag öppnar dagens sammanträde. Frågan är om vi kan medgiva deltagande på distans. Svaret är ja. 2  Val av ordförande Anf. 2  ANDRE VICE ORDFÖRANDEN: Punkten 2 är val av ordförande. Jag lämnar ordet till Björn Wiechel. Anf. 3  BJÖRN WIECHEL SJag

2020-10-30

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:12 (pdf, 215 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:11

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ANDRE VICE ORDFÖRANDEN: Medgivande till deltagande på distans medges. 2  Information inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 29 oktober 2020 Statsrådet Hans Dahlgren deltar via Skype Anf. 2  ANDRE VICE ORDFÖRANDEN: Det är nu en information inför

2020-10-29

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:11 (pdf, 78 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:10

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  FÖRSTE VICE ORDFÖRANDEN: Kan vi medge deltagande på distans Jag finner att frågan är med ja besvarad. 2  Miljö Miljö- och klimatminister Isabella Lövin deltar via Skype Återrapport från videomöte den 23 juni 2020 Återrapport från informellt videomöte den 1314

2020-10-16

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:10 (pdf, 293 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:9

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1516 oktober 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat. I dag får vi information från och har samråd med statsminister Stefan Löfven inför mötet i Europeiska rådet den 1516 oktober. Jag

2020-10-14

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:9 (pdf, 187 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:8

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag öppnar nämndens möte. Kan vi medge deltagande på distans Jag finner så. 2  Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 21 september 2020 Information och samråd inför möte i Europeiska

2020-10-09

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:8 (pdf, 324 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:7

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Kan vi medge deltagande på distans Ja. 2  Europeiska rådet Statsrådet Hans Dahlgren Återrapport från Europeiska rådet den 12 oktober 2020 Anf. 2  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsrådet Hans Dahlgren välkommen. Anf. 3  Statsrådet HANS DAHLGREN SFru ordförande

2020-10-06

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:7 (pdf, 148 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:6

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar dagens sammanträde. Först har vi en fråga om medgivande till deltagande på distans. Kan vi medge det Jag finner så. 2  Ekonomiska och finansiella frågor Statssekreterare Max Elger Återrapport från videomöte den 10 juli 2020 Återrapport

2020-10-02

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:6 (pdf, 285 kB)