Dokument & lagar (126 209 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:10 Fredag 2020-10-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-10-23 09:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2020-10-23 09:00:00

Interpellation 2020/21:80 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2020/21:80 Könssegregerad medborgardialog i Nyköping av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP I augusti i år skrev Nyköpings kommun ett avtal med ett privat företag om att genomföra det man kallar en medborgardialog i ett visst bostadsområde. Projektet har blivit uppmärksammat, bland annat

Inlämnad: 2020-10-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:80 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 87 kB)

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-10-22 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Riksrevisionens aktuella granskningsrapporter Information Riksrevisor Helena Lindberg Tillväxthämmande incitament i

2020-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Protokoll 2019/20:6 3. Anmälningar 4. Inkomna EU-dokument 5. Utgiftsområde 16 Utbildning och

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsledare Sherzod Yarmukhamedov projektledarerevisionsdirektör

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lokal RÖ4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, och företrädare

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv NU2y Fortsatt beredning

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ4-43 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Skyddsjakt på varg MJU5 Fortsatt beredning PM Föredragande: SM 4. Höständringsbudget för

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor JuU5 Justering Proposition 2019/20:200

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ5-32 Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1y Fråga om yttrande till finansutskottet

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Skandia-salen 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen AU5 Beredning Motioner Föredragande:

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-22 09:30 Plats: RÖ 7-35 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:4 av den 24 september 2020 Justering av protokoll 2020/21:5 av den

2020-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-10-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-10-22 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Information av riksdagsdirektören m.fl. Fortsatt beredning Prop. 2020/21:1 och

2020-10-22 09:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-22 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-22 08:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Finansdepartementet Statsrådet Lena Micko m.fl. informerar om konsumentfrågor på

2020-10-22 08:30:00

Interpellation 2020/21:79 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:79 Utökade taxikontroller av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S I ett inslag i Nyheterna i TV4 kunde vi ta del av en skrämmande granskning som redaktionen gjort. Många taxiförare, företrädesvis män, är återfallsförbrytare. Enligt reportaget döms taxiförare dubbelt så ofta som män

Inlämnad: 2020-10-22 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2020/21:79 av Thomas Morell (SD) (pdf, 99 kB)

Interpellation 2020/21:78 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2020/21:78 Åtgärder på skatteområdet av Boriana Åberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Kemikalieskatten infördes den 1 juli 2017 med syftet att minska förekomsten av farliga kemiska ämnen i människors hemmiljö samt uppmuntra företagen att använda mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Nyligen

Inlämnad: 2020-10-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:78 av Boriana Åberg (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:77 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2020/21:77 Skattepolitik för ökad tillväxt av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Krisens slag mot Sverige belyser våra brister. Historien lär oss dock att länder som genomgår kriser men som samtidigt ställer om ekonomin genom innovationer och strukturförändringar har fått stora ekonomiska

Inlämnad: 2020-10-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:77 av Niklas Wykman (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:76 av Jens Holm (V)

Interpellation 2020/21:76 Ett svenskt klimatåtagande till UNFCCC av Jens Holm V till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I linje med överenskommelse i klimatförhandlingarna ska parterna till klimatkonventionen, UNFCCC, lämna in sina åtaganden, så kallade NDC Nationally Determined Contributionstill hur man avser

Inlämnad: 2020-10-22 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:76 av Jens Holm (V) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2020/21:75 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:75 Brott inom yrkestrafiken av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S För någon vecka sedan var en delegation från Regeringskansliet ute på studiebesök hos trafikpolisen. Besöket genomfördes vid kontrollplats Långeberga utanför Helsingborg. Under besöket rapporterades flera förseelser

Inlämnad: 2020-10-21 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2020/21:75 av Thomas Morell (SD) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:74 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2020/21:74 Undantag för förmånsbeskattning av transport till och från arbetet av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson angående när hon avser att återkomma till riksdagen med förslag på hur vårdanställda

Inlämnad: 2020-10-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:74 av Helena Bouveng (M) (pdf, 89 kB)