Dokument & lagar (2 589 träffar)

Svar på skriftlig fråga :442 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 7 januari Svar på fråga 2008/09:442 Bristande rättssäkerhet för kvinnor i asylprocessen Statsrådet Tobias Billström Anne Ludvigsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta när det gäller rättssäkerhet för asylsökande kvinnor, med anledning av den kritik som Röda Korset har framfört. Jag välkomnar

Svarsdatum: 2009-01-07 Frågeställare: ()

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2191 besvarad av

den 23 september Svar på fråga 2005/06:2191 om fortsatta våldtäkter i Darfur Utrikesminister Laila Freivalds Cecilia Wigström har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att garantera de sudanesiska kvinnorna säkerhet och sjukvård. Jag delar Cecilia Wigströms oro över de övergrepp och våldtäkter som sker

Svarsdatum: 2005-09-23 Frågeställare: Cecilia Wigström (FP)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2170 besvarad av

den 23 september Svar på fråga 2004/05:2170 om fria medier i Ryssland Utrikesminister Laila Freivalds Göran Lindblad har, i samband med att SVT:s korrespondent Bert Sundström nekats förlängt arbetsvisum i Ryssland, frågat mig vad jag avser att göra för att uppmärksamma den ryska regeringen på deras skyldigheter

Svarsdatum: 2005-09-23 Frågeställare: Göran Lindblad (M)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2197 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 2004/05:2197 om högskolornas tillgänglighet Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky Anna Grönlund Krantz har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att samtliga universitet och högskolor ska öka tillgängligheten för och motverka diskriminering av funktionshindrade.

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Anna Grönlund Krantz (FP)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2196 besvarad av

den 21 september Svar på frågorna 2004/05:2192 om rättssäkerhet för EU-medborgare i Sverige och 2196 om rättssäkerhet för medborgare på besök i Sverige Statsrådet Barbro Holmberg Annika Qarlsson har frågat mig och justitieminister Thomas Bodström vilka åtgärder vi ämnar vidta för att garantera rättssäkerheten vid

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2195 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 2004/05:2195 om posten Statsrådet Ulrica Messing Rigmor Stenmark har frågat vad jag kommer att vidta för åtgärder för att posten ska fungera på ett likvärdigt sätt oavsett om företag finns på landsbygden eller i stad eller tätort. Frågan är ställd med anledning av att ett antal lantbruksföretag

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Rigmor Stenmark (C)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2194 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 2004/05:2194 om jaktbrott Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Rigmor Stenmark har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att de personer som nu är dömda för jaktbrott enligt nuvarande lydelse av 28 jaktförordningen 1987:905 får upprättelse om bestämmelsen ändras så att det

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Rigmor Stenmark (C)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2193 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 2004/05:2193 om rån som begås med attrapper Justitieminister Thomas Bodström Torkild Strandberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att rån som begås med attrapper, så kallade soft airguns eller vapen som inte varit skarpladdade ska kunna bedömas som grova. Vid

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Torkild Strandberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2192 besvarad av

den 21 september Svar på frågorna 2004/05:2192 om rättssäkerhet för EU-medborgare i Sverige och 2196 om rättssäkerhet för medborgare på besök i Sverige Statsrådet Barbro Holmberg Annika Qarlsson har frågat mig och justitieminister Thomas Bodström vilka åtgärder vi ämnar vidta för att garantera rättssäkerheten vid

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2190 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 2004/05:2190 om djurskyddskrav i offentlig upphandling av livsmedel Statsrådet Sven-Erik Österberg Ann-Kristine Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att offentlig upphandlare ska kunna ställa rimliga djurskydds- och miljökrav utifrån svensk lagstiftning.

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Ann-Kristine Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2189 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 2004/05:2189 om energiinventering av fastighetsbeståndet Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin Sven Gunnar Persson har frågat mig vilka åtgärder, utöver de förslag som lämnats av utredningen om byggnaders energiprestanda, som jag avser att vidta för att effektivisera energianvändningen

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Sven Gunnar Persson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2188 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 2004/05:2188 om brottslighet vid statliga kasinot Vice statsminister Bosse Ringholm Cecilia Wikström har frågat justitieminister Thomas Bodström vilka åtgärder han ämnar vidta för att polisen effektivt ska kunna förhindra pengatvätt, prostitution och annan brottslig verksamhet vid

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Cecilia Wikström (FP)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2187 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 2004/05:2187 om förmånsrätt Justitieminister Thomas Bodström Maria Larsson har frågat mig om jag avser att föreslå att företagsinteckningar ska ge förmånsrätt i tillgångarnas fulla värde i en konkurs. Ändringen av värdet på en företagsinteckning är en av de viktiga delarna i den förmånsrättsreform

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Maria Larsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2181 besvarad av

den 21 september Svar på frågorna 2004/05:2180 om samarbete mellan myndigheter i arbetet mot ungdomsbrottslighet och 2181 om helgavskiljning för unga kriminella Justitieminister Thomas Bodström Torkild Strandberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa permanenta samarbetsformer mellan

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Torkild Strandberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2180 besvarad av

den 21 september Svar på frågorna 2004/05:2180 om samarbete mellan myndigheter i arbetet mot ungdomsbrottslighet och 2181 om helgavskiljning för unga kriminella Justitieminister Thomas Bodström Torkild Strandberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa permanenta samarbetsformer mellan

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Torkild Strandberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2174 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 2004/05:2174 om rättsprykiatrisk vård Statsrådet Ylva Johansson Anders G Högmark har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta under beredningsprocessen av psykiatrisamordnarens förslag om inskränkningar i elektronisk kommunikation med mera för att inte ytterligare brott

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Anders G Högmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2168 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 2004/05:2168 om breddad rekrytering till polishögskolan Justitieminister Thomas Bodström Tobias Billström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att språklig och kulturell kompetens ska värdesättas vid antagning till polisutbildningen. Det är självklart att mångfaldsaspekten

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Tobias Billström (M)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2164 besvarad av

den 21 september Svar på fråga 2004/05:2164 om privatläkare Statsrådet Ylva Johansson Anna Grönlund Krantz har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att patienter som valt att gå till en privat vårdgivare med avtal hos Försäkringskassan ska kunna känna samma trygghet som patienter som har valt att

Svarsdatum: 2005-09-21 Frågeställare: Anna Grönlund Krantz (FP)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2182 besvarad av

den 19 september Svar på fråga 2004/05:2182 om företag som erbjuder ekonomiskt skydd vid böter Justitieminister Thomas Bodström Rolf Olsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder med anledning av företag som erbjuder ekonomiskt skydd vid böter. En grundläggande princip inom försäkringsrätten är att endast

Svarsdatum: 2005-09-19 Frågeställare: Rolf Olsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2158 besvarad av

den 16 september Svar på fråga 2004/05:2158 om tvångsmatning av djur Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Anita Brodén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att denna typ av djuruppfödning ska upphöra i hela EU. Det är viktigt att Sverige verkar för ett bra djurskydd inom EU och genom vårt EU-medlemskap

Svarsdatum: 2005-09-16 Frågeställare: Anita Brodén (FP)