Dokument & lagar (1 220 träffar)

Skrivelse 2010/11:140

2011 års redogörelse för företag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2010/11:140 2011 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2010/11:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2011 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2011/12:NU5

Skrivelse 2010/11:140 (pdf, 3949 kB)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:625 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:625 Omförhandling av Arlandabaneavtalet Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Lars Johansson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att se över Arlandabaneavtalet och begära en omförhandling av detta. De grundläggande förutsättningarna för Arlandabaneprojektet beslutades

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Lars Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:621 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:621 Barnfattigdom Statsrådet Maria Larsson Roza Güclü Hedin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att alla barn får en god uppväxt med goda ekonomiska förutsättningar. Barns ekonomiska situation är en viktig fråga för regeringen. Lösningarna för att

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:619 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:619 Karlsborgsmålet Hammaren Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Rådberg har frågat mig vilka mina motiv är till den kraftiga ökningen av verksamheten runt Hammaren och vilka dessa nya internationella inriktningar är som åsyftas. I sin fråga redovisar Peter Rådberg att Försvarsmakten

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Peter Rådberg (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:618 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:618 Förutsättningarna för rätt till assistans Statsrådet Maria Larsson Gunilla Svantorp har frågat mig om jag tagit initiativ till att regeringen gett Försäkringskassan ändrade direktiv som får effekter i form av minskade assistanstimmar för enskilda individer. Jag vill inleda mitt

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:617 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:617 Byggnation av småhus Närings- och energiminister Maud Olofsson Helene Peterson i Stockaryd har frågat mig om produktionen inom småhusindustrin. Möjligheten för småhustillverkare att bibehålla personal och utöka sin produktion av småhus är förstås kopplad till efterfrågan i Sverige

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:616 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:616 Situationen för Ahmadiyamedlemmar i Pakistan Utrikesminister Carl Bildt Shadiye Heydari har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att stärka skyddet av Ahmadiyasamfundet i Pakistan. Regeringen delar Shadiye Heydaris oro för Ahmadiyamuslimer och andra religiösa minoriteter

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Shadiye Heydari (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:613 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:613 Flygvapensamarbete i norr Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möjliggöra att de tre flygbaserna i norra Finland RovaniemiSverige Kallaxoch Norge Bodö skulle kunna utveckla ett system med alternativa landningsplatser.

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:612 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:612 Framtiden för utbildningsorterna inom MSB Försvarsminister Sten Tolgfors Eva Sonidsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att behålla samma kvalitet på utbildningen vid verksamhetsställena Revinge och Sandö vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBI

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:611 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:611 Upprättelse för internerade i arbetskompanier Försvarsminister Sten Tolgfors Jonas Sjöstedt har frågat statsministern vad han avser att göra för att ge de internerade upprättelse. Frågan har överlämnats till mig. Den dåvarande regeringen avslog den 30 maj 1985 en framställan

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:610 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:610 EU:s optionsrätt till uran som bryts i Sverige Närings- och energiminister Maud Olofsson Jonas Sjöstedt har frågat mig hur jag gentemot EU kommer att klargöra räckvidden av EU:s optionsrätt över klyvbart material enligt Euratomfördraget. Regelverket är klart och tydligt. Ett enskilt

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:609 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:609 EU:s politik angående Marockos ockupation av Västsahara Utrikesminister Carl Bildt Jonas Sjöstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att EU offentligt ska korrigera EU:s representant i utrikesfrågor Catherine Ashtons uttalande om Marockos ockupation av Västsahara. Referaten

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:607 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:607 Våldsutsatta kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånd Statsrådet Tobias Billström Gunvor G Ericson har, såsom det får förstås, frågat mig när jag avser att vidta åtgärder avseende möjligheterna för anhöriginvandrare med tidsbegränsat uppehållstillstånd att få fortsatt uppehållstillstånd

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:606 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:606 Rimlig fördelning av notan för finanskrisen Statsrådet Peter Norman Jonas Eriksson har frågat mig hur jag avser att verka för att förluster som uppstår i banker till följd av oansvarig utlåning fördelas rimligt mellan skattebetalarna och bankernas ägare. Vad gäller situationen

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Eriksson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:605 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:605 Samarbete med organisationer närstående Burmas regim Statsrådet Gunilla Carlsson Olle Thorell har frågat mig om jag känner till vilka organisationer som tar emot svenskt stöd i Burma och om det föreligger en ny svensk strategi gentemot Burma. Vidare framkommer att Aung San Suu

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:604 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:604 Undersökningskommission gällande MR-brott i Burma Utrikesminister Carl Bildt Olle Thorell har frågat mig om jag kommer att ställa mig bakom initiativet att inrätta en undersökningskommission om MR-brott begångna i Burma. Det initiativ som Olle Thorell hänvisar till är det som

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:603 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:603 Skattediskriminering av hyresrätter Statsrådet Stefan Attefall Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att inom kort tillsätta utlovad utredning om hur hyresrätten kan stärkas. I budgetpropositionen för 2011 står att Möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på den

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:602 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:602 Våld i utsatta områden Justitieminister Beatrice Ask Esabelle Dingizian har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska våldets utbredning i utsatta områden. Regeringen har satsat kraftfullt på rättsväsendet under gångna mandatperioden. Målet om 20 000 poliser

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Esabelle Dingizian (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:601 besvarad av Statsrådet Birgitta Ohlsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:601 Regeringens prioriteringar i EU Statsrådet Birgitta Ohlsson Maria Ferm har frågat statsministern hur han avser att klargöra hur Sveriges regerings prioriteringar ser ut gällande vad som är värt att ta strid för i EU. Maria Ferm tar dels upp den svenska licensjakten på varg, dels

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Maria Ferm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:600 besvarad av Statsrådet Nyamko Sabuni

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:600 Jämställdhet i bolagsstyrelserna Statsrådet Nyamko Sabuni Jennie Nilsson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta så att det inte ska ta 26 år innan hälften av ledamöterna i bolagsstyrelserna är kvinnor. Jag är överens med Jennie Nilsson om att det är för få kvinnor i

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)