Dokument & lagar (1 220 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:599 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:599 Utbildningens roll i biståndet Statsrådet Gunilla Carlsson Mikael Damberg har frågat mig varför jag har valt att inte verka för att fastställa en policy för utbildning eller kommer det att ske och i så fall när. Tillgång till utbildning och hälsovård är grundstenar för individers

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Mikael Damberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:598 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:598 Risk för myggproblem efter regeringens krav Miljöminister Andreas Carlgren Mikael Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att befolkningen kring nedre Dalälven inte ska drabbas negativt av villkoret om uppföljning i regeringens beslut. Regeringen

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:597 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:597 Ny anstalt i södra Sverige Justitieminister Beatrice Ask Christer Adelsbo har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att beslut fattas om att bygga en ny anstalt i Wä-Kristianstad och när i så fall ett sådant beslut kommer. Det är Kriminalvården som ansvarar för sin lokalförsörjning

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Christer Adelsbo (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:596 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:596 Konsekvenser av förändringar i strandskyddet Miljöminister Andreas Carlgren Hannah Bergstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att regeringens intentioner med lagstiftningen, att möjliggöra för dispenser i mindre tätbefolkade områden, ska få genomslag.

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:595 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:595 Samarbetsstrategin med Uganda Statsrådet Gunilla Carlsson Hannah Bergstedt har frågat utrikesminister Carl Bildt vad som har hänt med Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Uganda, och hur han avser att arbeta långsiktigt för att påverka utvecklingen i frågan om hbt-personers

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:594 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:594 Nya utlänningslagen Statsrådet Tobias Billström Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig om jag är beredd att se över lagstiftningen så att den kan fylla sitt syfte att fler ska kunna ansöka om och beviljas uppehållstillstånd inifrån landet och att familjer slipper separeras så att

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Fredrik Lundh Sammeli (S)

Skrivelse 2010/11:161

Regeringens skrivelse 2010/11:161 Riksrevisionens granskning av myndigheternas Skr. insatser för finansiell stabilitet 2010/11:161 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2011/12:FiU15

Skrivelse 2010/11:161 (pdf, 269 kB)

Skrivelse 2010/11:157

Regeringensskrivelse 2010/11:157 Riksrevisionensgranskning avklimatinsatserutomlands statensinköpav utsläppskrediter Regeringens skrivelse 2010/11:157 Riksrevisionens granskning av klimatinsatser Skr. utomlands statens inköp av utsläppskrediter 2010/11:157 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm


Utskottsberedning: 2011/12:MJU1 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2010/11:157 (pdf, 2194 kB)

Proposition 2010/11:153

Regeringens proposition 2010/11:153 Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och Prop. uthålligt energisystem 2010/11:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:NU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2010/11:153 (pdf, 284 kB)

Proposition 2010/11:159

Regeringens proposition 2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket Prop. 2010/11:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar


Utskottsberedning: 2011/12:JuU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2010/11:159 (pdf, 1635 kB)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:592 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 23 juni Svar på fråga 2010/11:592 Omfattningen av bidragsbrott Finansminister Anders Borg Tomas Eneroth har, med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten RiR 2011:20frågat socialförsäkringsministern om han avser att ta initiativ till att korrigera regeringens

Svarsdatum: 2011-06-23 Frågeställare: Tomas Eneroth (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:589 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 23 juni Svar på fråga 2010/11:589 Kinas politiska fångar Utrikesminister Carl Bildt Annelie Enochson har ställt en fråga om hur jag i internationella sammanhang avser att arbeta för att få besked om hur Kina respekterar internationella konventioner i förhållande till Erschidin Israels fängsling. Sverige arbetar

Svarsdatum: 2011-06-23 Frågeställare: Annelie Enochson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:593 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:593 Egen el Närings- och energiminister Maud Olofsson Jens Holm har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att säkerställa att också Vattenfall underlättar produktionen av småskalig förnybar el genom att införa nettodebitering. Vad gäller frågan om nettodebitering gav

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:591 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:591 Arbetsmiljön vid yrkesinriktade program Utbildningsminister Jan Björklund Gunnar Sandberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att elever vid yrkesförberedande program inte utsätts för onödiga risker. Regeringen har uppmärksammat att det förekommer

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Gunnar Sandberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:590 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:590 Förbud mot transfetter i livsmedel Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Jens Holm har frågat mig när jag avser att lägga fram ett lagförslag om förbud mot transfetter. I tillkännagivandet från den 17 mars 2011 begärs att regeringen snarast lägger fram lagförslag till riksdagen

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:588 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:588 Fontänhusens framtida finansiering Socialminister Göran Hägglund Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att Fontänhusen får en långsiktig och stabil finansiering även i framtiden. Regeringen presenterade i april 2009 sin politik

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:585 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:585 GMO-potatis och försiktighetsprincipen Miljöminister Andreas Carlgren Tina Ehn har frågat mig vad jag avser att göra för att det skydd för människor och miljö för riskerna med GMO, som Sverige arbetar för i EU, också ska få genomslag i praktiken i Sverige. Kärnan för regeringens

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Tina Ehn (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:584 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:584 Bisfenol A i livsmedelsförpackningar Miljöminister Andreas Carlgren Jens Holm har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att införa ett förbud mot alla livsmedelsförpackningar då BFA på detta sätt även når barn. Regeringen beslutade i december förra året att ta fram

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:580 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:580 Anmälan om arbetsplatsolyckor på utländska företag Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Raimo Pärssinen har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ så att också utländska företag, som utstationerar arbetskraft, blir skyldiga att anmäla arbetsplatsolyckor till Arbetsmiljöverket

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Raimo Pärssinen (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:579 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:579 Vattennivåerna i Vättern Statsrådet Stefan Attefall Peter Persson har frågat mig om jag avser att ta något initiativ med anledning av de höga vattennivåerna i Vättern och Kammarkollegiets möjligheter att agera i saken. Avseende denna fråga omfattar mitt ansvarsområde planläggning

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Peter Persson (S)