Dokument & lagar (1 220 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:43

2010/11:43, Onsdagen den 22 juni 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 2324 juni 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då ber jag att få öppna EU-nämndens sammanträde. Jag beklagar att vi är lite sena, men det berodde på att det blev en utdragen debatt och votering

2011-06-22

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:42

2010/11:42, Onsdagen den 22 juni 1 Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 17 maj 2011 Återrapport från extra möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 7 juni 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska

2011-06-22

Proposition 2010/11:154

Regeringens proposition 2010/11:154 Kompletterande förfaranderegler för vissa Prop. biobränslen 2010/11:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det är angeläget att framställningen


Utskottsberedning: 2011/12:SkU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:154 (pdf, 266 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:41

2010/11:41, Tisdagen den 21 juni Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreterare Hans Lindblad Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor budget den 22 juli 2011 gemensamt sammanträde finansutskottet och EU-nämnden Anf. 1  ORDFÖRANDEN Anna Kinberg BatraKlockan

2011-06-21

Skrivelse 2010/11:145

Regeringens skrivelse 2010/11:145 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna Skr. arvsfonden under budgetåret 2010 2010/11:145 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2011/12:SoU2

Skrivelse 2010/11:145 (pdf, 1674 kB)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:587 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 20 juni Svar på fråga 2010/11:587 Maskeringsförbud Justitieminister Beatrice Ask Kerstin Haglö har frågat mig om jag avser att initiera en utvärdering av lagen om förbud mot maskering i vissa fall och när en sådan utredning i så fall kan komma i gång. Syftet med lagen om förbud mot maskering i vissa fall är att

Svarsdatum: 2011-06-20 Frågeställare: Kerstin Haglö (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:586 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 20 juni Svar på fråga 2010/11:586 Polisens förmåga att lösa bostadsinbrott Justitieminister Beatrice Ask Kerstin Haglö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra ledarskapet och styrningen inom och gentemot polisen för att medborgarna ska kunna känna förtroende för att även brott såsom

Svarsdatum: 2011-06-20 Frågeställare: Kerstin Haglö (S)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:40

2010/11:40, Fredagen den 17 juni 1 Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 23 maj 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 20 juni 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag öppnar sammanträdet med EU-nämnden.

2011-06-17

utskottsdokument 2010/11:29414C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-06-16 TID 09.0809.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 31 maj 2011 justerades. Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll. 2 Begäran att få ta del

2011-06-16

Svar på skriftlig fråga 2010/11:581 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 16 juni Svar på fråga 2010/11:581 Freedom Flotilla II Utrikesminister Carl Bildt Torbjörn Björlund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera säkerheten för deltagarna i Ship to Gaza. Det säger sig självt att Sverige inte kan lämna några garantier när det gäller säkerheten för en resa

Svarsdatum: 2011-06-16 Frågeställare: Torbjörn Björlund (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:578 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 16 juni Svar på frågorna 2010/11:577 Svenska valobservatörer till Guatemala 2010/11:578 Valobservatörer till Guatemala Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige och EU ska sända valobservatörer till Guatemala inför höstens val. Jag väljer att

Svarsdatum: 2011-06-16 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:577 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 16 juni Svar på frågorna 2010/11:577 Svenska valobservatörer till Guatemala 2010/11:578 Valobservatörer till Guatemala Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige och EU ska sända valobservatörer till Guatemala inför höstens val. Jag väljer att

Svarsdatum: 2011-06-16 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:583 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:583 Adoptioner från Thailand och jämställdhetsbonus Socialminister Göran Hägglund Lennart Axelsson har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att säkerställa att även föräldrar som adopterar barn från Thailand ges de rättigheter som alla andra föräldrar har i fråga om rätten

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Lennart Axelsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:582 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:582 Samverkan kring ungdomar som avbryter gymnasiestudierna Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Esabelle Dingizian har frågat mig om jag har för avsikt att ta ett initiativ för att stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna för att bättre bemöta de ungdomar som

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Esabelle Dingizian (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:576 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:576 Framtiden för Neuronprojektet Försvarsminister Sten Tolgfors Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de svenska skattemedel som investerats i projektet Neuron fortsatt ska förvaltas på bästa sätt. Neuron är ett projekt mellan sex europeiska länder

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:575 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:575 Patientinformation inom vård och omsorg Socialminister Göran Hägglund Laila Olsen har frågat barn- och äldreminister Maria Larsson vilka insatser hon planerar för att säkra ett effektivt patientinformationsutbyte mellan den kommunala omsorgen och hälso- och sjukvården. Arbetet

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Laila Olsen (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:574 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:574 Åtgärder mot brister i producentansvaret Miljöminister Andreas Carlgren Jennie Nilsson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att se till att producentansvaret förbättras och återvinningsmålen åter blir styrande. Ett av huvudsyftena med att införa producentansvaret var

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:573 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:573 Försörjning av läkemedel till sjukvårdsinrättningar Socialminister Göran Hägglund Phia Andersson har frågat mig hur jag avser att säkerställa att patienter inte blir utan läkemedel om överprövningar av upphandlingar drar ut på tiden så att avtalen med tidigare leverantörer löper

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Phia Andersson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:572 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:572 Arbetslöshet bland unga vuxna med utländsk bakgrund Statsrådet Erik Ullenhag Maria Stenberg har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att minska den höga arbetslösheten bland utrikes födda unga vuxna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:39

2010/11:39, Onsdagen den 15 juni 1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sysselsättning Statssekreterare Bettina Kashefi Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sysselsättning den 7 mars 2011 Information

2011-06-15