Dokument & lagar (3 716 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:671 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 12 september Svar på fråga 2010/11:671 Människohandel i samband med bärplockning Justitieminister Beatrice Ask Johan Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inför kommande bärsäsonger stoppa misstänkt människohandel vad avser utländsk arbetskraft som luras till Sverige med löften om

Svarsdatum: 2011-09-12 Frågeställare: Johan Andersson (S)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:46

2010/11:46, Fredagen den 9 september 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Information om det ekonomiska och finansiella läget Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Jag hälsar alla välkomna till dagens EU-nämnd. Då ordföranden befinner sig i Kina är det jag som leder sammanträdet i dag. Därmed förklarar

2011-09-09

Svar på skriftlig fråga 2010/11:665 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 8 september Svar på fråga 2010/11:665 Flyganfall mot kurdisk gerilla och civila Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för Sveriges del och genom EU för att markera och agera mot flyganfallen i Kandilområdena. Sverige erkänner Iraks suveränitet och stöder

Svarsdatum: 2011-09-08 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:664 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 8 september Svar på fråga 2010/11:664 Situationen för kvinnor i Pakistan Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag, med Mukthar Mai som exempel, kommer att vidta några åtgärder till skydd och försvar av pakistanska kvinnor. Regeringen delar den oro som Amineh Kakabaveh beskriver vad gäller

Svarsdatum: 2011-09-08 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:663 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 8 september Svar på fråga 2010/11:663 Etableringsreformens utfall Statsrådet Erik Ullenhag Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till nödvändiga korrigeringar av etableringsreformen i syfte att öka nyanlända invandrares möjligheter att få jobb och egen försörjning, och vilka åtgärder jag

Svarsdatum: 2011-09-08 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:667 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 7 september Svar på fråga 2010/11:667 Åtgärder mot kadmium för att skydda människor och miljö Miljöminister Andreas Carlgren Karin Granbom Ellison har frågat mig vad jag avser att göra för att minska kadmiumtillförseln till reningsverk och miljö för att på så sätt minska riskerna för skador hos människor och i

Svarsdatum: 2011-09-07 Frågeställare: Karin Granbom Ellison (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:662 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 7 september Svar på fråga 2010/11:662 Diabetikernas hjälpmedel Socialminister Göran Hägglund Christina Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att landets diabetiker garanteras en likvärdig behandling. Jag vill understryka att den hälso- och sjukvård som erbjuds ska vara

Svarsdatum: 2011-09-07 Frågeställare: Christina Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:660 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 5 september Svar på fråga 2010/11:660 Försvarets personalförsörjning Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att 2 000 soldater på så kallat interimskontrakt ska rekryteras till och med årsskiftet. Intresset för den frivilliga militära grundutbildningen

Svarsdatum: 2011-09-05 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Proposition 2010/11:168

Regeringens proposition 2010/11:168 Rätt till förlängt barnbidrag för elever i Prop. gymnasiesärskolan 2010/11:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2011 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2011/12:SfU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:168 (pdf, 169 kB)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:659 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 1 september Svar på fråga 2010/11:659 Intagningskrav till GMU Försvarsminister Sten Tolgfors Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bredda rekryteringen till Försvarsmakten, inklusive hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna. Bakgrunden till frågan är att Försvarsmakten bland

Svarsdatum: 2011-09-01 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Proposition 2010/11:164

Regeringens proposition 2010/11:164 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister Prop. 2010/11:164 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2011 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen


Utskottsberedning: 2011/12:CU4
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2010/11:164 (pdf, 451 kB)

Skrivelse 2010/11:148

Regeringens skrivelse 2010/11:148 Riksrevisionens rapport om redovisningen av finans- Skr. och sysselsättningspolitiska ramverk i 2010/11:148 budgetpropositionen för 2011 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1

Skrivelse 2010/11:148 (pdf, 2715 kB)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:661 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:661 Trakasserier mot demokratiskt förtroendevalda i Turkiet Utrikesminister Carl Bildt Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att sätta tryck på att demokratiska rättigheter respekteras i Turkiet så att trakasserierna mot demokratiskt förtroendevalda

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Yilmaz Kerimo (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:657 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:657 Barnstatistik Statsrådet Maria Larsson Jennie Nilsson har frågat mig med vilka åtgärder jag avser att säkerställa en fortsatt bra statistik kring barns levnadsvillkor. Regeringen har inom barnrättspolitiken tagit initiativ till att utveckla ett uppföljningssystem för barns

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:656 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:656 Statlig subvention av insulinpumpar Socialminister Göran Hägglund Eva Olofsson har frågat mig vad jag avser att göra för att garantera att personer med diabetes även fortsättningsvis ska ha tillgång till insulinpumpar inom ramen för läkemedelsförmånen och att det ska vara

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Eva Olofsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:655 besvarad av Statsrådet Anna-Karin Hatt

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:655 Situationen för den fasta telefonin på svensk landsbygd Statsrådet Anna-Karin Hatt Bodil Ceballos har frågat infrastrukturministern vad hon avser att göra för att garantera att godtagbara alternativ finns för kommunikation när Telia Sonera AB på vissa orter avvecklar det fasta

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Skrivelse 2010/11:163

Regeringens skrivelse 2010/11:163 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag Skr. 2010/11:163 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2011 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redovisar regeringen insatser


Utskottsberedning: 2011/12:CU5 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2010/11:163 (pdf, 211 kB)

Skrivelse 2010/11:162

Regeringens skrivelse 2010/11:162 Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för Skr. biodrivmedel 2010/11:162 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2011. Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:SkU5

Skrivelse 2010/11:162 (pdf, 5971 kB)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:658 besvarad av Statsrådet Nyamko Sabuni

den 30 augusti Svar på fråga 2010/11:658 Jämställdhetsstatistik Statsrådet Nyamko Sabuni Jennie Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att produktionen av jämställdhetsstatistik vidareutvecklas. Jag håller med Jennie Nilsson om att könsuppdelad statistik är en grundförutsättning

Svarsdatum: 2011-08-30 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:653 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 29 augusti Svar på fråga 2010/11:653 Barns rättigheter vid resor Statsrådet Maria Larsson Maria Stenberg har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att försäkra att barns rättigheter och trygghet i samband med resande upprätthålls. Jag har med tillfredställelse noterat den stora majoriteten som i riksdagen

Svarsdatum: 2011-08-29 Frågeställare: Maria Stenberg (S)