Dokument & lagar (3 716 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:652 besvarad av Statsrådet Anna-Karin Hatt

den 26 augusti Svar på fråga 2010/11:652 Problem med telefon- och datoruppkoppling Statsrådet Anna-Karin Hatt Sven-Erik Bucht har frågat mig vad jag avser att göra för att medborgare och företag ska känna trygghet i att nödvändiga kommunikationer fungerar även i de glesare delarna av landet. Jag vill börja med att

Svarsdatum: 2011-08-26 Frågeställare: Sven-Erik Bucht (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:654 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 25 augusti Svar på fråga 2010/11:654 Säkerhet för motorcyklister Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i frågan om vägräcken och dess risker för motorcyklister. Jag kan konstatera att vägräcken är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för

Svarsdatum: 2011-08-25 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:651 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 25 augusti Svar på fråga 2010/11:651 Diplomatisk närvaro i Mellanöstern Utrikesminister Carl Bildt Roger Haddad har frågat mig hur jag avser att förstärka den diplomatiska närvaron i Syrien och Libanon. Jag är väl medveten om den allvarliga situationen i Syrien och den arbetsbelastning som detta innebär för ambassaden

Svarsdatum: 2011-08-25 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:650 besvarad av Statsrådet Anna-Karin Hatt

den 25 augusti Svar på fråga 2010/11:650 Rätt till texttelefoni Statsrådet Anna-Karin Hatt Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vad jag avser att ta för initiativ dels så att de som blir av med fast telefoni och är i behov av texttelefon får tillgång till det, dels för att säkra tillgången till bredband till

Svarsdatum: 2011-08-25 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:649 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 25 augusti Svar på fråga 2010/11:649 Kvinnor med allvarligt självskadebeteende Socialminister Göran Hägglund Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att köerna på regionkliniken i Växjö ska minska vad gäller kvinnor med allvarligt självskadebeteende och om jag är beredd

Svarsdatum: 2011-08-25 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:648 besvarad av Statsrådet Ulf Kristersson

den 25 augusti Svar på fråga 2010/11:648 Karensdagar för egenföretagare Statsrådet Ulf Kristersson Gunvor G Ericson har frågat mig när jag avser att lägga fram lagförslag som gör att egenföretagare kan välja färre karensdagar än sju. Arbetet med att ta fram ett förslag på en kortare karenstid än sju dagar för egenföretagare

Svarsdatum: 2011-08-25 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:647 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 25 augusti Svar på fråga 2010/11:647 Konsekvenser av ändrade krav på energihushållning Närings- och energiminister Maud Olofsson Carina Ohlsson har frågat mig vad jag avser att göra för att fjärrvärmen ska vara ett realistiskt alternativ även i nybyggda hus. Till att börja med kan jag konstatera att jag helt

Svarsdatum: 2011-08-25 Frågeställare: Carina Ohlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:646 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 23 augusti Svar på fråga 2010/11:646 Krisen för mjölkproducenter Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Marianne Åhman har frågat mig hur jag ser på den situation som uppkommit för de mjölkproducenter som levererar mjölk till Milko och hur jag ser på möjligheten för livsmedelsproducenter till tillfälligt stöd under

Svarsdatum: 2011-08-23 Frågeställare: Marianne Åhman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:645 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 22 augusti Svar på fråga 2010/11:645 Inkassoföretag och överskuldsättning Justitieminister Beatrice Ask Christina Oskarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att främja att gäldenärer betalar sina skulder och inte fastnar i räntor och avgifter. Det är av vikt att på olika sätt motverka överskuldsättning

Svarsdatum: 2011-08-22 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:644 besvarad av Statsrådet Birgitta Ohlsson

den 22 augusti Svar på fråga 2010/11:644 Strategi mot överskuldsättning Statsrådet Birgitta Ohlsson Christina Oskarsson har frågat Beatrice Ask när och genom vilka initiativ hon avser att verkställa riksdagens beslut om en strategi mot överskuldsättning med mera. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är

Svarsdatum: 2011-08-22 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:641 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 19 augusti Svar på fråga 2010/11:641 Diskriminering av kvinnor i sfi-utbildning Statsrådet Erik Ullenhag Raimo Pärssinen har frågat mig vad jag är beredd att göra för att nyanlända kvinnor inte ska bli diskriminerade när det gäller deras möjlighet att kunna delta i sfi-utbildning i tid för att kunna erhålla sfi-bonus.

Svarsdatum: 2011-08-19 Frågeställare: Raimo Pärssinen (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:643 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 augusti Svar på fråga 2010/11:643 Upproret i Syrien Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra, för Sveriges del, för att inom EU verka för en skärpning av EU:s sanktioner samt verka för sanktioner i FN. Sverige har aktivt medverkat till de sanktioner som den Europeiska

Svarsdatum: 2011-08-18 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:635 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 15 augusti Svar på fråga 2010/11:635 Övergrepp i Libyen och brott mot FN-direktiven Utrikesminister Carl Bildt Björn Söder har frågat mig vad jag ämnar göra för att mina allierade dels ska sluta bryta mot FN-direktiven om vapenembargo och dels sluta attackera civila. Frågorna är ställda mot bakgrund av uppgifter

Svarsdatum: 2011-08-15 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:634 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 15 augusti Svar på fråga 2010/11:634 Ship to Gaza Utrikesminister Carl Bildt Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta på grund av grekiska myndigheters hantering av Ship to Gaza och för att värna svenska medborgares rättigheter. Vid flera tidigare tillfällen har jag förklarat för riksdagen

Svarsdatum: 2011-08-15 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:630 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 15 augusti Svar på fråga 2010/11:630 Visum för terrorister till Sverige Utrikesminister Carl Bildt Annelie Enochson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att mildra de effekter som Leila Khaleds besök har fått på Sveriges anseende internationellt. Sveriges trovärdighet i kampen mot terrorismen är grundmurad och påverkas inte av det som Annelie Enochson tar upp.

Svarsdatum: 2011-08-15 Frågeställare: Annelie Enochson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:642 besvarad av Statsminister Fredrik Reinfeldt

den 11 augusti Svar på fråga 2010/11:642 Statsrådens svarstider för skriftliga frågor Statsminister Fredrik Reinfeldt Anders Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skärpa upp statsrådens besvarande av skriftliga frågor. Frågeinstituten är en viktig del av riksdagens kontrollmakt. Statsrådens

Svarsdatum: 2011-08-11 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:623 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 9 augusti Svar på fråga 2010/11:623 Tullverkets framtid Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat civil- och bostadsministern genom vilka åtgärder eller initiativ omorganisation, ändrade direktiv eller personalförstärkningar han avser att säkra en god tullverksamhet i hela landet. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2011-08-09 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:620 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 9 augusti Svar på fråga 2010/11:620 Förmånsbilar Finansminister Anders Borg Helena Leander har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att skattesystemet inte ska premiera förmånsbilar framför kontant lön. Inkomstbeskattningen av löner, förmåner och andra ersättningar för arbete bör vara likformig

Svarsdatum: 2011-08-09 Frågeställare: Helena Leander (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:615 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 9 augusti Svar på frågorna 2010/11:608 Åtgärder mot viss skatteplanering 2010/11:615 Åtgärder mot visst slag av skatteplanering Finansminister Anders Borg Jonas Sjöstedt har frågat mig på vilket sätt jag avser att se över eller föreslå skärpningar av gällande lagar och regler för att i framtiden undvika att

Svarsdatum: 2011-08-09 Frågeställare: Jacob Johnson (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:608 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 9 augusti Svar på frågorna 2010/11:608 Åtgärder mot viss skatteplanering 2010/11:615 Åtgärder mot visst slag av skatteplanering Finansminister Anders Borg Jonas Sjöstedt har frågat mig på vilket sätt jag avser att se över eller föreslå skärpningar av gällande lagar och regler för att i framtiden undvika att

Svarsdatum: 2011-08-09 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)