Dokument & lagar (24 träffar)

Proposition 2010/11:155

Regeringens proposition 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat enklare regler och en Prop. gemensam elcertifikatsmarknad 2010/11:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 juni 2011 Jan Björklund Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:NU6
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2010/11:155 (pdf, 2338 kB)

Skrivelse 2010/11:140

2011 års redogörelse för företag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2010/11:140 2011 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2010/11:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2011 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2011/12:NU5

Skrivelse 2010/11:140 (pdf, 3949 kB)

Proposition 2010/11:153

Regeringens proposition 2010/11:153 Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och Prop. uthålligt energisystem 2010/11:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:NU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2010/11:153 (pdf, 284 kB)

Proposition 2010/11:70

Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas Regeringens proposition 2010/11:70 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas Prop. 2010/11:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:NU21
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:70 (pdf, 4867 kB)

Proposition 2010/11:106

Regeringens proposition 2010/11:106 En ny energimärkningslag Prop. 2010/11:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny lag om märkning av energirelaterade


Utskottsberedning: 2010/11:NU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:106 (pdf, 1200 kB)

Proposition 2010/11:82

Regeringens proposition 2010/11:82 Ändring i patentlagen nya medicinska Prop. användningsområden 2010/11:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett klargörande


Utskottsberedning: 2010/11:NU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:82 (pdf, 242 kB)

Proposition 2010/11:80

Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll Regeringens proposition 2010/11:80 Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll Prop. 2010/11:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:NU25
Riksdagsbeslut (15 förslag): , 15 bifall,

Proposition 2010/11:80 (pdf, 1923 kB)

Proposition 2010/11:87

Regeringens proposition 2010/11:87 Utländsk näringsverksamhet i Sverige Prop. 2010/11:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen


Utskottsberedning: 2010/11:NU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:87 (pdf, 433 kB)

Skrivelse 2010/11:74

Regeringens skrivelse 2010/11:74 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Skr. Inlandsinnovation AB 2010/11:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:NU16 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:74 (pdf, 183 kB)

Proposition 2010/11:73

Regeringens proposition 2010/11:73 Mätning, rapportering och debitering på Prop. fjärrvärmemarknaden 2010/11:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2010/11:NU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:73 (pdf, 317 kB)

Proposition 2010/11:61

Regeringens proposition 2010/11:61 Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet Prop. 2010/11:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 januari 2011 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2010/11:NU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:61 (pdf, 633 kB)

Proposition 2010/11:59

Regeringens proposition 2010/11:59 Horisontella konkurrensbegränsningar Prop. 2010/11:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 januari 2011 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till EU-rättsliga


Utskottsberedning: 2010/11:NU23
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2010/11:59 (pdf, 502 kB)

Proposition 2010/11:56

Regeringens proposition 2010/11:56 Prioritering av samhällsviktiga elanvändare Prop. 2010/11:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2011 Jan Björklund Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågan om hanteringen


Utskottsberedning: 2010/11:NU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:56 (pdf, 327 kB)

Proposition 2010/11:33

Regeringens proposition 2010/11:33 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat Prop. material i radio och tv 2010/11:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att förenkla möjligheterna


Utskottsberedning: 2010/11:NU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:33 (pdf, 508 kB)

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.

Budgetpropositionen för 2011 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning: 2010/11:AU1 2010/11:AU2 2010/11:CU1 2010/11:FiU1 2010/11:FiU2 2010/11:FiU3 2010/11:FiU4 2010/11:FiU5 2010/11:FöU1 2010/11:JuU1 2010/11:KrU1 2010/11:KU1 2010/11:MJU1 2010/11:MJU2 2010/11:NU1 2010/11:NU2 2010/11:NU3 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SkU1 2010/11:SoU1 2010/11:TU1 2010/11:UbU1 2010/11:UbU2 2010/11:UU1 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): 1 avslag, 244 bifall,

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m. (pdf, 1857 kB)

Skrivelse 2004/05:120

Regeringens skrivelse 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2004/05:120 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2005 Göran Persson Thomas Östros Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för


Utskottsberedning: 2005/06:NU4 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2004/05:120 (pdf, 75 kB)

Proposition 2004/05:140

Regeringens proposition 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet Prop. 2004/05:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Thomas Östros Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till lagstiftning för genomförande


Utskottsberedning: 2004/05:NU16
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:140 (pdf, 545 kB)

Proposition 2004/05:117

Regeringens proposition 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. Prop. 2004/05:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 10 mars 2005 Göran Persson Thomas Östros Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att kretsen av skadeståndsberättigade


Utskottsberedning: 2004/05:NU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:117 (pdf, 362 kB)

Proposition 2004/05:98

Regeringens proposition 2004/05:98 Riktlinjer för marknadskontroll av produkter, m.m. Prop. 2004/05:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 10 mars 2005 Göran Persson Thomas Östros Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås allmänna riktlinjer


Utskottsberedning: 2004/05:NU15
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2004/05:98 (pdf, 185 kB)

Proposition 2004/05:62

Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Regeringens proposition 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma Prop. regler för de inre marknaderna för el och naturgas, 2004/05:62 m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm


Utskottsberedning: 2004/05:NU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2004/05:62 (pdf, 1035 kB)
Paginering